Avskrifter fra Sokndal

Lægs Hoved Roulle
Over
Det Første Stawangerscke
Capitain Pristrophs
Compagnie
Wed Det andet Westerlehnscke
Hr Brigadier von der Lühes
Allernaadigst anfortroede Regimente
for
Anno 1737

 

No

Lægderne

Lægs
No

Rangs
No

Soldaternes Navne

Om hand gaar for Eget eller fremmet lægd

Udj hvad sogn og paa hvad gaard hand er fød

Hvor gam
mel

Om hand kand hant
værk

Om hand er gifft og hvor man
ge Børn

Om hand
har gaard og hvor lenge skattet

Hvad aar skrevet

Tient wed dette Regi
mentet

25

Bilßstad
Kiøren
Bielland
Qwivog
Grov
Refsland

4950

5348

Svend Svendß Bilßstad Demiterit i stæden Stephen Siverßen Kiøn

Svend Ellingßen Kiøren Demitt: i stæden Jacob Larsen Evie

fremmet

Eget

Eget

fremmed

Soggendal
Ytre Efie
Grow

Bilßstad

-

25

20

29

20

-

-

-

-

gift

-

gift 1 barn

-

gaard
8 aar odel
-

gaard
2 ½ aar
byxlet
-

1734

1737

1728

1737

3

-

9

-

26

Eia
Ramsland
Indre Efia
Stølle
Øfre Gyestad
Egeland
Skougernæs
Soggendals Skib
Udj Skougen

51

 

 

52

85

 

 

82

Aawold Beßeßen Eia

 

 

Sigbjørn Mickelßen Stølle Demittered i stæden
Jon Eriksøn Stølle

Eget

 

 

Eget


Eged

Hæskestad
Ø. Øyestad

 

 

Eia

Ramsland

24

 

 

29

20

-

 

 

-

-

-

 

 

gift 2 børn

-

-

 

 

husmand

-

1734

 

 

1727

1737

3

 

 

10

27

Vester Barstad
udj Elfvestrøm
Hetleskoug
Watland
Svinland
udj Skougen
½ Parten

53

 

 

54

-

 

 

91

Tambour Lægd

 

 

Salve Pederßen Hetleskoug Demittered i stæden
Lars Pedersen Elvestrøm

-

 

 

Eget


Eget

-

 

 

Elvestrøm


Elvestrøm

-

 

 

29


20

-

 

 

-

-

-

 

 

gift 4 børn

-

-

 

 

g 7 aar
byxlet

-

-

 

 

1729

1737

-

 

 

8

-

28

Øster Barstad
udj Elfvestrøm
Lille Roßeland
Backe
Portøl
under
Backe

55

 

 

56

68

 

 

24

Ole Siverßen Øster Barstad Demittered i stæden
Bernt Christensøn Barestad

Sven Jacobßen Backe

fremmed


Eget


Eget

Soggendal
Svindland

Aarstad


Backe

36

21

30

-

-

-

gift 4 barn

-


gift 4 børn

gaard
16 aar odel

-


gaard
11 aar odel

1727

1737


1729

10

-


8

29

Ytre Mydland
Lille Aalgaard
Store Omdahl
Lille Omdahl
Løetofft
Huustvedt under
Omdahl
Hoellen under Løtofft

57

 

 

58

17

 

 


93

Tore Awoldßen Ytre Mydland

 

 

Mickel Jacobßen Løetofft Demitteret i støden
Houskold Siverß Løtofft

fremmed

 

 

Eget

Eget

Neder Mysße

 

 

Løtofft


Løtofft

28

 

 

30

-

-

 

 

-

-

gift 1 barn

 

 

gift 2 børn


-

gaard
2 ½ aar odel

 


gaard
6 ½ aar bøxel

1731

 

 

1727

1737

6

 

 

10

30

Nedre Mysse

 

Indre Mydland
udj Lille Aarstad

59

 

60

18

 

29

Torguis Torkelßen N. Mysße

Asbiørn Olßen Lille Arstad

Eget

 

fremmed

Nedre
Mysße

Hæskestad
Steene

23

 

26

-

 

-

gift 1 barn

 

gift

gaard
2 aar odel

-

1734

 

1734

3

 

3

31

Haaland
Udj Lille Aarstad
Indre Mysße
Guddal
Goudeland
Aarsvold
Gulland
Sollj

61

 

 

62

72

 

 

95

Aanon Torßen Lille Aarstad

 

Aanen Olßøn Aarvold
Demitt: i stæden
Torgier Joneßen Goudeland

Eget

 

 

fremmed

Eget

Soggendals
Haaland

 

Regeland

Goudeland

33

 

 

29

20

-

 

 

-

-

gift

 

 

gift 5 barn

-

-

 

 

gaard
11 aar odel
-

1729

 

 

1734

1737

8

 

 

3

-

32

Frøtlov
Toxen
Øfre Stølle
Lille Øritsland
Sælle
Bratsberg
Tellenæs
Steensland

63

 

 

64

14

 

 

83

Peder Osmundß Frøtlow

 

Anders Navarsen Seel Demittered i stæden Osmund Gundersøn Svinland

Eget

 

 

Eget

fremmed

Backe sogn
Sire

 

Frøtlof

Svinland

28

 

 

35

25

-

 

 

-

-

gift 2 børn

 

 

gift 1 barn

-

gaard
10 aar bøxel

 

gaard
12 aar bøxel

1734

 

 

1727

1737

3

 

 

10

-

33

Steenberg
Store Roßeland
Skiæveraas
Cronen
Sandbeck
Eegeland

65

 

66

67

 

73

Lars Rolvßen Stenberg

 

Larß Chrestenß: Kronen

Eget

 

fremmed

Cronen

 

Hegdahl

29

 

30

-

 

-

gift 2 børn

 

-

gaard
6 aar odel

-

1734

 

1731

3

 

6

34

Øfre Aamod
Neder Løfaas
Udj Øritsland
Eegeland
Skougstad

67

 

68

76

 

10

Alf Jacobßen Øfre Aamod

Jacob Alwßøn Øritzland

fremmed

 

Eget

Soggendal
Regeland

Øfre Amod

33

 

22

-

 

-

gift 2 barn

 

gift 1 barn

gaard
6 aar bøxel

gaard
½ aar odel

1729

 

1734

8

 

3

35

Neder Aamod
Fiddie
Øfre Løfaas
Neder Regeland
Qvam
Tveed
Eegelj

69
70

16
46

Niels Giermundßen Nedre Amod

Anders Pederßen Ø. Løfaas

Eget

 

fremmed

Øfre Løvas

 

Barstad

27

 

22

-

 

-

-

 

-

-

 

-

1734

 

1734

3

 

3

36

Øfre Regeland
Eeghammer
Birckeland
Neder Støelle
Udj Øritsland
Myrstøl
Øfre Sourdal
Porthøll øde
under Støle

71

 

 

72

21

 

 

23

Halvor Endreßøn Øfre Regeland

 

 

Valdemar Joensen N. Støle Demitt: i stæden Aasmund Christophersen

Eget

 

 

Eget

Eget

Suurdahl

 

 

Neder Stølle

Ø.Regeland

24

 

 

32

24

-

 

 

-

-

gift 2 børn

 

 

-

-

gaard
6 aar bøxel

 

 

-

-

1734

 

 

1727

1737

3

 

 

11

-

37

Haneberg
Kirkebøe
Lønning
Sølebøe
Ribland

73


74

51
20

Tollef Iversen Haneberg Demitt: i stæden Christen Andersen Netland

Lars Asbiørnßen Lønning

fremmed

fremmed

fremmed

Soggendal
Goudeland

Netland

Mysße

30

20

28

-

-

-

gift 1 barn

-

gift 2 barn

gaard
1 aar odel

-

gaard
5 aar bøxel

1727

1737

1730

10


-

7

38

Store Aarstad
Udj Frødland

 

Bergluid

75

 

76

27

 

11

Tormund Biørnßen Store Arstad

 

Gabriel Knudsen Bergliud Demitt: i stæden Ellef Tronsen

fremmed

 

Eget

fremmed

Urdahl

 

Store Aarstad
Barestad

26

 

30

22

-

 

-

-

gift

 

-

-

gaard
1 aar odel

 

-

-

1732

 

1727

1737

5

 

10

-

39

Midbøe
Østbøe
Ovendal
Lille Regedal
Lille Eegelje

77

 

78

94

 

52

Olle Larßen Midbøe

 

Hans Salveßen Omdahl

fremmed

 

fremmed

Øster
Barstad

Store Aalgard

29

 

38

-

 

-

-

 

gift 3 børn

-

 

gaard
13 aar odel

1730

 

1729

7

 

8

40

Lindland
Kielland
Wænie
Brambøe

79

80

98

4

Tollef Ellingßøn Lindland

Jacob Osmundßen Kielland

fremmed

fremmed

Hæskestad
Sandsmark

Gudahl

28

30

-

bødker

gift 1 barn

gift 1 barn

gaard
5 aar bøxel

strandsid
der

1734

1729

3

8

41

Houge
Store Aalgaard
Urdal
Gyeland
Hegdal

81

 

82

79

 

92

Jacob Larsen Houge Store Aalgaard

Tohr Torgiuß Urdahl

Eget

 

fremmed

Houge

 

Bergliud

23

 

23

-

 

-

gift

 

-

-

 

-

1735

 

1734

2

 

3

42

Udj Houge
Drageland
Neder Sourdal
Eggersund Sch.
Nodeland
Rodvelt
Kydland
Hegdal
Lien
Helleren

83

 

 

 

84

33

 

 

 

87

Tron Johanßen Hauge

 

 

 

Jophre Christenß Kydland

fremmed

 

 

 

Eget

Suurdahl

 

 

 

Eggersund
Hegdahl

25

 

 

 

22

-

 

 

 

-

gift 5 barn

 

 

 

-

gaard
8 aar bøxel

 

 

-

1734

 

 

 

1734

3

 

 

 

3