Lægs Hoved Roulle

Over

Det Første Stawangerscke

Capitain Pristrophs

Compagnie

Wed Det Andet Westerlehnscke

Hr Genneral von der Lühes

Allernaadigst Anfortroede Regimente

for

Anno 1745

 

Lægs
No

Rangs

No

Gemeene

Om hand gaar for Eget eller fremmet lægd

Udj hvad sogn og paa hvad gaard hand er fød

Hvor gam

mel

Om hand er gifft og hvor man

ge Børn

Om hand er Gaard eller Huus

Mands

Søn

Om hand

har gaard og hvor lenge skattet

Hvad aar skrevet

Tient wed dette Regi

mentet

49

94

Jacob Larsen Bilßtad

1745 Lars Jacobsen Langhuus

fremmet

fremmet

Soggendahl
Eia
-

28

22

gift 1 barn

-

Bondesøn

-

grd 4 aar

-

1737

1745

8

50

49

Stephan Siverßen Tiøn demmit

1745 Tiøl Torgierßen Omdall

Eget

 

fremmet

Grow

 

-

28

 

28

gift

 

-

Bondesøn

 

-

-

 

-

1737

 

1745

8

51

93

Peder Jacobßen Eia

fremmet

Refsland

29

gift 2 barn

Bondesøn

grd 9

1742

3

52

22

Jens Erikßen Støle

Eget

Helleland
Ramsland

28

gift 1 barn

Bondesøn

grd 3

1737

8

53

96

Berent Zachariaßen Westre Barstad

fremmet

Sogendals

Øfre Aamod

21

-

Bondesøn

-

1742

3

54

24

Larß Pederßen Hetleskoug

1745 Osmund Omundsen Wester Barestad

Eget

Elvestrøm

 

 

Roßßeland

28

 

 

22

gift 1 barn

 

 

-

Bondesøn

 

 

-

grd 4

 

 

-

1737

 

 

1745

8

55

28

Bernt Christensøn Øster Barestad

1745 Salve Taraldsen Stensland

Eget

fremmed

Barstad

-

28

25

gift

-

Bondesøn

-

grd 7

-

1737

1745

8

56

45

Niels Larß Bache

fremmed

Øster Barstad

28

gift 1 barn

Bondesøn

grd 4

1739

6

57

20

Olle Pederßen Ytter Mydland

fremmed

Ørsland

26

-

Bondesøn

-

1739

6

58

48

Houskold Sivertzen Løtofft demitt

1745 Torjus Sigmundsen

Eget

 

fremmed

Løtofft

 

Helleland

28

 

22

gift 2 barn

 

-

Bondesøn

 

-

grd 4

 

-

1737

 

1745

8

59

78

Lars Torkildsen Neder Mysse demmit ere enke søn

1745 Lars Jensen Urdahl

Eget læg


fremmed

Nedre
Mysse

23


22

-


-

Bondesøn


-

-


-

1742


1745

3

60

61

Bernt Olsen Mydland

fremmed

Mydland

26

-

Bondesøn

-

1742

3

61

 

 

 

62

87

 

 

 

26

Gunder Salvesen Lille Aarstad

 

 

Torgier Ivarßen Aarsvold

fremmed

 

 

 

Eget

Barstad

 

 

 

Goudeland

21

 

 

 

28

-

 

 

 

-

Bondesøn

 

 

 

Bondesøn

-

 

 

 

-

1744

 

 

 

1737

1

 

 

 

8

63

 

 

 

64

84

 

 

 

67

Anders Rasmus Frøtlow

 

 

Torgier Aavoldßen Sæll

fremmed

 

 

 

fremmed

Gudahl

 

 

 

Hellands Sogn

Rødland

23

 

 

 

38

 

 

 

 

gift

Bondesøn

 

 

 

Bondesøn

-

 

 

 

Huuß

mand

1742

 

 

 

1739

3

 

 

 

6

65

 

 

 

66

46

 

 

 

27

Torsten Hanßsen Stenberg

 

 

Lars Hanß Kronen

død d. 9de Febr 1745

istæden

Tollef Toresen Kronen

fremmed

 

 

 

 

 

 

fremmed

Sogendahls

Egeland

 

 

-

 

 

Regedahl

23

 

 

 

 

 

 

23

-

 

 

 

 

 

 

-

Bondesøn

 

 

 

 

 

 

Bondesøn

-

 

 

 

 

 

 

-

1742

 

 

 

 

 

 

1745

3

 

 

 

 

67

 

 

 

68

57

 

 

 

88

Ole Olsen Nedre Aamod

 

 

Bernt Jacobsen Neder Løfaas

fremmed

 

 

 

fremmed

Frøtlow

 

 

 

Neder Løfaas

26

 

 

 

25

gift 1 barn

 

 

 

-

Bondesøn

 

 

 

Bondesøn

Huuß

mand

 

 

-

1739

 

 

 

1742

6

 

 

 

3

69

 

 

 

 

70

29

 

 

 

 

81

Niels Giermundßen Nedre Amod Demit

1745 Fridrik Fridriksen

 

Lars Ellefßen Øfre Løfaas

Eget

 

fremmed

 

 

Eget

Øfre Løvas

 

Lille Rosseland

 

Nedre Aamod

42

 

22

 

 

23

gift

 

-

 

 

-

Bondesøn

 

-

 

 

Bondesøn

Grd

 

-

 

 

-

1734

 

1745

 

 

1742

11

 

 

 

 

3

71

 

 

 

 

72

14

 

 

 

 

82

Halvor Endreßøn Øfre Regeland

1745 Torkild Svendsen Backe

 

Ole Tollefsen Nedre Støele

Eget

 

fremmed

 

 

Eget

 

Suurdahl

 

Backe

 

 

Ørßland

32

 

23

 

 

25

gift 4

 

-

 

 

-

Bondesøn

 

-

 

 

Bondesøn

Grd 14

 

-

 

 

-

1734

 

1745

 

 

1739

11

 

 

 

 

6

73

 

 

 

74

6

 

 

 

85

Christen Andersen Haneberg

 

 

Ole Torkildsen Lønning

fremmed

 

 

 

fremmed

Netland

 

 

 

Skogestad

28

 

 

 

24

-

 

 

 

gift 1

Bondesøn

 

 

 

Bondesøn

-

 

 

 

Grd 2

1737

 

 

 

1742

8

 

 

 

3

75

 

 

 

 

76

17

 

 

 

 

8

Jacob Jacobsen Årstad

 

 

 

Ellef Tronßen Bergliud

Eget

 

 

 

 

fremmed

Aarstad

 

 

 

 

Barestad

23

 

 

 

 

30

-

 

 

 

 

gift

Bondesøn

 

 

 

 

Bondesøn

-

 

 

 

 

Huuß

mand

1742

 

 

 

 

1737

3

 

 

 

 

8

77

 

 

 

78

37

 

 

 

92

Jacob Zigbiørnsen Midbøe

 

 

Anders Larsen Ovendahl

Eget

 

 

 

fremmed

Ovendahl

 

 

 

Houge

26

 

 

 

26

gift

 

 

 

-

Bondesøn

 

 

 

Bondesøn

Grd 1

 

 

 

-

1739

 

 

 

1739

6

 

 

 

6

79

 

 

80

30

 

 

52

Ole Jonsen Lindland

 

 

Torger Tostenß Kielland

fremmed

 

 

fremmed

 

Hæskestad

Sandsmark

 

Støele

26

 

 

26

gift 6

 

 

gift 1

GMandsøn

 

 

Bondesøn

grd 3 aar

 

 

Grd

1742

 

 

1739

3

 

 

6

81

 

 

 

82

80

 

 

 

83

Anders Jørgensen Store Aalgaard

 

 

Gunder Michelsen Urdahl

Eget

 

 

 

fremmed

Urdahl

 

 

 

Lille Regedahl

26

 

 

 

23

gift 1

 

 

 

-

Bondesøn

 

 

 

Bondesøn

Grd

 

 

 

-

1742

 

 

 

1742

3

 

 

 

3

 

91

 

 

 

92

 

38

 

 

 

64

Egersund

Olle Larßen Slettebøe

1745 Børrild Willumsen

 

Søren Tollaksen Weshoved

 

fremmed

fremmed

 

 

fremmed

 

Gyland

Koldahl

 

 

Støele

 

33

25

 

 

26

 

gift 3

-

 

 

gift

 

Bondesøn

-

 

 

Bondesøn

 

Grd 10

-

 

 

-

 

1737

1745

 

 

1734

 

8

 

 

 

6