Avskrifter fra Sokndal

Lægs Hoved Roulle
Over
Det Første Stawangerscke
Capitain Pristrophs
Compagnie
Wed Det andet Westerlehnscke
Hr Brigadier von der Lühes
Aller Naadigst anfortroede Regimente
for
Anno 1735

 

No

Lægderne

Lægs
No

Rangs
No

Soldaternes Navne

Om hand gaar for Eget eller fremmet lægd

Udj hvad sogn og paa hvad gaard hand er fød

Hvor gam
mel

Om hand kand hant
værk

Om hand er gifft og hvor man
ge Børn

Om hand
har gaard og hvor lenge skattet

Hvad aar skrevet

Tient wed dette Regi
mentet

25

Bilßstad
Kiøren
Bielland
Qwivog
Grov
Refsland

49
50

83
38

Svend Svendß Bilßstad
Svend Ellingßen Kiøren

fremmet
Eget

Soggendal
Efie YtreBilßstad

23
29

-
-

gift
gift 1 barn

gaard
6 aargaard
½ aar

1734
1728

1
7

26

Eia
Ramsland
Indre Efia
Stølle
Øfre Gyestad
Egeland
Skougernæs
Soggendals Skib
Udj Skougen

51


52

55


79

Haavar Beßeßen Eia


Sigbjørn Mickelßen Stølle

Eget


Eget

Hæskestad
Ø. Øyestad

Eia

22


27

-


-

-


gift

-


gaard
2 aar

1734


1727

1


8

27

Vester Barstad
udj Elfvestrøm
Hetleskoug
Watland
Svinland
udj Skougen
½ Parten

53
54


87

Tambour Lægd
Salve Pederßen Hetleskoug

-
Eget

-
Elvestrøm

-
27

-
-

-
gift

-
gaard
5 aar

-
1729

-
6

28

Øster Barstad
udj Elfvestrøm
Lille Roßeland
Backe
Portøl
under
Backe

55
56

66
97

Ole Siverßen Øster BarstadSven Jacobßen Backe

fremmed
Eget

Soggendal
SvindlandBacke

34
28

-
-

gift 1 barn
gift 3 børn

gaard
14 aargaard
9 aar

1727
1729

8
6

29

Ytre Mydland
Lille Aalgaard
Store Omdahl
Lille Omdahl
Løetofft
Huustvedt under
Omdahl
Hoellen under Løtofft

57


58

14


88

Tore Awoldßen Ytre Mydland

Mickel Jacobßen Løetofft

fremmed


Eget

Neder Mysße


Løtofft

26


28

-


-

gift


gift

gaard
½ aar

gaard
4 ½ aar

1731


1727

4


8

30

Nedre Mysse

 

Indre Mydland
udj Lille Aarstad

5960

2721

Torguis Torkelßen N. Mysße


Asbiørn Olßen Lille Arstad

Egetfremmed

Nedre
Mysße


Hæskestad
Steene

2124

--

gift 1 barn-

gaard
2 aar


-

17341734

11

31

Haaland
Udj Lille Aarstad
Indre Mysße
Guddal
Goudeland
Aarsvold
Gulland
Sollj

61

62

65

5

Aanon Torßen Lille Aarstad
Aanen Olßøn Aarsvold

Eget

Eget

Soggendals
Haaland
Regeland

31

27

-

-

-

gift 3 barn

-

gaard
9 aar

1729

1734

6

1

32

Frøtlov
Toxen
Øfre Stølle
Lille Øritsland
Sælle
Bratsberg
Tellenæs
Steensland

63

64

32

82

Peder Osmundß Frøtlow
Anders Navarsen Seel

Eget

Eget

Backe sogn
Sire
Frøtlof

26

33

-

-

gift 2 børn

gift 1 barn

gaard
8 aar
gaard
10 aar

1734

1727

1

8

33

Steenberg
Store Roßeland
Skiæveraas
Cronen
Sandbeck
Eegeland

6566

6942

Lars Rolvßen StenbergLarß Christenßen Kronen

Egetfremmed

CronenHegdall

2728

--

gift 2 børn-

gaard
4 aar


-

17341731

14

34

Øfre Aamod
Neder Løfaas
Udj Øritsland
Eegeland
Skougstad

6768

7610

Alf Jacobßen Øfre Aamod


Jacob Alwßøn Øritzland

fremmedEget

Soggendal
Regeland


Øfre Amod

3120

--

gift 1 barn-

gaard
4 aar


-

17291734

61

35

Neder Aamod
Fiddie
Øfre Løfaas
Neder Regeland
Qvam
Tveed
Eegelj

69
70

30
35

Niels Giermundßen Nedre AmodAnders Pederßen Ø. Løfaas

Eget
fremmed

Øfre Løvas
Barstad

25
20

-
-

-
-

-
-

1734
1734

1
1

36

Øfre Regeland
Eeghammer
Birckeland
Neder Støelle
Udj Øritsland
Myrstøl
Øfre Sourdal
Porthøll øde
under Støle

71


72

31


29

Halvor Endreßøn Øfre Regeland

Valdemar Joensen Nedre Støle

Eget


Eget

Suurdahl


Neder Stølle

22


30

-


-

gift 2 børn


-

-


-

1734


1727

1


8

37

Haneberg
Kirkebøe
Lønning
Sølebøe
Ribland

7374

4718

Tollef Iversen Haneberg


Lars Asbiørnßen Lønning

fremmedfremmed

Soggendal
Goudeland


Mysße

2826

--

gift 1 barngift 1 barn

gaard
2 ½ aar


gaard
3 aar

17271730

85

38

Store Aarstad
Udj Frødland

 

Bergluid

75
76

26
3

Tormund Biørnßen Store ArstadGabriel Knudsen Bergliud

fremmed
Eget

Urdahl
Store Aarstad

24
28

-
-

-
-

-
-

1732
1727

3
8

39

Midbøe
Østbøe
Ovendal
Lille Regedal
Lille Eegelje

77

 

78

89

 

75

Olle Larßen Midbøe

 

Hans Salveßen Omdahl

fremmed

 

fremmed

Øster Barstad

Store Aalgard

27

 

36

-

 

-

-

 

gift 3 børn

 

 

gaard
11 aar

1730

 

1729

5

 

6

40

Lindland
Kielland
Wænie
Brambøe

79


80

96


4

Tollef Ellingßøn Lindland

Jacob Osmundßen Kielland

fremmed


fremmed

Hæskestad
Sandsmark

Gudahl

26


28

-


bødker

gift 2 barn


gift 1 barn

-


huusmand

1734


1729

1


6

41

Udj Houge
Store Aalgaard
Urdal
Gyeland
Hegdal

81


 

82

25
90

Sven Brynildßen Store Aalgard – formedelst gaardsbrug demittered i stæden
Jacob Larsen Houge Store Aalgaard


Tohr Torgiuß Urdahl

fremmedEget


fremmed

Lunde Sogn
Skor


Houge

Soggendal
Bergliud

32

 

21


23

-

 

-


-

gift

 

-


-

gaard
½ aar


-


-

1727

 

1735


1734

8

 

-


1

42

Udj Houge
Drageland
Neder Sourdal
Eggersund Sch.
Nodeland
Rodvelt
Kydland
Hegdal
Lien
Helleren

83

 

 

 

84

45

 

 

 

94

Tron Johanßen Hauge

 

 

 

Jophre Christenß Egeland

fremmed

 

 

 

Eget

Suurdahl

 

 

 

Eggersund
Hegdahl

23

 

 

 

20

-

 

 

 

-

gift 2 barn

 

 

 

-

gaard
6 aar

 

 

-

1734

 

 

 

1734

1

 

 

 

1