Avskrifter fra Sokndal

Hoved
Lægs Mandtals
Roulle
pro
Anno 1748

 

Amt og Fogderie Med hvad Sogen Samt Lægdernis No Med Gaardenis Nafne og Skyld Soldatternis No
og Nafn og
Hvad Aar Enrolleret
Lægs
Mendenis
Nafne
hvor
gam
mel
Om
har
tient eller
icke
gaard
eller
huus
Alle andre gaard
beboende
om tient
eller ey
deris
al
der
hvad
hver
bru
ger
Om
de er
gifft
eller
enke
og hvor
mange
sønner
De Øfrige i Land
Læggen fødde Mand
kiøn fra 17 til 36 aar
deris
al
der
Om
Grd
el
Huus

Hvor de
opholder
sig

Sogendahls Sogen
No 29
Yttre Mydland – 2 løb
Lille Aalgaard 1 - -
Store Omdahl 1 – 12
Lille Omdahl 1 - -
Løetoft - - 50
Huustoft under Omdahl – 6
6 løber
No 57
Olle Pedersen Ytre Mydland
Enrollered 1739


No 58
Torgius Simundsen Løetofft
1745


Larß Tollefßen Ytre Mydland
Larß Altackß Omdahl

37
37

gaard
gaard
udøgtig
Staale Staaleß Ytre Mydland
Hans Pedersen Omdahl
               51 [?]

27
28

1 – 9
1 – 9

gift 3 s
gift
Peder Tollefßsen Ytre Mydland
Larß Ellefß ibid
Larß Larß Lille Aalgaard – udøgtig
Tønnes Rasmuß Aalgaard
Tollack Tollacksen Ytre Mydland
21
20
22
22
20
-
-
-
-
-
tiener paa Frøiland
tiener paa Mydland
tiener paa Mydland
hos moderen
tiener paa Aarstad
No 30
Nedre Mysse 2 løb – 18
Indre Mydland 2 – 48
udj Lille Aarstad - - 16
6 løber
No 59
Larß Jonsen Nedre Mysse
1745
No 60
Bernt Olßen Aarestad
1742

Bernt Jacobsen N. Mysse

Salve Hansen Gudland

31

41

gaard

gaard

Olle Larß Nedre Mysse
Jacob Omundß L. Aalgaard
               52 [?]

31
25

2 – 9
1 –

gift 2 s
gift 3 s
Jacob Salveß Indre Mydland
Halvor Mickelß L. Aarstad
21
24
-
-
hos faderen
tiener paa Bergliud
No 31
Haaland 1 løb – 36
udj Lille Orstad - - 24
Store Egelj - - 54
Indre Mysse 1 – 24
Gaudland - - 63
Aarswold - - 45
Gudland og Solj - - 42
6 løber
No 61
Osmund Salvesen L. Aarstad
1744


No 62
Torgier Ivarß Aarstad
1737


Olle Kierwaldß Wiig

 

Olle Olß Gudland


43


29


gaard

 

gaard


Christen Tronß Indre Mysse

31

2 –

gift
Haaskol Torgierß Solj 19 - tiener Hr. Pral
No 32
Frøtlof 1 løb – 36
Toxe 1 - -
Øfre Støele - - 54
Lille Ørsland - - 54
Solj - - 54
Bratsberg - - 48
Tellenæs - - 24
Steensland - - 18
6 løber
No 63
Anders Rasmuß Frøtlof
1742

 

No 64
Torgier Aavolß Sæll
1739


Joen Tollackß Øfre Støle
Larß Larß Frøtlof

30
31

gaard


gaard


Larß Larß Ørsland

27

1 – 3

gift 1 s
Knud Aavaldß Toxen
Gullef Torsteinß Øfre Støele
Olle Olßen Tellesnæs
21
28
21
-
-
-
hos faderen
tiener paa Haneberg
tiener Tollack Ystebøe ved Aansire
No 33
Steenberg 1 løb – 36
Store Rosseland 1 – 36
Skiveraas 1 – 19
Cronen - - 60
Sandbeck - - 48
Egeland - - 18
6 løber
No 65
Torsten Hanß Steenberg
Enrollered 1742


No 66
Tollef Sørenß Cronen
1745

Mickel Nilß CronenJoen Brynildß Store Rosseland

2748

gaardgaard
      udøgtig
udøgtig
udøgtig
Larß Ommundß Store Rosseland
Peder Torgerß Skiveraas
Robert Nilß Cronen
Friderick Hanß Egeland
20
20
21
25
-
-
-
-
hos faderen
hos faderen
tiener paa Aars.
tiener paa Skogen i Hellelands Sogn
No 34
Øfre Aamod 2 løb – 18
Neder Løfaas 1 – 36
udj Ørsland 1 – 6
Egeland - - 36
Skaugstad - - 48
6 løber
No 67
Olle Olß Øfre Aamod
1739

No 68
Berent Jacobß Ørsland
1742

Samuel Findß Øfre Aamod

 

Daniel Hanß Øfre Aamod


44

 

38


gaard

 

gaard

        Samuel Hanß Øfre Aamod 20 - tiener paa Barstad
No 35
Nedre Aamod 1 løb – 36
Fidie 1 – 36
Øfre Løfaas 1 - -
Nedre Rægeland 1 - -
Qwam og Tveden - - 48
Egelie - - 24
6 løber
No 69
Fridrick Fridrickß Nd Aamod
1745

No 70
Larß Ellefß Øfr Løfaas
1742


Larß Olß Nedre Aamod

 

Johannes Hanß Egelj


33

 

18


gaard

 

gaard

udøgtig
Giermund Aslackß Fidie
Jacob Jacobß Ndr Rægeland
Tønnes Sigbiørnß Fidie

28
22
26

- 30
- 36
- 30

gift
gift
gift

54 [?]
55 [?]
     
No 36
Øfre Rægeland 1 løb - -
Eghammer 1 - -
Birckeland 1 – 12
Nedre Støle 1 – 9
udj Ørsland - - 18
Myrstøel - - 48
Øfre Sourdahl - - 36
Portøl og Buestøl - - 21
6 løber
No 71
Torckel Svendß Øfre Rægeland 1745

 

No 72
Olle Tollack Ned Støle
1739


Larß Willumß Rægeland

 

 

Staale Evertß Myrstøel


38

 

 

33


gaard

 

 

gaard


Jacob Gunderß Birckeland

23

1 - 4

gift
.
.
.
.

absent
Peder Olß Øfre Rægeland
Hans Olß ibid
Olle Anbiørnß Birckeland
Rasmus Anbiørnß ibid
Nielß Tollackß Nedre Støle

Gullef Halvorß Myrstøl
Torckil Christenß ibid
25
22
24
19
25

25
21
-
-
-
-
-

-
-
hos faderen
tiener paa Linland
hos faderen
hos faderen
tiener paa Skailand i
Hellelands Sogn
hos faderen
tiener paa Øye i Eggersund Sogn
No 37
Haneberg 2 – 36
Kirckebøe 2 - -
Lønning - - 36
Sellebøe - - 36
Ribland - - 36
6 løber
No 73
Christen Anderß Haneberg
Demitt in Nov 1747 istæden Lars Larsen Haneberg
No 74
Olle Tockelß Lønning
Enrollered 1742

Kidel Anderß Lønning

 

Tollack Staaleß Ribland


34

 

29


gaard

 

gaard

Absent
Johannes Tiorvardß Haneberg

23

-

gift
Jacob Svendß Ribland 21 - hos faderen
No 38
Store Aarstad 3 løb - -
udj Frøyland 2 - -
Bergliud 1 - -
6 løber
No 75
Jacob Jacobß Aarstad
1742
No 76
Ellef Tronß Bergliud
1737

Gunder Larß Bergliud

Tollack Halvorß Stor Aarst


44

50


gaard

gaard

        Tønnes Gunderß Bergliud
udøgtig
21 - hos faderen
No 39
Midbøe 2 løb – 24
Østrebøe 2 – 18
Ovendahl - - 48
Lille Rægedahl - - 30
Lille Egelie - - 24
6 løber
No 77
Jacob Sigbiørnß Midbøe

No 78
Anders Larß Ovendahl
1739

Stephen Tronß Bøe

Tomas Tomaß Ovendahl


37

29


gaard

gaard

        Olle Salveß Østrebøe
Johan Tollackß Ovendahl
Larß Mickelß Lille Rægedahl
21
23
23
-
-
-
tiener Hr Pral
tiener paa Næsvog
tiener paa Qvam
No 40
Linland 4 løb
Kielland 1 – 18
Wingie - - 36
Brambøe - - 18
6 løber
No 79
Olle Jonß Linland
1742
No 80
Torgius Torstenß Kielland
1739

Omund Ellefß Linland

Gullef Omundß Brambøe


45

51


gaard

gaard

        Hans Gullefß Brambøe 18 - tiener paa Mydland
No 41
udj Houge 1 løb –
Store Aalgaard 1 – 36
Urdahl 1 – 54
Gyeland - - 66
Hegdahl - - 60
6 løber
No 81
Anders Jørgenß Stor Aalg
Enrollered 1742

No 82
Gunder Mickelß Urdahl
1742

Brynild Gullickß Houge

 

Larß Salveß Aalgaard


47

 

34


gaard

 

gaard

        Torckel Salveß Store Aalgaard
Syg
28 - hos faderen
No 42
udj Houge 1 løb - -
Drageland - - 57
Nedre Sourdahl - - 54

Eggersunds Sogen

No 83
Taral Mickelß Houge
1742

Haagen Larß Drageland

38

gaard

Johan Jonß Kydland

25

10 sp

gift
Torsten Christenß Houge 22 - hiemme