Avskrifter fra Sokndal

Lægs Hoved Roulle
Over
Det Første Stawangerscke
Capitain Pristrophs
Compagnie
Wed Det andet Westerlehnscke
Hr Brigadier von der Lühes
Allernaadigst anfortroede Regimente
for
Anno 1742

 

Lægs
No

Rangs
No

Gemeene

Om hand gaar for Eget eller fremmet lægd

Udj hvad sogn og paa hvad gaard hand er fød

Hvor gam
mel

Om hand er gifft og hvor man
ge Børn

Om hand er Gaard eller Huus
Mands
Søn

Om hand
har gaard og hvor lenge skattet

Hvad aar skrevet

Tient wed dette Regi
mentet

49

 

50

26

 

85

Jacob Larsen Bilßtad

 

Stephan Siverßen Tiøn

fremmet

 

Eget

Soggendal
Eia

Grow

25

 

25

-

 

-

Bondesøn

 

Bondesøn

grd 3 aar

 

-

1737

 

1737

5

 

5

53

 

 

 

54

17

 

 

 

75

Johannes Christenß Vester Barestad afgiven til fodgraaden 1742
Bent Zachariaß Øfre Aamod


Lars Pedersen Hatleskoug

-

 

fremmed

 

Eget

-

 

-

 

Elvestrøm

-

 

18

 

22

-

 

-

 

gift

-

 

Bondesøn

 

Bondesøn

-

 

 

 

grd

-

 

1742

 

1737

-

 

-

 

5

55

 

56

25

 

44

Bernt Christensøn Øster Barestad

Niels Larß Bache

Eget

 

fremmed

Barstad

 

Øster Barstad

25

 

25

gift

 

gift

Bondesøn

 

Bondesøn

gaard
5 aar

grd

1737

 

1739

5

 

3

57

 

58

95

 

94

Ole Persen Ytter Mydland

Houskold Sivertzen Løtofft

fremmed

 

fremmed

Ørißland

 

Løtofft

23

 

25

-

 

gift

Bondesøn

 

Bondesøn

-

 

grd 4 aar

1739

 

1737

3

 

5

59

 

 

60

26

 

 

24

Torguis Torkelßen N. Mysße døde d. 9. October 1740 istæden Lars Torkildsen Neder Mysse Syg paa Lægget

Asbiørn Olßen Lille Aarrestad demitt istæden
Bernt Olsen Mydland

-


Eget læg


fremmed

fremmed

-


-

Hæskestad
Steene

-

-

30


31

24

-

ugift

gift 1 barn

-

-

-

Bondesøn

-

-

-


Grd 5 aar

-

-

1742


1734

1742

-

-


8

-

61

 

62

96

 

98

Tohr Larsen Lille Aarstad

Torgier Ivarßen Aarsvold

fremmed

 

Eget

Soggendals
Mydland

Goudeland

[23]

25

-

 

-

Bondesøn

 

Bondesøn

-

 

-

1739

 

1737

3

 

5

63

 

 

64

31

 

 

67

Peder Osmundß Frøtlow demmit istæden
Anders Rasmus Gudahl


Torgier Oleß Sæll

fremmed

fremmed

fremmed

Backe sogn
Sire

-


Hellands Sogn
Rødland

39

20

35

-

-

gift 3 børn

Bondesøn

Bondesøn

Bondesøn

grd 14 aar

-

Huuß
mand

1734

1742

1739

8

-

3

65

 

66

65

 

79

Lars Rolvßen Stenberg demmit isæden Fridrich Hansen Egeland

Lars Hanß Chronen

Eget

-

fremmed

Cronen

-

Egeland

33

23

25

gift 4 børn

-

-

Bondesøn

-

Bondesøn

grd 13 aar

-

-

1734

1742

1739

8

-

3

67

 

68

-

 

-

Ole Olsen Ndre Aamod

 

Jacob Alfßon Øritzland demmit stæden
Bernt Jacobsen Neder Løfaas

fremmed

 

Eget

Eget

Soggendal
Frøtlow


Øfre Amod

-

23

 

27

22

gift

 

gift 2 barn

-

Bondesøn

 

Bondesøn

-

Huuß
mand

grd 5 aar

-

1739

 

1734

1742

3

 

8

69

 

70

32

 

58

Niels Giermundßen Nedre Amod

Anders Pederßen Ø. Løfaas demmit :
Lars Ellefsen Nedre Aamod

Eget

 

fremmed

-

Øfre Løvas

 

Barstad

-

39

 

27

20

gift

 

-

-

Bondesøn

 

Bondesøn

-

gaard
4 aar

-

-

1734

 

1734

1742

8

 

8

71

 

 

72

29

 

 

73

Halvor Endreßøn Øfre Regeland, Syg paa lægget – attest medfølger


Ole Tollefsen Nedre Støele

Eget

 

 

Eget

Suurdahl

 

 

Ørßland

29

 

 

22

gift

 

 

-

Bondesøn

 

 

Bondesøn

grd 10 aar

 

 

-

1734

 

 

1739

8

 

 

3

73

 

74

74

 

28

Christen Andersen Haneberg


Joen Germundß Lønning afgiven til Fodgraaden 1742
istæden Ole Torkildsen Skogestad i Sireheien

fremmed


 

fremmed

Netland

 

 

-

25

 

 

21

-

 

 

-

Bondesøn

 

 

-

-

 

 

-

1737

 

 

1742

5

 

 

-

75

 


76

80

 

19

Tormund Biørnßen Store Arstad demmit istæden Jacob Jacobsen Årstad

Ellef Tronsen Bergliud

fremmed

Eget

fremmed

Urdahl

-

Barestad

31

20

27

gift


-

gift

Bondesøn


-

Bondesøn

grd 5 aar

-

Huuß
mand

1732

1742

1737

10

 

5

77

 

78

47

 

94

Jacob Zigbiørnsen Midbøe

Anders Larsen Ovendahl

fremmed

 

-

Ovendahl

 

Houge

23

 

23

-

 

-

Bondesøn

 

Bondesøn

-

 

-

1739

 

1739

3

 

3

79


80

93

 

48

Tollef Ellingßøn Lindland demmit istæden Ole Jonsen Nedre Støle

Torger Tostenß Kielland

fremmed

fremmed


fremmed

Hæskestad
Sandsmark
-


Støele

33

23


23

gift 4 barn

-


-

Bondesøn

-


Bondesøn

grd 9 aar

-


-

1734

1742


1739

8

 

3

81

 

 

82

10

 

 

22

Jacob Larsen Store Aalgaard demmit formedelst hand var saarbenet i stæden Anders Jørgensen Urdahl

Tor Torgiußen Urdahl
demmit istæden Gunder Michelsen Lille Regedahl

Eget

 

Eget


fremmed

fremmed

Houge

 

-


Bergliud

-

28

 

23


30

20

gift

 

-


gift

-

Bondesøn

 

-


Bondesøn

-

grd 4 aar

 

-


grd 4 aar

-

1735

 

1742


1734

1742

7

 

-


8

-

83

 

84

57

 

89

Tron Johanßen Hauge
demmit istæden Torrild Michelsen Kydland

Egersund Sogn
Tollif Tollaksen Kydland

fremmed

Eget


Eget

Sourdahl

-


Eggersund
sogn

-

23


25

gift 6 barn

-


-

Bondesøn

-


Bondesøn

grd 11 aar

-


-

1734

1742


1740

8

-


7

91

 

92

90

 

66

Olle Larßen Slettebøe

 

Søren Tollaksen Weshovde

fremmed

 

fremmed

Sogendahl
Gyland

Støele

30

 

23

gift 2 barn

 

-

Bondesøn

 

Bondesøn

grd 5 aar

 

-

1737

 

1734

5

 

3