Avskrifter fra Sokndal

Mandtall
Over gaardenis og Opsiddernis
nafne og brugende jordskyld effter Ma
triculen, hvor hos er forklaret, Lens
mændenis, Postbønderis, samt de
til Land og Søelæg henhørende Gaarder
udi
Jedderen og Dahlernis Fogderie

Anno 1749

Sogendahls Skibrede

Gaar
denis
No.

Gaardenis
skyld redure-
ret til Smør

Løb:

Pd.

mk.

1 Haneberg
Knud Biørnßen
Jan Kielland


1
1


2
2


12
12

2 Westre Barrestad
Jacob Taraldßen
Osmund Omundßen
Hoskuld Salweßen
Anders Pedersen


-
-
-
-


2
2
2
2


10 ½
10 ½
10 ½
10 ½

3 Kirchebøe
Jacob Gabrielsßen


2


-


-

4 Midbøe
Hoskuld Løgewig
Steffen Tronßen


1
1


12
-


12
12

5 Store Aarestad
Alfs Enke Knud Joensen
Torger Jonsens Enke Jens Jensen
Jacob Mikelßen
Tollak Halworßen


-
-
-
-


2
2
2
2


6
6
6
6

6 Øfre Aamod
Zacharias Jacobßen Bernt Zachariassen
Daniel Hansßen
Samuel Findßen


-
-
-


2
2
2


6
6
6

7 Frøyland
Lensmann Jacob Kirsebom Carsten Jacobsen Kirseb:
Jens Jensen Atlach Olsen
Enken Frøcken


1
1
-


1
1
1


2
2
8

8 Lindland
Omund Ellefßen
Enken Sirj
Jacob Jacobßen
Hans Willumßen Endre Salveßen


1
-
1
1


-
1
1
-


1
12
12
-

9 Østre Barestad
Berendt Christenßen
Haawer Osmundßen
Ole Larßen
Omund Rasmusen
Enken Sirj Peder Jonßen
Tosten Christenßen
Ole Siwertßen Torgius Siwertßen
Gunder Salweßen


-
-
-
-
-
-
-
-


2
1
1
1
1
1
1
1


4 ½
7 ½
9
7 ½
4 ½
-
-
3

10 Østebøe
Lars Anderßen Lænsmand
Isak Rasmusen
Jørgen Jacobsen Niels Elle


1
-
-


-
2
-


9
15
18

11 Nedre Mysse
Tore Owaldsen
Berent Jacobßen
Ole Larsen Torchild Torchildßen
Mickel Nawerßen


-
-
-
-


1
1
2
1


22
9
9
2

12 Indre Mydland
Salwe Hanßen
Ellef Larsen
Hans Salweßen


-
1
-


2
1
1


-
12
12

13 Nedre Aamod
Hans Eilufßen
Lars Olßen


-
-


2
2


6
6

14 Houge
Christopher Rægedahl
Jacob Larßen
Niels Hanßen
Jacob Jenßen Enken Ingebor


-
-
-
-


2
1
1
1


-
12
12
-

15 Stenberg
Joffred Larßen
Haawer Eilufßen
Gunder Willumßen


-
-
-


1
1
1


12
12
12

16 Frøtlef
Ellef Tollakßen
Lars Olßen
Lars Larßen Knud Ovaldßen
Tron Janßen


-
-
-
-


1
1
-
-


19 ½
19 ½
21 ½
21 ½

17 Store Aalgaard
Peder Hoskuldßen
Lars Salweßen
Salwe Hoskuldßen


-
-
-


2
2
1


-
12
-

18 Haaland med Wiigen
Joen Tierwaldßen
Atlak Tierwaldßen
Torkild Torgiertßen Andsten Øybrandßen
Ole Tierwaldßen


-
-
-
-


2
-
1
-


23
21
11
16

19 Store Rosseland
Lars Brnyildsen
Omund Torßen
Joen Brynildßen


-
-
-


1
1
1


12
12
12

20 Elfvestrøm
Lars Pederßen
Daniel Jonßen
Mikkel Jacobßen


-
-
-


1
1
1


16 ½
3
16 ½

21 Yttre Mydland
Salwe Pedersen Lars Ellefsen
Ole Asbiørnßen
Staale Staalesen Enken Kari
Lars Tallackßen


-
-
-
-


1
1
1
1


15
9
9
3

22 Fiddie
Giermund Atlackßen
Tønnes Sigbiørnsen Atlack Marcusßen
Jacob Larßen
Torgier Iwerßen


-
-
-
-


2
1
1
1


6
3
3
3

23

LensM:
gaard
og Søelæg

Thodthammer
Torkild Omundßen Enken Marithe
Lars Torkildßen Hoskuld Olßen


-
-


2
2


12
-

24
Søegaard
Næsvog
Enken Liwa Ingebret Larsen
Markus Larßen
Niels Torkildßen Torckild Joensen
Jens Sigbiørnßen
Tore Einerßen


-
-
-
-
-


1
-
1
1
-


18
12
6
6
18

25 Øfre Regeland
Lars Willumßen
Erik Iwerßen
Ole Hoskuldßen Gundersen
Søren Tollefßen


-
-
-
-


1
-
-
-


18
18
18
18

26 Eeghammer
Rægelands Opsiddere


1


-


-

27 Neder Løfaas
Karl Jenßen
Jacob Halworßen Bernt Jacobsen


-
-


2
2


6
6

28 Øfre Løvaas
Tosten Nielßen
Jon Giermundsen


-
-


1
1


12
12

29
Søelæg
Immersteen
Enken Inger Ole Joensen
Jacob Tostenßen


-
-


1
1


12
12

30 Urdahl
Ole Tollaksen Ørritsland
Anders Jørgenßen
Jens Halworßen Omund Jensen


-
-
-


2
1
1


15
13 4/5
1 1/5

31 Nedre Regeland
Jacob Jacobsen
Biørn Olßen
Hans Eilufßen Ole Biørnsen


-
-
-


1
-
-


12
18
18

32 Lille Aalgaard
Enken Berthe Lars Larsen
Lars Adzerßen


-
-


1
1


12
12

33 Bircheland
Christen Rasmusßen
Jacob Gunderßen
Anbiørn Jonßen


-
-
-


1
1
1


4
4
4

34 Nedre Støle
Waldemar Jonßen
Søren Tollekßen


-
-


1
1


16 ½
16 ½

35 Lille Rosseland
Amund Osmundßen
Tollef Sørensen
Lars Ellefsen


1
-
-1
1

 

12
12

36 Toxen
Anders Nawarßen
Knud Jonßen


-
-


1
1


12
12

37 Schiefveraas
Tosten Pederßen
Jacob Jacobßen
Ellef Jacobßen


-
-
-


1
1
1


12
6
-

38 Store Omdall
Peder Jonßen
Hans Pederßen


-
1


1
1


18
12

39
Søelæg
Løewiig
Lars Marcusßen Peder Markusßen
Hoskuld Omundßen
Peder Hoskuldßen Fredrik Hansen


-
-
-


1
-
-


12
18
18

40 Ørritzland
Tollef Biørnßen
Joen Biørnßen
Peder Larsen Ole Pedersen


-
-
-


1
1
1

8
8
8

41
Søegaard
Aarhuus
Torjus Knudßen
Tore Carlßen


-
-


1
1


12
12

42 Berluid
Enken Marj Halwor Torckelßen
Gunder Larßen Torckel Torckelßen


-
-


1
1


12
12

43 Lille Omdall
Lars Atlakßen Søren Pederßen
Mickel Nawarßen Lars Asbiørnßen


-
-


1
1


12
12

44 Lille Arrestad
Mikkel Halworßen
Peder Torjussens enke Rolf Larsen
Staale Siurßen
Hans Hanßen


-
-
-
-


1
1
1
1


6
-
-
-

45
Søelæg
Watland
Tosten Gunderßen
Jacob Torgierßen


-
-


2
2


-
-

46 Kielland
Jacob Larßen(s enke)


1


-


18

47 Løetoft
Hoskuld Siurßen Tore Ovaldßen
Enken Sirj


-
-


2
-


12
15 ½

48
Søelæg
Loug
Siwert Tollackßen
Tore Olßen


-
-


1
1


3
3

49 Gÿland
Hoskuld Siurßen Torkel Jørgensen
Swend Torgiusßen
Christen Jacobßen
Ole Larßen


-
-
-
-


-
-
-
-


22
22
11
22

50 Store Egelie
Nawar Brynildßen Lars Marcußen
Atlack Tollakßen


-
-


1
1


6
-

51 Øfre Støle
Aslak Giermundßen
Joen Atlakßen Jacob Jacobsen


-
-


1
1


3
3

52 Lille Ørritzland
Lars Larßen Enken Sirj
Ole Stenerßen
Hans Torßen


-
-
-


1
-
-


7 3
9 ½
13 ½

53 Seele
Sigbiørn Ellefßen
Ole Jonßen


-
-


1
1


3
3

54 Hegdall
Peder Olßen
Erik Larsen


-
-


1
1


6
6

55 Egeland under Stenberg
Lars Larßen


-


1


12

56 Indre Mysse
Christian Tronßen


-


2


-

57 Cronen
Mikel Nielßen
Peder Jonßen Nils Giermundsen
Niels Mikelßen


-
-
-


-
-
-


20
20
20

58 Gudahl
Enken Lispet
Sigbiørn Rasmussen
Anders Rasmussen


-
-
-


2
1
1


-
-
-

59 Drageland
Haagen Larsen
Jacob Gunderßen Peder Hansen


-
-


1
1


4 ½
4 ½

60
Søelæg
Rægevig
Ole Gunderßen


-


2


-

61
Søelæg
Maal
Ewind Erikßen
Anders Larßen


-
-


-
-


18
18

62
Søelæg
Løfveland
Anders Osmundßen Ole Jacobsen
Vermund Nielßen


-
-


1
1


-
-

63 Myrstøel
Staale Ewertßen
Halwor Gulliksen


-
-


1
1


-
-

64 Lønning
Kiedel Anderßen


-


1


12

65

Søelæg

Knubbedall
Torkild Ewertßen
Osmund Tomesßen
Knud Atlakßen Tore Fredrikßen


-
-
-


-
1
-


18
3 9
9

66 Nedre Sourdall
Tron Johanßen
Hans Hanßen Salwe Berntsen


-
-


1
1


3
3

67 Goudeland
Enken Aase
Tollak Iwerßen
Aanen Olßen
Peder Olßen


-
-
-
-


-
1
-
-


17 ½
11
10
18

68 Ougendahl
Jacob Sigbiørnßen
Tønnes Sigbiørnsen
Thomas Tollakßen


-
-
-


1
-
-


8
16
16
8

69 Hetleschoug
Enken Gurj Torkild Jacobsen


-


1


18

70 Netland
Ole Anders Anderßen


-


1


18

71 Svinland
Osmund Gunderßen


-


1


12

72
Søelæg
Store Rægedahl
Christopher Willumßen
Siwert Tollackßen


-
-


1
-


8
16

73 Backe
Swend Torkildßen


-


2


18

74 Sandbeck
Alf Adzerßen


-


2


-

75 Bradsberg
Ole Nielßen


-


2


-

76 Qvam
Lars Jacobßen Gunder Larsen


-


1


12

77 Aarsvold
Lars Peder Tollakßen
Borger Tommodßen


-
-


-
-


22 ½
22 ½

78 Sellebøe
Jacob Osmundßen


-


1


12

79 Ribland
Tollack Staaleßen


-


1


12

80 Øfre Sourdahl
Peder Aanenßen
Halwor Endreßen


-
-


-
-


18
18

81
Søelæg
Dydland
Christen Anderßen


-


1


12

82 Schougstad
Mickel Mickelßen enken Helga
Ole Torkildßen


-
-


1
1


-
-

83 Winnie
Lars Roßeland


-


1


12

84 Lille Rægedahl
Gunder Mickelßen


-


1


6

85 Tveed øde
Fiddielands Opsiddere


-


-


13 ½

86 Huustved øde under Løetoft
Liøtofts opsiddere


-


-


4 ½

87 Portell under Ørritzland
Øritzlands Opsiddere


-


-


12

88 Huustved øde under Store Omdall
Omdahls Opsiddee


-


-


4 ½

89 Hollen under Løtoft øde
Liøtofts Opsiddere


-


-


3

90 Portel under Backe øde
Backes Opsiddere


-


-


12

91 Buuestøel under Øfre Sourdahl
Sourdahls Opsiddere


-


-


9

92 Egeland under Schougstad
Ole Pederßen Lars Larsen


-


-


18

93 Gudland
Ole Olßen


-


-


18

94 Brambøe
Gullick Osmundßen


-


-


18

95 Egelie i Siireheien
Johannes Hanßen


-


-


18

96
Søelæg
Lie
Erik Knudßen Matias Staalesen


-


-


18

97 Sollie
Torgier Hoskuldßen


-


1


-

98 Tellesnes
Ole Olßen


-


1


-

99 Lille Egelie i Svaheien
Jacob Alfßen


-


1


-

100
Søelæg
Reeg
Jacob Larßen


-


-


12

101 Steensland
Lars Marcußen Skule Olsen


-


-


18

102
Søelæg
Lønning i Elfven
Ole Staaleßen


-


-


6

103
Søelæg
Nordnes
Enken Zara


-


-


12

104 Schougen under Netland
Anders Netland


-


-


12

105 Aae Laxe Fiskerie ved Haneberg Strand
Gabriel Kirseboms arf:r


-


2


-

106 Lougnens Laxe Fiskerie
Jacob Larßen Kielland


-


1


12

107 Eegs Præstegaard
Præste Enken Madame Prahl
Prousten Conrad Fred: Rumohr


1


1


12

SUMMA

110

-

10 ½

Fra HETLAND

22 Eye
Jacob Gunder
ßen
Joen Larßen
Tosten Gunderßen
Torkild Besseßen

-
-
-
-

2
2
1
1

12
12
6
6
32 Indre Efvie
Joen Peder
ßen
Oval Beßesen
Tollak Hoskuldßen
Atlach Asbiørnsen

-
-
-

1
1
1

12
12
12
43 Yttre Efvie
Svend Svend
ßen
Sigbiørn Knudßen

-
-

1
1

15
15
49 Biedland
Jacob Gunder
ßen
Gunder Tostenßen

-
-

1
1

21
21
63 Qvivog
Tore Lar
ßen

-

2

-
64 Groff
Osmund Kiddel
ßen
Daniel Mickelßen

.
-

.
2

.
-
83 Refsland under Eye
Peder Jacob
ßen
Ole Jacobßen

-
-

-
-

13 1/2
18
99 Schaagernes
Svend Staale
ßen
Ansten Anstenßen

.
-

.
-

.
13 1/2