Avskrifter fra Sokndal

Roulle
Over Det Unge Søe Mandskab Som Her
af Stavanger Amts Districts Søe-
Limiter j Allerunderdanigst følge af
Deres Kongl: Majestæts Allernaadigste
Befalning Dateret Fridrichsborg
Slott den 30 Septembris 1735 Ere
Antegnede til Opløbere udj Deres
May:ts Søe Tieniste fra 17 til 30
aars alder. Begyndt den 6th De
cember og Slutted udj Egersund
den 16de dito
Anno 1735

Sogendals Skibrede

No

Navne og Tilnavne

Alder
aar

Befarenhed

272

X Knud Tommesen Lønnig

21

faret 2 aar øster paa Norge med smaa fartøyer – skreven

273

Jacob Erichsen Lie

19

274

X David Evertsen Knubedahl

21

faret 2 aar øster paa Norge med smaa fartøyer – skreven

275

Ole Jacobsen Løweland

22

faret 3 aar øster paa Norge med smaa fartøyer

276

Lars Nielsen Løweland

21

Absent

277

Halwor Gundersen Ofwe

18

faret 2 aar paa Østlandet. deserteret

278

Christopher Olsen Skaaraas

20

faret 3 aar paa Østlandet – syg

279

X Christopher Larsen Skaaraas

26

faret 7 aar paa Østlandet – skreven

280

Hans Haagensen Maal

22

281

Tormon Hansen Ofve

25

faret 3 aar paa Østlandet

282

Biørn Tollaksen Loug

19

283

X Torkel Joensen Sogendahl

25

faret 3 aar på østlandet skreven