Rulle over Søelimiternes gaarder og dehnns opsidere
item deris Børns Nafnn og Alder, Som effter øfrig
hedens ordre af 31 Decbr 1744 er forfattet over
de gaarder udj Soggendhals Song og Skibbr. Som Søe
Legenn til haver Saa og dj gaarder af Lanlegenn βom
Hafver deris strekning, i og til Søen, samt deris
Skyld, Nafnn og Nos: Nafnlig

No

24      Nesvaag skylder 1 løb 36 mk opsider
         er Nils Tarelsen, gammel 46
                   har ingen Sønner
          Markus Larsen, 36 aar har
          2de Sønner nafnlig
                   Eylert Markus:                  8
                   Lars Markus:                    5
         Jens Sigbørns: 42 Aar har
                   ingen Sønner 

29      Imersten Skylder 1 løb opsideren
         er Jon Tarelsen er                       50
         har 5 Sønner Nafnlig
                   Tønis Jons:                      24
                   Olle Jons:                        18
                   Nils Jons:                         13
                   Sivert Jons:                     4
         Jacob Tostensen 52 aar, har
         en søn Nafnlig Knud Jacobs:          14 

39      Løgevig Skylder 1 løb opsiderene
         Houskild Aamons: 67 aar
         Har 3de Sønner Nafnlig
                   Petter Houskls:                 28
                   Wellom Houskls:                14
         Lars Mouritzen 45 aar har
         en Stifsøn Nafnlig
                   Jacob Jacobs:                    7 

41      Aarhus Skylder 1 løb opsiderene
         Torgius Knudsen gamel                 49
         en Søn Knud Torgius:                   1½
         2de opsider Tor Kalsen                  45
                   har ingen børn 

45      Watland Skylder 1 løb 24 mk opsiderne
         Jacob Torjussen er                      52
                   har ingen drenge børn
         2de opsider er Tosten
                   Gundersen                        41
         har en Søn Nafnlig
                   Gunder Tostens:                3 

48      Loeg Skylder 54 mkopsideren er
         Tron Olsen                                 54
         har 5de sønner Nafnlig
                   Wellom Tronsen                 19
                   Lars Tronsen                     16
                   Jacob Trons:                    13
                   Og Tron Trons:                 8
                   samt Bernt Tomas Trons:    3
         2de opsider Sivert
                   Tollaks:                           34
         har en Søn Tollack Siverts:           ½ 

60      Regveg Skylder 48 mk
         opsideren er Olle Gunders:            54
         har 2de sønner Gunder Ols:           11
                   Nils Olsen                         1 

61      Maal Skylder 36 mk opsideren er
         Eyven Haagensen                        66
         Anders Larsen ingen børn              59
         Jørgen Eyvensen                         17 

62      Løveland Skylder 48 mk opsideren
         er Wermund Nilsen                       44
                   ingen sønner
         2de opsider Olle Jacobs:               32
                   ingen børn 

65      Knubedal Skylder 36 mk opsideren
         Torkil Edvartsen                          35
         har ingen børn
         2de opsider er Knud Atlags:          52
         har ey nogit drenge barn
         3de opsider Osmund Tomessen      32
         har en søn
                   Tollack Osmons:                1 

72      Store Regedal Skylder 48 mk opsideren
         Er Christioper Welloms:                 52
                   Wellom Chriβtoperβen         17
                   Besβe Christopers:             15 

No 23 er gaardsen Tothammer som ved Søelimitterne er beligende men har ey at være til Noget Søe leg anført wert uten det er skied for at vere lensmans frjgaar eller ey vides icke. Gaardsen skylder 1 løb 36 mk. Som bruges af enken Karen Bowitz og Torkil Tothammer. Har 2de Sønner Nafnlig Olle Hansen 8 aar Lars Hansen 5 aar gammel.

81      Dydland Skylder 36 mk opsideren er
         Christen Andersen                       43
         har en Søn Anders Christens:        1

96      Lien Skylder 18 mk opsideren er
         Erich Knudsen                             57
         har 3de sønner Nafnlig
                   Knud Erichsen                   23
                   Gunar                              14
                   Halvor Erikβ                      8 

100     Reeg Skylder 12 mk som bruges af
         Jacob Lars:                                30
         har 2de sønn
                   Anders og Jacob Larsønner   2 

102     Nornes Skylder 12 mk bruges af
         Enken Sara har en søn Nafnlig
                   Mattias Nilsen gammel        26 

103     Løning i Elven Skylder 6 mk bruges af opsideren
         Olle Staalesen                             40
         har 4de Sønner Nafnlig
                   Olle Olsen                         12
                   Staale Olsen                     10
                   Per Olsen                         6
                   Sivert Olsen                      4 

Her An føris dj Gaarders Nafne og Skyld som til Søen nermest er beligende og under Landleggenn Sorterer Nafnlig 

46      Kielland Skylder 1 løb 18 mk som bruges af opsideren
         Jacob Larsen er skipper                40
         har 2de Brødre Nafnlig
                   Lars Larsen                       38
                   Olle Larsen Kielland            36
Bege fart uden lans er Ankommin paa Jenera Pardon og der for er blevet Inroleret. Denne gaard haver ingen Strekning i Søen, Skiønt den leger net ved Stranden 

53      Birckeland Skylder 1 løb 12 mk har enn strekning j Søen ved SvaleyenHeedyr Kaldett badde af mark og Engeslette
         Opsideren er Christen Rasmus: er   50
         har 2de Sønnes Nafnl:
                   Rasmus Christens:             11
                   Joen Christens:                 6
         2de opsider Anbiørn Joens:           50
         har 3de Sønner Nafnl:
                   Lars Anbiørnβ:                   24
                   Olle Anbiørnβ:                   20
                   Rasmus AnBiørnβ:              16
         3de enken Karen Mickelsdatter
         har 2de Sønner Nafnl:
                   Jacob Gundersen               22
                   Gunder Gunderβ:               5
         4de enken Sissel Mickelsdatter
         har 2de Sønner Nafnl:
                   Gulag Erichβ:                    12
                   Mickel Erikβ:                     6 

49      Gyland Skylder 66 mk har og sin strekning til Søen opsideren
         Er Olle Lars:                               30
         har 2de Sønner Nafnl:
                   Lars Olβ:                          6
                   Sivert Olsen                      ½
         2de opsider Sven Toriers:             60
         en Søn Sven Svenβ:                    4 

54      Hegdal Skylder 60 mk har og sin strekning j Søen wed Regefiorden opsider
         Erick Larβ:                                 50
         har 2de Sønner Nafnl:
                   Lars Ericksen                    16
                   Hans Erickβ:                     4 

End Videre er effterskrefen Garder som og hafver sin Strekning j Søen saa som gaarden Aarstad af No 5 Skylder 3de løber har Engeslette wed Sogendals Stranden som gaar j Søen item Haneberg No 1 paa vis grund den halve del af Stranden er beligget og den anden halvedel under Ligende Frøyland af No. 7 der Ligesaa har sin Strekning j Søen. Ville ieg ey har vildet effter lade at er Andre j fald Om der om kunde blifve Noget Alfleterz og alt saa videt og videre her til at anføre. Men Rigtig Specificeret saa vel alle de gaarde som hører til SøeLeggenn udj Soggendhals skibbr: med deres No: og Skyl, samt opsidernes og deris børns Nafnn af aar og alder. Saa som dj gaarder der Liger nermest til Søen og hafver sin Strekning j samme. Saa Rigtig og Sanferdig mig aller mueligen er og Sand worde bekient, det bekreftis 

Frøyl: d. 26de Januarj                           af Jacob Kirsebom [sign.]
            Ao: 1745