Lægs Hoved Roulle

Over

Det Første Stavagershe

Capitain Lühes

Compagnie

Wed Det Andet westerlehnske

Hr Obrister von Kroghs

Aller Naadigste Anfortroede Regimente

for

Anno 1751

 

Lægs
No

Rangs

No

Gemeene

Om hand gaar for Eget eller fremmet lægd

Udj hvad sogn

og paa hvad

 gaard hand er fød

Hvor gam

mel

Om hand er gifft og hvor mange Børn

Om hand er Gaard eller Huus

Mands

Søn

Om hand

har gaard og hvor lenge skattet

Hvad aar skrevet

Tient wed dette Regi

mentet

49

55

Atlack Staalesen Bilstad

fremmet

Lunde
Drifdahl

26

-

GrdMands
Søn

-

1748

3

50

56

Kiøl Torgierßen Kiødn

fremmet

Hellands

Omdahl

34

gift 3 børn

GrdMands
Søn

Huusmd

1745

6

51

26

Peder Jacobßen Eia

Ommund Tollacksen

Gammel 28 Aar af

26 legd

fremmet

Refsland

35

gift 3 børn

GrdMands
Søn

gaard

1742

9

52

40

Omund Karlsen Stølle

Stor gaardebrug og eged odels gods, gammel Lars Carlsen Bilstad

fremmet

Lunde

Hove

27

gift

GrdMands
Søn

gaard

1748

3

53

29

Berent Zachariaßen Westre Barstad

Anders Andersen gammel 23 aar af 27 lægd

fremmet

Sogendals

Øfre Aamod

27

-

GrdMands
Søn

-

1742

9

54

11

Osmund Omundsen Hetleschaug

Eget

Lille

Rosseland

30

gift 3 børn

GrdMands

Søn

gaard

1745

6

55

95

Halvor Taraldsen

Østre Barstad

fremmet

Stensland

31

gift 2 børn

GrdMands
Søn

Huusmd

1745

6

56

8

Ansten Asbiørnsen Backe

Schade i høire Arm

Peter Svensen af samme Lægd

fremmet

Lunde

Espeljstølle

27

-

GrdMands
Søn

-

1748

3

57

43

Asbiørn Aßbiørnsen Yttre Mydland syg paa Legden

fremmet

Kiørberg

27

gift 1

GrdMands
Søn

Lodbruger

1748

3

58

9

Torgier Sigmundsen

Løetoft

Siges at spøtter blod og schade i høire brøst

Tohre Fresrichsen gammel 22 aar af 28 Lædg

fremmet

Gyelands
Eitland

36

gift 2

GrdMands
Søn

Huusmd

1745

6

59

10

Lars Jensen Nedre Mysse

fremmet

Sogendals

Urdahl

28

-

GrdMands
Søn

-

1745

6

60

87

Aaser Ommundsen Lille Aarstad

fremmet

Hæskestad

Refsland

29

-

GrdMands
Søn

-

1748

3

61

13

Gunder Salvesen Lille Aarstad

Har tient i 7 aar, har 2de gamel forelder og en gml søster, har jordebrug

Bernt Jacobsen gammel 22 aar af 27 Lægd

fremmet

Sogendals
Barstad

27

gift 1 barn

GrdMands
Søn

Grd 4 aar

1744

7

62

86

Joen Ommunds Aarsvold

Skade i sine øyene, og gaardbrug

Hoskuld Torgiusen gammel 22 aar af 31 lægd

fremmet

Hæskestad

Refsland

26

gift

GrdMands
Søn

Grd 8 aar

1748

3

63

83

Anders Rasmus Frøtlof

Svend Aawoldsen gammel 24 aar af samme lægd

fremmet

Sogendahl
Gudahl

29

gift

GrdMands
Søn

Grd 7 aar

1742

9

64

61

Endre Salvesen Sæl

fremmet

Hæskestad
Hæskestad

28

-

GrdMands
Søn

Grd 1 aar

1748

3

65

32

Torsten Hanßsen Stenberg

Jacob Nielsen

fremmet

Sogendahls
Egeland

29

-

GrdMands
Søn

gaard

1742

9

66

3

Tollef Sørensen Kronen

Skade i Venstre been

Enroulleret Ingebret Larsen gammel 24 aar af 41 lægd

fremmet

Regeland

29

-

GrdMands
Søn

Grd 4 aar

1745

6

67

36

Niels Iversen Øfre Aamod

fremmet

Hæskestad

Helleren

26

gift

GrdMands
Søn

Grd 1 aar

1748

3

68

20

Svend Olsen Ørsland

fremmet

Dybing

25

-

GrdMands

Søn

-

1748

3

69

53

Friedrich Friedrichsen Nedre Aamod

fremmet

Sogendals

Lille Rosseland

28

fæsted

GrdMands

Søn

Huusmd

1745

6

70

24

Lars Ellefßen Øfre Løfaas

Rasmus Asbiørnsen gammel 24 aar af 36 lægd

Eget

Nedre Aamod

29

gift 2 børn

GrdMands
Søn

Grd 5 aar

1742

9

71

59

Torkild Svendsen Øvre Regeland

fremmet

Backe

29

-

GrdMands
Søn

-

1745

6

72

19

Tosten Christensen Nedre Støle

fremmet

Aarstad

26

gift 1 børn

GrdMands
Søn

Grd 3

1748

3

73

 

Tambour Lægd

Lars Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

74

84

Ole Torkildsen Lønning

Tollef Halvorsen gammel 26 aar af 36 Lægd

fremmet

Sogendals

Skogestad

30

gift 3 barn

GrdMands
Søn

Grd 9 aar

1742

9

75

77

Jacob Jacobsen Årstad

Carl Tollefsen gammel 22 aar af 38 Lægd

Eget

Aarstad

29

gift 1 barn

GrdMands
Søn

Grd

1742

9

76

94

Michel Jacobsen Bergliud

Siges syg for brøstet tiener her Prowsten Romohr

Samuel Hansen gammel 24 aar af 34 Lægd

fremmet

Aarstad

25

gift

GrdMands
Søn

-

1748

3

77

37

Knud Torgiussen Midbøe

døde d. 4de Februar 1750 istæden

 

 

 

 

 

 

 

 

78

81

Jon Johnsen Ovendahl

fremmet

Hellands

Haugstad

27

-

GrdMands
Søn

-

1748

3

79

72

Gullef Tostensen Lindland

fremmet

Sogendal

Øfre Steøle

29

-

GrdMands
Søn

-

1748

3

80

89

Jørgen Jødelsen Kielland

Syg paa Lægden

fremmet

 

Hellands

Grøning

23

-

GrdMands
Søn

-

1748

3

81

85

Torkel Reiersen Store
Aalgaard

fremmet

Hæskestad
Gye

24

-

GrdMands
Søn

-

1748

3

82

21

Gunder Michelsen Urdahl

Osmund Gullofsen gammel 22 Aar af 40 Lægd

fremmet

Sogendals

Lille Rægeland

29

-

GrdMands
Søn

gaard 10

1742

9

83

 

7

Børel Mickelsen Houge døde d 6te May 1750

Tønnes Svensen