Lægs Hoved Roulle

ved

Det Første Stavangerske

Capitain Pristrophs

Compagnie

Wed det andet westerlehnske

Hr Obrister von Cirignons

Aller Naadigste Anfortroede Regimente

for

Anno 1748

 

Lægs
No

Rangs

No

Gemeene

Om hand gaar for Eget eller fremmet lægd

Udj hvad sogn og paa hvad gaard hand er fød

Hvor gam

mel

Om hand er gifft og hvor man

ge Børn

Om hand er Gaard eller Huus

Mands

Søn

Om hand

har gaard og hvor lenge skattet

Hvad aar skrevet

Tient wed dette Regi

mentet

49

 

 

 

50

72

 

 

 

58

Lars Jacobsen Bilstad

Tollef Olsen Lie

 

 

Kiøl Torgierßen Kiøn

Eget

 

 

 

fremmet

Heskestad

Langhuus

 

 

Hellands

Omdahl

25

 

 

 

31

-

 

 

 

gift 3 børn

GrdMands

Søn

 

 

GrdMands
Søn

-

 

 

 

grd 6 aar

1745

 

 

 

1745

3

 

 

 

3

51

 

 

52

58

 

 

32

Peder Jacobßen Eia

 

 

Joes Erikßen Støle

Omund Karls Hove

fremmed

 

 

Eget

Refsland

 

 

Ramsland

37

 

 

31

gift

 

 

gift 1 barn

GrdMands
Søn

 

GrdMands
Søn

grd 12

 

 

Grd 6

1742

 

 

1737

6

 

 

11

53

 

 

 

54

12

 

 

 

19

Berent Zachariaßen Westre Barstad

 

 

Osmund Omundsen Hetleschaug

fremmed

 

 

 

Eget

Sogendals

Øfre Aamod

 

 

Lille

Røsseland

24

 

 

 

25

-

 

 

 

gift 1 barn

GrdMands
Søn

 

 

GrdMands

Søn

-

 

 

 

Grd 3 aar

1742

 

 

 

1745

6

 

 

 

3

55

 

 

 

 

56

51

 

 

 

 

87

Halvor Taraldsen

Østre Barstad

 

 

 

Niels Larß Bache

Ansten Asbiørnsen

fremmed

 

 

 

 

fremmed

Stensland

 

 

 

Øster Barstad

28

 

 

 

 

31

23

gift

 

 

 

 

gift 1 barn

GrdMands
Søn

 

 

GrdMands
Søn

Huusmd

 

 

 

 

Gaard 6

1745

 

 

 

 

1739

3

 

 

 

 

9

57

 

 

 

58

16

 

 

 

28

Olle Pederßen Ytter Mydland

Asbiørn Aßbiørnsen

 

Torgier Sigmundsen

Løetoft

fremmed

 

 

 

fremmed

Ørsland

 

 

 

Gyelands
Eitland

29

 

23

 

29

gift 2 børn

 

 

 

gift 1 barn

GrdMands
Søn

 

 

GrdMands
Søn

Grd 3

 

 

 

Huusmd

1739

 

 

 

1745

9

 

 

 

3

59

 

 

 

60

14

 

 

 

40

Lars Jensen Nedre Mysse

 

 

Bernt Olsen Lille Aarstad

fremmed

 

 

 

fremmed

Urdahl

 

 

 

Mydland

25

 

 

 

29

-

 

 

 

-

GrdMands
Søn

 

 

GrdMands
Søn

-

 

 

 

-

1745

 

 

 

1742

3

 

 

 

6

61

 

 

 

62

96

 

 

 

15

Gunder Salvesen Lille Aarstad

 

 

Torgier Ivarßen Aarsvold

Joen Ommunds

fremmed

 

 

 

Eget

Barstad

 

 

 

Goudeland

24

 

 

 

31

 

24

gift

 

 

 

gift

GrdMands
Søn

 

 

GrdMands
Søn

Grd ½ aar

 

 

 

Grd ½ aar

1744

 

 

 

1737

4

 

 

 

11

63

 

 

 

64

95

 

 

 

93

Anders Rasmus Frøtlof

 

 

Torgier Aarvoldsen Sæl

Endre Salvesen Heskestad

fremmed

 

 

 

fremmed

Gudahl

 

 

Helland

Rødland

26

 

 

 

41

 

25

-

 

 

 

gift

GrdMands
Søn

 

 

GrdMandsSøn

-

 

 

 

Huuß

mand

1742

 

 

 

1739

6

 

 

 

9

65

 

 

 

66

37

 

 

 

5

Torsten Hanßsen Stenberg

 

 

Tollef Sørensen Kronen

fremmed

 

 

 

fremmed

Sogendahls

Egeland

 

 

Regeland

26

 

 

 

26

-

 

 

 

-

GrdMands
Søn

 

 

GrdMands
Søn

-

 

 

 

-

1742

 

 

 

1745

6

 

 

 

3

67

 

 

 

68

38

 

 

 

 

Ole Olsen Nedre Aamod

Niels Iversen

 

Tambour Lægd

Svend Olsen Dybing

fremmed

 

 

 

 

Frøtlef

 

 

 

 

29

 

22

 

 

22

gift 1 barn

 

 

 

 

GrdMands
Søn

 

 

 

 

Huuß

mand

 

 

 

1739

9

69

 

 

 

 

70

6

 

 

 

 

29

Friedrich Friedrichsen

 

 

 

 

Lars Ellefßen Øfre Løfaas

fremmed

 

 

 

 

Eget

Lille Rosseland

 

 

 

Nedre Aamod

25

 

 

 

 

26

-

 

 

 

 

gift

GrdMand

 

 

 

 

GrdMands
Søn

-

 

 

 

 

Grd ½ aar

1745

 

 

 

 

1742

3

 

 

 

 

6

71

 

 

72

89

 

 

80

Torkild Svendsen Øvre Regeland

 

Ole Tollefsen Nedre Støele

Tosten Christensen

fremmed

 

 

Eget

Backe

 

 

Ørßland

26

 

 

28

 

23

-

 

 

gift 3 børn

 

-

GrdMands
Søn

 

GrdMands
Søn

-

 

 

Grd 3

1745

 

 

1739

3

 

 

9

73

 

 

 

 

 

 

 

74

8

 

 

 

 

 

 

 

83

Christen Andersen Haneberg dimit in October 1747 istæden ad interim Enroull

Lars Larsen Haneberg

 

Ole Torkildsen Lønning

fremmed

 

 

 

 

 

 

 

fremmed

 

 

 

 

 

Nedre Mysse

 

Skogestad

 

 

 

 

 

24

 

 

27

 

 

 

 

 

gift

 

 

gift 1 barn

 

 

 

 

 

GrdMands
Søn

 

GrdMands
Søn

 

 

 

 

 

huusmd

 

 

Grd 5 aar

 

 

 

 

 

1748

 

 

1742

 

 

 

 

 

 

 

 

6

75

 

 

 

76

7

 

 

 

2

Jacob Jacobsen Årstad

 

 

Ellef Tronßen Bergliud

Michel Jacobsen

Eget

 

 

 

fremmed

Aarstad

 

 

 

Barestad

26

 

 

 

33

 

21

gift

 

 

 

gift

GrdMands
Søn

 

 

GrdMands
Søn

 Grd ½ 

 

 

 

Huuß

mand

1742

 

 

 

1737

6

 

 

 

11

77

 

 

 

78

21

 

 

 

77

Jacob Zigbiørnsen Midbøe

Knud Torgiussen

 

Anders Larsen Ovendahl

Jon Johnsen Haugstad

Eget

 

 

 

fremmed

Ovendahl

 

 

 

Houge

29

 

24

 

29

 

24

gift 1 barn

 

 

 

-

GrdMands
Søn

 

 

GrdMands
Søn

Grd 4

 

 

 

-

1739

 

 

 

1739

9

 

 

 

9

79

 

 

80

11

 

 

36

Ole Jonsen Lindland

 

 

Torger Tostenß Kielland

Jørgen Jodelsen Grøning

fremmed

 

 

fremmed

 

Nedre Steøle

 

Støele

29

 

 

29

 

22

gift 1

 

 

gift 2

GrdMands

Søn

 

GrdMands
Søn

grd 6 aar

 

 

Huusmd

1742

 

 

1739

6

 

 

9

81

 

 

 

 

82

78

 

 

 

 

79

Anders Jørgensen Store Aalgaard

Torkel Iversen skade i handen

 

Gunder Michelsen Urdahl

Eget

 

 

 

 

fremmed

Urdahl

 

 

 

 

Lille Regedahl

29

 

21

 

 

26

gift 2 børn

 

 

 

 

-

GrdMands
Søn

 

 

 

GrdMands
Søn

Grd 5 aar

 

 

 

 

-

1742

 

 

 

 

1742

6

 

 

 

6

 

87

 

47

Egersund

Stephen Osmundsen Puntervold

 

fremmed

 

Sogendahl

Brambøe

 

26

 

-

 

GrdMands
Søn

 

Huusmd

 

1745

 

3