Avskrifter fra Sokndal

Lægs Hoved Roulle
Over
Det Første Stawangerscke
Capitain Pristrophs
Compagnie
Wed Det andet Westerlehnscke
Hr Brigadier von der Lühes
Aller Naadigst anfortroede Regimente
for
Anno 1734

 

Corporal Lars Brynnielsen

Soggendahls Sogn

28

-

-

8

Corporal Aslack Larsen

Soggendahls Sogn

44

gift 2 børn

-

13

Tambouer Lars Aasersen
avanceret til Corporal wed Hr Capt. Greves Compagnie

Soggendahls Sogn

30

-

-

8

No

Lægderne

Lægs
No

Rangs
No

Soldaternes Navne

Om hand gaar for Eget eller fremmet lægd

Udj hvad sogn og paa hvad gaard hand er fød

Hvor gam
mel

Om hand kand hant
værk

Om hand er gifft og hvor man
ge Børn

Om hand
har gaard og hvor lenge skattet

Hvad aar skrevet

Tient wed dette Regi
mentet

26

Eia
Ramsland
Indre Efia
Stølle
Øfre Gyestad
Egeland
Skougernæs
Soggendals Skib
Udj Skougen

51

 

 

52

86

 

 

78

Bjørn Beßeßen Eia
Dimit. istæden Haavar Beßeßen Øwre Øyestad gl: 21 – 1734


Sigbjørn Mickelßen Stølle

Eget

 

 

Eget

Soggendal
Eye
Eye

31

 

 

26

-

 

 

-

gift 1 barn

 

 

gift 1 barn

gaard
1 aar


gaard
2 aar

1725

 

 

1727

9

 

 

7

27

Vester Barstad
udj Elfvestrøm
Hetleskoug
Watland
Svinland
udj Skougen
½ Parten

53

54

24

93

Jacob Taraldßen Westre Bahrstad
Salve Pederßen Hetleskoug

Eget

 

 

Eget

Wester Barestad

 

Elvestrøm

23

 

 

26

-

 

 

-

gift 1 barn

 

 

gift 2 barn

gaard
2 aar


gaard
4 aar

1730

 

 

1729

4

 

 

5

28

Øster Barstad
udj Elfvestrøm
Lille Roßeland
Backe
Portøl
under
Backe

55
56

63
79

Ole Siverßen Øster BarstadSven Jacobßen Backe

fremmed
Eget

Soggendal
SvindlandBacke

33
27

-
-

gift 4 barn
gift 3 børn

gaard
13 aargaard
8 aar

1727
1729

7
5

29

Ytre Mydland
Lille Aalgaard
Store Omdahl
Lille Omdahl
Løetofft
Huustvedt under
Omdahl
Hoellen under Løtofft

57


58

25


89

Tore Awoldßen Ytre Mydland

Mickel Jacobßen Løetofft

fremmed


Eget

Neder Mysße


Løtofft

25


27

-


-

-


gift 1 barn

-


gaard
3 ½ aar

1731


1727

3


7

30

Nedre Mysse

 

 

 

Indre Mydland
udj Lille Aarstad

59

 

 

 

60

97

 

 

 

-

Mickel Nabarßen Mysße – Demit. i stæden Torguis Torgiußen gl 25

 


Tambour Lægd
avanceret til corporal wed Capt. Greves compagnie i stæden Asbiørn Olßen Steene gl 21

Eget

 

 

Mysße

 

 

30

 

 

-

 

 

gift 1 barn

gaard
3 ½ aar

1723

1734

 

 

 

 

 

1734

11

 

31

Haaland
Udj Lille Aarstad
Indre Mysße
Guddal
Goudeland
Aarsvold
Gulland
Sollj

61

 

 

62

61

 

 

54

Aanon Torßen Lille Arstad
Søfren Nilsen Aarsvold - Demit. istæden Aanen Olßøn Regeland gl 26

Eget

 

 

Eget

Soggendals
Haaland
Gulland

30

 

 

31

-

 

 

-

-

 

 

gift 1 barn

-

 

 

-

1729

 

 

1725

1734

5

 

 

9

32

Frøtlov
Toxen
Øfre Stølle
Lille Øritsland
Sælle
Bratsberg
Tellenæs
Steensland

63

64

55

33

Aavald Pedersen Frøtlof– udtient istædet Peder Aaßmundßen gl 25Anders Navarsen Seel

Eget

Eget

Tox

Frøtlof

34

32

-

-

gift 1

gift 1

gaard
8 aar
gaard
9 aar

1723

1734

 

1727

11

7

33

Steenberg
Store Roßeland
Skiæveraas
Cronen
Sandbeck
Eegeland

65
66

60
75

Hoskal Tollackßen Steenberg – befindes at have udtient istæden Lars Rolvßen Birckeland gl 25 aar

Lars Christenßen Kronen

Eget

fremmed

Steenberg

Hegdall

31

27

-

-

gift 3 barn

-

gaard
13 aar
-

1726


1734


1731

8

3

34

Øfre Aamod
Neder Løfaas
Udj Øritsland
Eegeland
Skougstad

67

 

68

49

 

5

Alf Jacobßen Øfre Aamod

Lars Larßen Øritsland
Demit. i stæden Jacob Alwßøn Bøe gl 19 aar

fremmed

 

Eget

Soggendal
Neder Regeland

Egeland

30

 

35

-

 

-

gift 1 barn

 

gift

gaard
3 aar


gaard
8 aar

1729

 

1725

1734

5

 

9

35

Neder Aamod
Fiddie
Øfre Løfaas
Neder Regeland
Qvam
Tveed
Eegelj

69
70

85
29

Biørn Olßen Nedre Aamod – Demit i stæden Niels Giermundßen 24 aar

Hans Jonßen Øfre Løfaas – Demit. i stæden Anders Pederßen gl 19 aar

Eget

 


Eget

Regeland

 

Egelie

34

 

29

-

 

-

gift 1 barn

 

gift 2 barn

gaard
9 aar

 

gaard
5 aar

1725

1734


1725

1734

9

 

9

36

Øfre Regeland
Eeghammer
Birckeland
Neder Støelle
Udj Øritsland
Myrstøl
Øfre Sourdal
Porthøll øde
under Støle

71

 

 

72

1

 

 

26

Isaack Rasmusz Øfre Regeland Demit. i stæden Halvor Endreßøn gl: 21 aarValdemar Joensen Støle

Eget

 

 

Eget

Birckeland

 

 

Neder Stølle

31

 

 

29

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

1725

1734


1727

9

 

 

7

37

Haneberg
Kirkebøe
Lønning
Sølebøe
Ribland

73

 

74

36

 

30

Tollef Iversen Haneberg

Lars Asbiørnßen Lønning

fremmed

 

fremmed

Soggendal
Goudeland


Mysße

27

 

25

-

 

-

gift

 

gift 1 barn

gaard
1 aar


gaard
2 aar

1727

 

1730

7

 

4

38

Store Aarstad
Udj Frødland

 

 

Bergluid

75

 

 

76

39

 

 

4

Tosten Larßen Store Arstad døde d. 22. May 1732 istæden ad interim enroullered
Tormund Biørnßen Store Arstad

Gabriel Knudsen Bergliud


 

fremmed

Eget


 

Urdahl

Store Aarstad


 

23

27


 

-

-

 


-

-

 


-

-


 

1732

1727


 

2

7

39

Midbøe
Østbøe
Ovendal
Lille Regedal
Lille Eegelje

77

 

78

88

 

53

Olle Larßen Midbøe

 

Hans Salveßen Omdahl

fremmed

 

fremmed

Øster Barstad


Store Aalgard

26

 

35

-

 

-

-

 

gift 2 børn

 

 

gaard
10 aar

1730

 

1729

4

 

5

40

Lindland
Kielland
Wænie
Brambøe

79

 

80

38

Gunder Larßen Lindland – Demit. i stæden Tollef Ellingßøn gl 25 aar

Jacob Osmundßen Kielland

fremmed

 


fremmed

Soggendal
Qwam

 

Gudahl

31

 

27

smed

 

bødker

gift 2 barn

 

-

gaard
7 aar

 

-

1723

1734


1729

11

 

5

41

Udj Houge
Store Aalgaard
Urdal
Gyeland
Hegdal

81

 

82

96

 

2

Sven Brynildßen Store Aalgard

Brynield Naversen Urdal – Demit. i stæden Tore Torgerßen Barestad gl: 22 aar

fremmed

 

Eget

Lunde Sogn
Skor


Soggendal


Krone

31

 

30

-

 

-

-

 

gift 2 barn

-

 

gaard
8 aar

1727

 

1724

1734

7

 

10

42

Udj Houge
Drageland
Neder Sourdal
Eggersund Sch.
Nodeland
Rodvelt
Kydland
Hegdal
Lien
Helleren

83

 

 

 

84

46

 

 

 

51

Svend Svendsen Hauge - Demit. i stæden Thron Johanßen gl 22 aar
Erick Gullefßen Kydland – Demit. i stæden Jophre Christenß Hegdal gl 19 aar

Eget

 

 

 

Eget

Eggersund
Nodeland


 

Lille Eege

33

 

 

 

31

-

 

 

 

-

gift 1 barn

 

 

 

gift 3 børn

gaard
5 aar

 

 

gaard
10 aar

1725

1734

 

1725

1734

9

 

 

 

9