9vskrifter fra Sokndal

Lægs Hoved Roulle
Over
Det Første Stawangerscke
Capitain Pristrophs
Compagnie
Wed Det andet Westerlehnscke
Hr Brigadier von der Lühes
Aller Naadigst anfortroede Regimente
for
Anno 1739

 

Lægs
No

Rangs
No

Gemeene

Om hand gaar for Eget eller fremmet lægd

Udj hvad sogn og paa hvad gaard hand er fød

Hvor gam
mel

Om hand er gifft og hvor man
ge Børn

Om hand er Gaard eller Huus
Mands
Søn

Om hand
har gaard og hvor lenge skattet

Hvad aar skrevet

Tient wed dette Regi
mentet

49

 

50

24

 

85

Jacob Larsen Bilßtad

 

Stephan Siverßen Kiødn

fremmet

 

Eget

Soggendal
Eia


Hæskeßtad
Grow

23

 

22

-

 

-

Bondesøn

 

Bondesøn

-

 

-

1737

 

1737

2

 

2

51

 

52

85

 

82

Sogendals Sogn
Aawold Beßeßen Eia


Hellands Sogn
Jon Eriksøn Stølle

Eget

 

Eged

Ø. Øyestad

 

Hælland
Ramsland

26

 

22

gift

 

-

Bondesøn

 

Bondesøn

gaard
1 aar

-

1734

 

1737

5

 

2

53

 

54

 

 

96

Tambour Lægd
demmit i stæden
Johannes Christenß

Lars Pedersen Hatleskoug

-

 

Eget

-

 

Elvestrøm

-

18

22

-

-

-

-

-

Bondesøn

-

 

-

-

1739

1737

-

-

2

55

 

56

17

 

95

Bernt Christensøn Øster Barestad


Sven Jacobßen Backe
demmit i stæden
Niels Larß

Eget

 

Eget

Øster Barestad


Backe

23

 

32

23

gift

 

gift 5 børn

Bondesøn

 

Bondesøn

gaard
1 aar


gaard
12 aar

1737

 

1729

2

 

10

57

 

 

58

19

 

 

74

Tore Awoldßen Ytre Mydland
demmit i stæden
Ole Pederß


Houskold Siverß Løtofft

fremmed

 

 

Eget

Neder Mysße

 

 

Løtofft

30


20


22

gift 1 barn

 

 

-

Bondesøn

 

 

Bondesøn

gaard
4 aar

 

-

1731

1739

 

1737

8

 

 

2

59

 

60

18

 

98

Torguis Torkelßen N. Mysße

Asbiørn Olßen Lille Aarrestad

Eget

 

fremmed

Nedre
Mysße

Hæskestad
Steene

25

 

28

gift 2 barn

 

gift

Bondesøn

 

Bondesøn

gaard
6 aar

gaard
1 aar

1734

 

1734

5

 

5

61


62

72

 


95

Aanon Torßen Lille Aarstad
demmit i stæden
Tor Larß

Torgier Ivarßen Aarsvold

Eget

 


Eget

Soggendals
Haaland

 

Goudeland

35

20


22

gift 1 barn

 

-

Bondesøn

 

Bondesøn

Huuß
mand

 

-

1729

1739


1737

10

 

2

63

 

64

15

 

34

Peder Osmundß Frøtlow


Osmund Gundersøn Sæl
bleven Regiment smed i stæden
Torgier Oleß

Eget

 

fremmed

Backe sogn
Sire

Sogendahl
sogn

30

 

27

25

gift 3 børn

 

-

Bondesøn

 

Bondesøn

gaard
11 aar

-

1734

 

1737

1739

5

 

2

65

 

66

69

 

44

Lars Rolvßen StenbergLarß Chrestenß: Kronen
demmit i stæden
Lars Hanß

Eget

 

fremmed

Cronen

 

Hegdahl

31

 

32

23

gift 3 børn

 

gift

Bondesøn

 

Bondesøn

gaard
10 aar


Huuß
mand

1734

 

1731

1739

5

 

8

67

 

68

75

 

8

Alf Jacobßen Øfre Aamod demit i stæden Ole Olsen

Jacob Alfßon Øritzland

fremmed

 

Eget

Soggendal
Regeland

Øfre Amod

35

20

24

gift 3 barn

 

gift 2 barn

Bondesøn

 

Bondesøn

gaard
8 aar

gaard
2 aar

1729

1739

1734

10

 

5

69

 

70

27

 

51

Niels Giermundßen Nedre Amod

Anders Pederßen Ø. Løfaas

Eget

 

fremmed

Øfre Løvas

 

Barstad

29

 

24

gift

 

-

Bondesøn

 

Bondesøn

gaard
1 aar

-

1734

 

1734

5

 

5

71

 

72

13

 

68

Halvor Endreßøn Øfre Regeland


Oßmund Christophersen Nedre Støle Casherit i stæden Ole Tollachs

Eget

 

Eget

Suurdahl

 

Ø.Regeland

26

 

26

19

gift 3 børn

 

gift 2 børn

Bondesøn

 

Bondesøn

gaard
7 aar

Huuß
mand

1734

 

1737

1739

5

 

2

73

 

74

22

 

26

Christen Andersen Haneberg

Larß Asbiørnßen Lønning udtient istæden Joen Germundß

fremmed

 

fremmed

Netland

 

Mysße

22

 

30

23

-

 

gift 2 barn

Bondesøn

 

Bondesøn

-

 

gaard
7 aar

1737

 

1730

1739

2

 

9

75

 

76

87

 

43

Tormund Biørnßen Store Arstad

Ellef Tronsen Bergliud

fremmed

fremmed

Urdahl

 

Barestad

28

 

24

gift 1 barn

 

gift

Bondesøn

 

Bondesøn

gaard
3 aar

Huuß
mand

1732

 

1737

7

 

2

77

 

78

92

 

48

Olle Larßen Midbøe demit i stæden Jacob Sigbiørnß

Hans Salveßen Omdahl udtient istæden Anders Larß

fremmed

 

fremmed

Øster Barstad

 

Store Aalgard

31

21

40

20

-

 

gift 4 børn

Bondesøn

 

Bondesøn

-

 

gaard
14 aar

1730

1739

1729

1739

9

 

10

79

 

80

84

 

5

Tollef Ellingßøn Lindland

Jacob Osmundßen Kielland demit istæden Torger Tostenß

fremmed

 

fremmed

Hæskestad
Sandsmark


Gudahl

30

 

32

20

gift 3 barn

 

gift 1 barn

Bondesøn

 

Bondesøn

gaard
6 aar

Huus
mand

1734

 

1729

1739

5

 

10

81

 

82

10

 

23

Jacob Larsen Store Aalgaard

Tor Torgiußen Urdahl

Eget

 

fremmed

Houge

 

Bergliud

25

 

27

gift 1 barn

 

gift

Bondesøn

 

Bondesøn

gaard
1 aar

gaard
1 aar

1735

 

1734

4

 

5

83

84

23

52

Tron Johanßen Hauge

Egersund Sogn
Jophre Christenß Kydland

fremmed


Eget

Suurdahl


Eggersund
Hegdahl

27


24

gift 6 barn

-

Bondesøn

Bondesøn

gaard
9 aar

-

1734

1734

5

5

91

46

Olle Larßen Slettebøe

fremmed

Sogendahl
Gyland

27

gift 1 barn

Bondesøn

gaard

2 aar

1737

2

100

49

Olle Tollakßen Tysland demit istæden
Amund Helgeßen

fremmet

Sogendahl
Myeland

30

22

gift 3 barn

Bondesøn

gaard
8 aar

1729

1739

10