Sjømannsrulle 1734

 

Soggendals sogn

 

 

1. Omund Thommas Løyning fød i Soggendalls Sogn opholder sig der 22 aar erfaren, bruger i Knubbedal

 

2. Knud Thommas Løyning fød i Soggendals Sogn opholder sig der 19 aar, matros 2 aar med Indbyggeren paa Østlandt

 

3. Marchus Lars Reg fød i Soggendals Sogn gift og boer paa Nesvaag gl. 24 aar bruger 18 mk erfaren

 

4. Jacob Lars. Reg fød i Soggendals Sogn opholder sig der 17 aar fartet 2 aar med Indbyggeren

 

5. Eric Knuds Schousdal fød Soggendals Sogn og boer paa Lie gl. 45 aar bruger 1 spand Matros tient paa 13 aar

 

6. Jacob Erics Lie fød i Soggendal Sogn opholder sig der gl. 17 aar erfaren

 

7. Brynild Ols Soggendal fød i Soggendal Sogn gl. 40 aar har fart undelandz 10 aar

 

8. Lars Ols Bergen fød i Soggendals Sogn gift og boer under Lie gl. 45 aar været Matros

 

9. Mathis Staales Helleren fød i Soggendals Sogn gift og boer der gl. 28 aar er Huusmand erfaren, nærer sig af Fiskeri

 

10. Christen Anders Dydland fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl. 30 aar fart udenlands fra Soggendal i 10 aar

 

11. Christopher Willums Smith fød i Soggendals Sogn gift og boer paa Store Regedal gl. 40 aar bruger 1 løb og 12 mk smør har fart udenlands 4 aar

 

12. Knud Atlags Helleren fød i Soggendals Sogn gift og boer paa Knubbedal gl. 44 aar bruger 9 mk har været Matros 4 ½ aar

 

13. Torchild Ewerts Knubbedal fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl. 20 aar farer udenlands 2 aar

 

14. David Ewerts Knubbedal fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl. 19 aar fart en reis paa Østlandet

 

15. Ole Jacobs Løveland fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl. 20 aar faret med Indbyggeren Indenlands 2 aar

 

34. Bernt Tollachs Log fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl. 21 aar faret 3 aar udenlands

 

35. Troen Ols Log fød i Soggendals Sogn gift og boer der gl. 41 aar erfaren bruger 1 ond 3 mk

 

36. Ole Staales Log fød i Soggendals Sogn gift og boer paa Løyning gl. 28 aar faret 7 aar udenlands bruger 1 mk

 

37. Ole Giermundsen Watland fød i Soggendals Sogn, gift og boer der gl. 32 aar har faret fra Amsterdam i 6 aar Nedenes Grønland og Øster og udkomen paa General Pardon for 2 aar siden

 

38. Gunder Torgiers Watland fød i Soggendals Sogn gift og boer der gl. 32 aar giort 1 reis paa Østlandet 2 pund

 

39. David Torgiers Watland fød i Soggendals Sogn og boer paa Haneberg grund Landlægd gl. 34 aar erfaren er Lods nærer sig af Fiskerie

 

40. Torgier Torgiers Watland fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl 20 aar faret indenlands med Indbyggeren 2 aar

 

41. Willum Willums Smith fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl. 30 aar faret paa Engeland 3 aar, ellers faret udenlands fra Barnsbeen af

 

42. Mathias Willums Smith fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl. 24 aar faret fra Engeland 3 aar og ellers farer fra Barnsbeen af

 

43. Joen Taralds Imersten fød i Soggendals Sogn gift og boer der gl. 39 aar brug ½ løb været Matros i Tiænsten i sidste krig paa 4 aar, faret et sit eget fartøy paa Østlandet Drægtig

 

44. Jacob Tostens Imersteen fød i Soggendals Sogn gift og boer der gl. 43 aar bruger ½ løb, været Matros i Tiænsten 4 aar

 

45. Niels Taralds Imersteen fød i Soggendals Sogn gift og boer paa Neesvaag gl. 35 aar bruger 18 mk faren Indenslands 12 aar

 

46. Jacob Osmunds Støelevig fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl. 20 aar erfaren

 

47. Hans Ellefs Drageland fød i Soggendals Sogn gift og boer i Rægefiord gl. 48 aar været Matros i Tiænsten 4 ½ aar farer et sit eget lidet fartøy paa Østlandet

 

48. Michel Jans Nesvaag fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl. 28 aar faret fra Holland med de Vest i 6 aar sisten faren Foraaret 1734 hvor fra hand haver faret for Tienermand

 

49. Niels Jans Nesvaag fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl. 23 aar faret fra Amsterdam under nest 4 aar for Tiænsten erfaren fart foraaret 1734 hvorfra hand

 

50. Berent Theophilusen Bowitz fød i Soggendals Sogn gl. 22 aar har faret fra Barnsbeen af

 

51. Niel Theophiliusen Bowitz fød i Soggendals gl. 17 aar udfaren til Holland 1734 i Febreuary

 

52. Hans Niels Elle fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl. 27 aar faret fra Københafn og udenlands

 

53. Bernt Knuds Soggendal fød i Soggendals Sogn opholt sig der gl 24 aar faret fra Barnsbeen og udenlands sidst nedfaren til Holland først i foraaret 1734

 

54. Eilert Jacobs Kielland fød i Soggendals Sogn opholt sig der gl. 35 aar har faret fra barnsbeen af Nedfaren til Holland 1732, hvorfra hand farer

 

55. Joen Christophers Rægevig fød i Soggendals Sogn gift og boer i Soggendal gl. 46 aar Matros i Tiænsten i Sidste kriig 20 aar

 

56. Biørn Karls Soggendal fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl. 30 aar faren udenlands med Smaa fartøyer fra Ungdommen af

 

57. Torchild Joens Soggendal fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl. 23 aar faren indenlands 3 aar

 

78. Ole Gunders Qvam fød i Soggendals Sogn gift og boer paa Rægevig gl. 39 aar, brug 2 pnd har et sit lidet fartøy Drægtig paa Østlandet faret undenlands 7 aar, og er udkommen paa General Pardon

 

79. Hans Haagens Maal fød i Soggendals Sogn, opholder sig der gl. 20 aar erfaren, fantis…

 

80. Lars Anders Bøe fød i Soggendals Sogn opholder sig der gl. 16 aar har faret 2de reiser udenlands.