Roulle
Over Jedderen og Dahlernes Fogderiets
Destricts Søelægder og Enroullerende
Mandskab
Forfattet Anno 1746 

Soggendahls Schibreede og Sogn

No

Gaardenes
Nafne

Gaardenes
Skyld
Løb  pd mk

Opsiddernes Nafne

Al
der

Huusmænd paa Gaardene deres Nafne

Al
der

Det unge Mandkiøn

Al
der

Føde
stæd

1

Næswag

1

1

12

Niels Taraldsen
Markus Larβen
Jens Sigbiørnsen
Jens Mickelβen

46
36
42
65

Biørn Tollachβen fød paa Næswog

26

Eilert Markuβ
Lars Markuβ

9
6

Næswog
Næswog

 

Immersteen

1

-

-

Enchen Inger
Jacob Tostenβen


52

Jan Hansen

30

Olle Jonsen
Niels Jonsen
Jon Jonsen
Siver Jonsen
Hans Jansen
Hans Jansen

19
14
9
5
4
2

 

 

Løgewiig

1

-

-

Hoskuld Omundsen
Lars Mauritsen

67
45

 

 

Petter Hoskuldsen skipper
Willum Hoskuldsen
Jacob Jacobsen

29


15

8

Løgewiig


Løgewiig

Løgewiig

 

Aarhuus

1

-

-

Torjus Knudβen
Tore Carlβen

49
45

 

 

Knud Torjusen

3

Aarhuss

 

Watland

1

1

-

Jacob Torgierβen
Tosten Gunderβen

52
41

 

 

Gunder Tostensen

4

Watland

 

Loug 54 mk Smør
der af

 

 12

 

 

 

 

 

 

 

2

Udj Loug de
øfrige

 

1

18

Tron Olβen
Enchen Gurj
Siver Tollakβen

52

35

Staale Børildsen
Tosten Larsen fød i landlægd

70

44

Willum Tronsen
Lars Tronsen
Jacob Tronsen
Tron Tronsen
Bent Tomas Tronsen
Hans Tollaksen

20
16
14
9
4

29

paa Loug

 

Rægewiig

-

2

-

Ole Gunderβen

54

Peder Larsen fød i landlægd
Christen Larsen fød i landlægd
Tron Jonsen fød i landlægd

70

85

47

Gunder Olβen
Niels Olβen

12
2

Rægeviig

 

Maal

-

1

12

Ewind Ericksen
Andreas Larβen

70
59

Ole Eriksen fød paa landlægd
Jacob Lars. Maalsand

50

40

Jørgen Ewindsen
Ewind Haagensen
Hans Haagensen Maal

18
40

30

Maal
Maal

Maal

 

Løhveland

-

2

-

Wermund Nielβen
Ole Jacobβen

44
32

Niels Eriksen Odden
Tormoe Hansen Skohullet fød i landlægd

40

47

Erik Nilsen
Lars Nilsen
Nils Nilsen
Hans Tormoesen
Jacob Olsen

12
9
6
½
11 

Løveland

 

Knubbedal

-

1

12

Torkild Edwartsen
Knud Atlachsen
Osmund Tønnessen

35
52
32

 

 

 

 

 

 

Store Regedal

-

2

-

Christopher Willumsen
Siwert Tollachβen

52

68

 

 

Willum Christophers
Bes
βe Christophers
Jacob Christophers
Jacob Siwers
Siwer Siwersen

18

15

8

30
25

Store
Regedal

 

Dydland

-

1

12

Christen Anderβen

43

 

 

Anders Christensen

2

Dydland

 

Lie

-

-

18

Erik Knudβen

57

Lars Taraldsen fød i landlægd, soldat
Børrild Børrildsen fød paa Lie
Brynild Olsen Winterstøe
Lars Olsen ib

30


12

40

40

Knud Eriksen
Gunder Eriksen
Halwer Eriksen

24
14
9

paa Lie

 

Reeg

-

-

12

Jacob Larβen

30

 

 

Anders Jacobsen
Jacob Jacobsen

5

3

Paa Reeg

 

Lønning i Elfwen

-

-

6

Olle Staaleβen

40

 

 

Ole Olsen
Staale Olsen
Peder Olsen
Siwert Olsen

13
11
7
4

Paa
Lønning

 

Nornes

-

-

12

Enchen Sara

 

Hans Hansen Nordfjord

60

Elias Hansen
Hans Hansen
Niels Mathiasen

13
11
25

Paa Nordnes
Nordnes

 

Todthammer
1 1/3 løb smør der af1-18Lars Torkildsen
Torkild Omundsen37
36Niels Hansen37