Avskrifter fra Sokndal

Lægs Hoved Roulle
Over
Det Første Stawangerscke
Capitain Pristrophs
Compagnie
Wed Det andet Westerlehnscke
Hr Brigadier von der Lühes
Aller Naadigst anfortroede Regimente
for
Anno 1731

Corporal Lars Brynnielsen

Soggendahls Sogn

26

-

-

4

Tambouer Lars Aasersen

Soggendahls Sogn

26

-

-

4

No

Lægderne

Lægs
No

Rangs
No

Soldaternes Navne

Om hand gaar for Eget eller fremmet lægd

Udj hvad sogn og paa hvad gaard hand er fød

Hvor gam
mel

Om hand kand hant
værk

Om hand er gifft og hvor man
ge Børn

Om hand
har gaard og hvor lenge skattet

Hvad aar skrevet

Tient wed dette Regi
mentet

23

Grøsfield
Skailand
Udj Indre Efie
Field

46

7

Torsten Larsen Skailand

fremed

Soggendal
Eifie

30

-

gift 3 børn

gaard
11 aar

1724

7

26

Skougernæs
Soggendals Skib
Udj Skougen

52

35

Sigbjørn Mickelßen Stølle

Eget

Soggendal
Eye

23

-

-

-

1727

4

27

Vester Barstad
udj Elfvestrøm
Hetleskoug
Watland
Svinland
udj Skougen
½ Parten

53
54

36
38

Jacob Taraldßen Westre BahrstadSalve Pedersen Hetleskoug

Eget
Eget

Wester BarestadElvestrøm

20
22

-
-

-
gift 1 barn

-
gaard
2 aar

1730
1729

1
2

28

Øster Barstad
udj Elfvestrøm
Lille Roßeland
Backe
Portøl
under
Backe

55
56

44
92

Ole Siversen Øster BarstadSven Jacobsen Backe

fremmed
Eget

Soggendal
SvindlandBacke

30
24

-
-

gift 4 barn
gift 2 børn

gaard
11 aargaard
6 aar

1727
1729

4
2

29

Ytre Mydland
Lille Aalgaard
Store Omdahl
Lille Omdahl
Løetofft
Huustvedt under Omdahl
Hoellen under Løtofft

57


58

5


25

Peder Hansen Ytre Mydland udtient demiterit i steden
Tore AwoldsenMickel Jacobßen Løetofft

Eget


fremmedEget

Store Omdal


Neder MysßeLøtofft

32


2124

-


--

gift 4 børn


-gift

gaard
15 aar

-gaard
1 ½ aar

1720


17311727

11


4

30

Nedre Mysse
Indre Mydland
udj Lille Aarstad

59

60

95

-

Mickel Nabarßen Mysße
Tambourer Lægd

Eget

Mysße

27

-

gift 1 barn

gaard
1 ½ aar

1723

8

31

Haaland
Udj Lille Aarstad
Indre Mysße
Guddal
Goudeland
Aarsvold
Gulland
Sollj

61

62

69

47

Aanon Torßen Aarestad
Søfren Nilsen Aarsvold

Eget

Eget

Soggendals Sogn
Gulland

28

28

-

-

-

gift 1 barn

-

strandsid.

1729

1725

2

6

32

Frøtlov
Toxen
Øfre Stølle
Lille Øritsland
Sælle
Bratsberg
Tellenæs
Steensland

63

64

33

29

Aavald Pedersen Frøtlof
Anders Navarsen Seel

Eget

Eget

Tox

Frøtlof

34

29

-

-

gift 1 barn

gift

gaard
4 aar
gaard
6 aar

1723

1727

8

4

33

Steenberg
Store Roßeland
Skiæveraas
Cronen
Sandbeck
Eegeland

6566

451

Hoskal Tollefßen Steenberg


Jacob Jaocbsen Cronen udtient i steden

Lars Christensen

EgetEget


fremmed

SteenbergSkiæveraas

 

Hegdal

31

 

35

 

21

-

 

-

 

-

gift 2 barn

 

gift 2 børn

 

-

gaard
10 aar

gaard
6 aar


-

1726

 

1720

 

1731

5

 

11

 

-

34

Øfre Aamod
Neder Løfaas
Udj Øritsland
Eegeland
Skougstad

6768

527

Alf Jacobßen AamodLars Larsen Øritsland

fremmedEget

Soggendal
Neder Regeland

Egeland

2732

--

-gift 1 barn

-gaard
5 aar

17291725

26

35

Neder Aamod
Fiddie
Øfre Løfaas
Neder Regeland
Qvam
Tveed
Eegelj

69
70

91
31

Biørn Olsen Nedre AamodHans Hansen Øfre Løfaas

Eget
Eget

Regeland
Egelie

31
26

-
-

gift 2 barn
gift 1 barn

gaard
6 aargaard
2 aar

1725
1725

6
6

36

Øfre Regeland
Eeghammer
Birckeland
Neder Støelle
Udj Øritsland
Myrstøl
Øfre Sourdal
Porthøll øde
under Støle

71


72

2


26

Isaack Rasmusz Øfre Regeland

Valdemar Joensen Støle

Eget


Eget

Birckeland


Neder Stølle

28


26

-


-

-


-

-


-

1725


1727

6


4

37

Haneberg
Kirkebøe
Lønning
Sølebøe
Ribland

7374

2390

Tollef Iversen Haneberg


Lars Asbiørnßen Lønning

fremmedfremmed

Soggendal
Goudeland


Mysße

2422

--

--

--

17271730

41

38

Store Aarstad
Udj Frødland
Bergluid

75

76

70

11

Tosten Torßen

Gabriel Knudsen Bergliud

fremmed

Eget

Hangeberg

Store Aarstad

27

24

-

-

gift

-

-

-

1729

1727

2

4

39

Midbøe
Østbøe
Ovendal
Lille Regedal
Lille Eegelje

77

 

78

50

 

53

Olle Larßen Midbøe

 

Hanß Salfeßen Omdahl

fremmed

 

fremmed

Øster Barstad


Store Aalgard

23

 

32

-

 

-

-

 

gift 1 børn

-

 

gaard
6 aar

1730

 

1729

1

 

2

40

Lindland
Kielland
Wænie
Brambøe

79


80

3


13

Gunder Larsen Lindland

Jacob Osmundßen Kielland

fremmed


fremmed

Soggendal
Qwam

Gudahl

28


24

-


-

gift 2 barn


-

gaard
5 aar

-

1723


1729

8


2

41

Udj Houge
Store Aalgaard
Urdal
Gyeland
Hegdal

81

 

82

94

 

32

Sven Brynildßen Store Aalgard


Brynield Naversen Urdal

fremmedEget

Lunde Sogn
Skor


Soggendal
Krone

28

 

27

-

 

-

-

 

gift 1 barn

-

 

gaard
5 aar

1727

 

1724

4

 

7

42

Udj Houge
Drageland
Neder Sourdal
Eggersund Sch.
Nodeland
Rodvelt
Kydland
Hegdal
Lien
Helleren

8384

4651

Svend Svendsen Hauge


Erick Gullefßen Kydland

EgetEget

Eggersund
Nodeland


Lille Eege

3028

--

gift 1 barngift 2 børn

gaard
1 aar


gaard
7 aar

17251725

66

50

[Bjerkreim]
Lommeland
Tysland
Tveedt
Huußtofft
Warp

99100

4973

Carl Salveßen Lommeland


Olle Tallachßen Tysland

fremmedfremmed

Eggersund
sogn


Soggendal
Mydland

2222

--

--

--

17291729

22