Avskrifter fra Sokndal

Lægs Hoved Roulle
Over
Det Første Stawangerscke
Capitain Pristrophs
Compagnie
Wed det 2det Westerlehnscke
Hr Obriste von der Lühes
Regimente
for
Anno 1727

No

Lægderne

Lægs
No

Rangs
No

Soldaternes Navne

Om hand gaar for Eget eller fremmet lægd

Udj hvad sogn og paa hvad gaard hand er fød

Hvor gam
mel

Om hand kand hant
værk

Om hand er gifft og hvor man
ge Børn

Om hand
har gaard og hvor lenge skattet

Hvad aar skrevet

Tient wed dette Regi
mentet

22

Øfre Hetland
Teerland
Ytre Efie
Huustoftdal
Eegeland

4344

6738

Sigbjørn Knudsen Øfre Hetland


Lars Olsen Teerland

EgetEget

Soggendal
Eifie


Helland
Teerland

3220

--

-

-

gaard
7 aar


-

17251726

2 aar1

23

Grøsfield
Skailand
Udj Indre Efie
Field

45


46

25


15

Børild Olsen Grøsfield


Torsten Larsen Skailand

Eget


Eget

Helland
Hetland

Soggendal
Eifie

27


26

-


-

gift


gift 2 børn

gaard
2 aar

gaard
7 aar

1725

1722

2


3

26

Skogenes
Soggendals Skib
Udj Skougen

52

63

Ole Pedersen Stølle
udtient i hands sted Sigbjørn Mickelßen Eye gl. 19 aar 1727

fremmed

Soggendal
Herveland

38

-

gift

-

1717

10

27

Vester Barstad
udj Elfvestrøm
Hetleskoug
Watland
Svinland
udj Skougen
½ Parten

53
54

21
80

Peder Larsen Westre BahrstadOmund Osmundsen Hetleskoug udtient udj hands sted Sigbjørn Torchelsen Hetleskoug gl. 23 aar 1727

Eget
Eget

Soggendal
Wester Barestad


Soggendal
Svinland

24
31

Smed
-

gift 1 barn
gift 3 børn

gaard
3 aargaard
8 aar

1723
1717

4
10

28

Øster Barstad
udj Elfvestrøm
Lille Roßeland
Backe
Portøl
under
Backe

55
56

16
8

Thore Omundsen Østre Barstad døde d: 8de Juny 1727 – udj hands sted Ole Siversen Kielland gl. 26 aar 1727
Jofre Omundsen Backe

Eget
Eget

Soggendal
Lille Rosße
land


Soggendal
Lille Rosße
land

30
32

-
-

-
-

-
-

1726
1718

1 aar
9

29

Ytre Mydland
Lille Aalgaard
Store Omdahl
Lille Omdahl
Løetofft
Huustvedt under
Omdahl
Hoellen under Løtofft

57


58

12


86

Peder Hansen Ytre Mydland

Lars Aassersen Løetoft udøgtig udj hands sted Mickel Jacobßen Løetofft gl. 21 aar 1727

Eget


Eget

Soggendal
StorOmdal

Soggendal
Frøtlef

28


35

-


-

gift 3 børn


gift 2 børn

gaard
11 aar

gaard
5 aar

1720


1719

7


8

30

Nedre Mysße

 

Indre Mydland
udj Lille Aarstad

59

 

60

35

 

1

Mickel Naversen Mysse


Torsten Pedersen Lille Aarstad

Eget

 

fremmed

Soggendal
Mysße


Soggendal
Øfre Løvaas

23

 

37

-

 

-

-

 

gift

-

 

gaard
3 aar

1723

 

1718

4

 

9

31

Haaland
Udj Lille Aarstad
Indre Mysße
Guddal
Goudeland
Aarsvold
Gulland
Sollj

61

62

44

47

Jacob Naversen Aarestad
Søfren Nilsen Aarsvold

Eget

Eget

Soggendal
Haaland
Soggendal
Gulland

32

24

-

-

gift 1 barn

-

gaard
1 aar
-

1720

1725

7 aar

2

32

Frøtlov
Toxen
Øfre Stølle
Lille Øritsland
Sælle
Bratsberg
Tellenæs
Steensland

63

64

99

77

Aavald Pedersen Frøtlof
Lars Jacobsen Sæll udtient udj hands sted Anders Hovelsen Frøtland gl. 25 aar 1727

Eget

Eget

Soggendal
Tox
Soggendal
Løetofft

30

29

-

-

gift

gift 3 børn

gaard
1 aar
gaard
7 aar

1723

1717

4

10

33

Steenberg
Store Roßeland
Skiæveraas
Cronen
Sandbeck
Eegeland

6566

432

Lars Rollefsen Steenberg dimiteret wed General Muus tieniste d. 22 July 1726

Jacob Jaocbsen Cronen

Udj hands sted Haasker Tollevßen Steenberg gl. 23 aar 1727

 

 

 

1720

 

 

 

7


Eget


Soggendal
Skiæveraas


31


-


gift 1 barn


gaard
3 aar

34

Øfre Aamod
Neder Løfaas
Udj Øritsland
Eegeland
Skougstad

6768

3611

Ole Larsen AamodLars Larsen Øritsland

EgetEget

Soggendal
Øritsland


Soggendal
Eegeland

4028

--

--

-gaard
1 aar

17181725

9 aar2

35

Neder Aamod
Fiddie
Øfre Løfaas
Neder Regeland
Qvam
Tveed
Eegelj

69
70

91
94

Biørn Olsen Nedre AamodHans Hansen Øfre Løfaas

Eget
Eget

Soggendal
RegelandSoggendal
Eegelj

27
22

-
-

gift
-

gaard
2 aar-

1725
1725

2
2

36

Øfre Regeland
Eeghammer
Birckeland
Neder Støelle
Udj Øritsland
Myrstøl
Øfre Sourdal
Porthøll øde
under Støle

71


72

30


5

Isaack Rasmusz Øfre Regeland

Mickel Endresen Stølle udtient udj hands sted Valdemar Joensen Støle gl. 22 aar 1727

Eget


Eget

Soggendal
Birckeland

Soggendal
Sourdal

24


31

-


-

-


gift

-


gaard
1 aar

1725


1717

2


10

37


Haneberg
Kirkebøe
Lønning
Sølebøe
Ribland

73
74

93
30

Jacob Larsen Haneberg udtient udj hands sted Tollef Iversen Goudeland gl. 20 aar 1727

Bryniel Gullicksen Lønning dimittered ved general Muus tieniste den 22. july 1726

Eget

Soggendal
Haneberg

33

-

gift 1 barn

-

1717

10

udj hands sted Lars Brynildsen Store Rosseland gl. 20 aar 1726

38

Store Aarstad
Udj Frøyland
Bergluid

75

76

34

25

Joen Gundersen Store Aarstad
Tron Mickelsen Bergliud udtient

Eget

Eget

Soggendal
Bergliud
Soggendal
Bergliud

34

36

-

-

gift 1 barn

gift 2 børn

-

gaard
5 aar

1719

1717

8

10

        udj hands sted Gabriel Knudsen Store Aarstad gamel 20 aar – 1727    

39

Midbøe
Østbøe
Ovendal
Lille Regedal
Lille Eegelje

7778

3726

Tore Tollefsen MidbøePeder Larsen Ovendal

EgetEget

Soggendal
Gyeland


Soggendal
Østebøe

2733

--

giftgift 3 børn

gaard
1 aar


-

17241718

39

40

Lindland
Kielland
Wænie
Brambøe

79

80

3

27

Gunder Larsen Lindland

Gulick Osmundsen Kielland

fremmed

Eget

Soggendal
Qwam

Soggendal
Guddal

24

30

Smed

-

gift 1 barn

gift 1 barn

gaard
2 aar

gaard
7 aar

1723

1719

4

8

41

Udj Houge
Store Aalgaard
Urdal
Gyeland
Hegdal

81


82

78


20

Ole Endresen Store Aalgard

Brynield Naversen Urdal

fremmed


Eget

Soggendal
Sourdal

Soggendal
Cronen

34


23

-


-

-


-

-


gaard
2 aar

1717


1724

10


3

42

Udj Houge
Drageland
Neder Sourdal
Eggersund Sch.
Nodeland
Rodvelt
Kydland
Hegdal
Øde Helleren

83


84

58


52

Svend Svendsen Hauge

Erick Gulicksen Kydland

Eget


Eget

Eggersund
Nodeland

Eggersund
Lille Eege

26


24

-


-

-


gift 1 barn

-


gaard
3 aar

1725


1725

2


2