Avskrifter fra Sokndal

Lægs Hoved Roulle
Over
Det Første Stawangerscke
Capitain Pristrophs
Compagnie
Wed det Andet Westerlehnscke
Hr Obriste von der Lühes
Allernaadigste Anfortroede
Regimente
for
Anno 1729

 

No

Lægderne

Lægs
No

Rangs
No

Soldaternes Navne

Om hand gaar for Eget eller fremmet lægd

Udj hvad sogn og paa hvad gaard hand er fød

Hvor gam
mel

Om hand kand hant
værk

Om hand er gifft og hvor man
ge Børn

Om hand
har gaard og hvor lenge skattet

Hvad aar skrevet

Tient wed dette Regi
mentet

22

Øfre Hetland
Teerland
Ytre Efie
Huustoftdal
Eegeland

4344

6857

Sigbjørn Knudsen Øfre Hetland


Lars Olsen Teerland

EgetEget

Soggendal
Eifie


Helland
Teerland

3422

--

--

gaard
9 aar


-

17251726

4 aar3

23

Grøsfield
Skailand
Udj Indre Efie
Field

45


46

44


7

Børild Olsen Grøsfield


Torsten Larsen Skailand

Eget


Eget

Hetland


Soggendal
Eifie

29


28

-


-

gift 1 barn


gift 3 børn

gaard
4 aar

gaard
9 aar

1725


1724

4


5

26

Skougernæs
Soggendals Skib
Udj Skougen

52

76

Sigbjørn Mickelßen Stølle

Eget

Soggendal
Eye

21

-

-

-

1727

2

27

Vester Barstad
udj Elfvestrøm
Hetleskoug
Watland
Svinland
udj Skougen
½ Parten

53
54

85
21

Peder Larsen Westre BahrstadSigbjørn Torchelsen Hetleskoug

Eget
Eget

Soggendal
Wester Barestad


Soggendal
Hetleskoug

26
25

Smed
-

gift 1 barn
gift 1 barn

gaard
5 aargaard
2 aar

1723
1727

6
2

28

Øster Barstad
udj Elfvestrøm
Lille Roßeland
Backe
Portøl
under
Backe

55
56

63
8

Ole Siversen Øster BarstadJofre Omundsen Backe

fremmed
Eget

Soggendal
SvindlandLille Rosßel.

28
34

-
-

gift 4 barn
gift

gaard
10 aar-

1727
1718

2
11

29

Ytre Mydland
Lille Aalgaard
Store Omdahl
Lille Omdahl
Løetofft
Huustvedt under Omdahl
Hoellen under Løtofft

57


58

5


25

Peder Hansen Ytre Mydland

Mickel Jacobßen Løetofft

Eget


Eget

Store Omdal


Løtofft

30


23

-


-

gift 4 børn


-

gaard
13 aar

-

1720


1727

9


2

30

Nedre Mysse
Indre Mydland
udj Lille Aarstad

59

60

93

1

Mickel Nabarßen Mysße

Torsten Pedersen Lille Aarstad

Eget

fremmed

Mysße

Soggendal
Øfre Løvaas

25

39

-

-

-

gift 1 barn

-

gaard
5 aar

1723

1718

6

11

31

Haaland
Udj Lille Aarstad
Indre Mysße
Guddal
Goudeland
Aarsvold
Gulland
Sollj

61

62

72

58

Jacob Naversen Aarestad
Søfren Nilsen Aarsvold

Eget

Eget

Soggendal
Haaland
Gulland

34

26

-

-

gift 1 barn

gift

gaard
3 aar
-

1720

1725

9

4

32

Frøtlov
Toxen
Øfre Stølle
Lille Øritsland
Sælle
Bratsberg
Tellenæs
Steensland

63

64

82

35

Aavald Pedersen Frøtlof
Anders Navarsen Seel

Eget

Eget

Tox

Frøtlow

32

27

-

-

gift 1 barn

gift

gaard
3 aar
gaard
4 aar

1723

1727

6

2

33

Steenberg
Store Roßeland
Skiæveraas
Cronen
Sandbeck
Eegeland

6566

472

Hoskol Tollefßen Steenberg


Jacob Jaocbsen Cronen

EgetEget

SteenbergSkiæveraas

2933

--

gift 1 barngift 2 børn

gaard
8 aar


gaard
5 aar

17261720

39

34

Øfre Aamod
Neder Løfaas
Udj Øritsland
Eegeland
Skougstad

67


68

52


11

Ole Larsen Aamod


Lars Larsen Øritsland

Eget


Eget

Soggendal
Øritsland

Egeland

42


30

-


-

-


gift

-


gaard
3 aar

1718


1725

11


4

35

Neder Aamod
Fiddie
Øfre Løfaas
Neder Regeland
Qvam
Tveed
Eegelj

69
70

49
97

Biørn Olsen Nedre AamodHans Hansen Øfre Løfaas

Eget
Eget

Regeland


Egelie

29
24

-
-

gift 1 barn
gift

gaard
4 aargaard
1 aar

1725
1725

4
4

36

Øfre Regeland
Eeghammer
Birckeland
Neder Støelle
Udj Øritsland
Myrstøl
Øfre Sourdal
Porthøll øde
under Støle

71


72

32


29

Isaack Rasmusz Øfre Regeland

Valdemar Joensen Neder Støle

Eget


Eget

Birckeland


Neder Stølle

26


24

-


-

-


-

-


-

1725


1727

4


2

37

Haneberg
Kirkebøe
Lønning
Sølebøe
Ribland

7374

5118

Tollef Iversen Haneberg


Lars Brynildsen Lønning

fremmedfremmed

Soggendal
Goudeland


Rosßeland

2222

--

--

--

17271727

22

38

Store Aarstad
Udj Frødland
Bergluid

7576

3612

Joen Gundersen Store Aarstad
Tosten Larsßen

Gabriel Knudsen Bergliud

Eget

 

Eget

Soggendal
Bergliud
-

Store Aarstad

34

26

22

-

-

-

gift 1 barn

-

-

strandsid.

-

-

1719

1729

1727

10

 

2

39

Midbøe
Østbøe
Ovendal
Lille Regedal
Lille Eegelje

77

 

78

77

 

28

Tore Tollefsen Midbøe

 

Peder Larsen Ovendal

Eget

 

Eget

Gyeland

 

Østebøe

29

 

35

-

 

-

gift

 

gift 3 børn

gaard
3 aar

husmand

1724

 

1718

5

 

11

40

Lindland
Kielland
Wænie
Brambøe

79

80

3

22

Gunder Larsen Lindland

Gulef Osmundßen Kielland

fremmed


Eget

Soggendal
Qwam

Gudahl

26

32

Smed

-

gift 1 barn

gift 2 børn

gaard
4 aar

gaard
9 aar

1723

1719

6


10

41

Udj Houge
Store Aalgaard
Urdal
Gyeland
Hegdal

81

 

82

91

 

15

Sven Brynildßen Store Aalgard


Brynield Naversen Urdal

fremmed

Eget

Lunde Sogn
Skaar


Soggendal
Kronen

26

25

-

 

-

-

 

gift 1 barn

-

 

gaard
4 aar

1727

 

1724

2

 

5

42

Udj Houge
Drageland
Neder Sourdal
Eggersund Sch.
Nodeland
Rodvelt
Kydland
Hegdal
Lien
Helleren øde

8384

6475

Svend Svendsen Hauge


Erick Gullefßen Kydland

EgetEget

Eggersund
Nodeland


Lille Eege

2826

--

-gift 1 barn

-gaard
5 aar

17251725

44