Avskrifter fra Sokndal

 

Specification
Over de Matroser og Mariner som effter hans
Kongl: Maj:ts allernaadigste befalling og h°j °frig-
heds F°ranstaltning till Kongl: Tieniste ere Ud-
skrefen af Jedderen og Dahlernis fogderies Destrict
d: 17 July 1725 udj Stawanger og d: 3 Augustj
nesteffter udj Eggersund ; nemblig

Soggendals Schibrede

Olle Olsen Todthammer

Jon Christopher▀en Regewig

Halvor Torgier▀en Watland

Bi°rn Carl▀en Soggendahl

Wermund Niel▀en L°fweland

Jacob Tollach▀en Nordnes

David Torgier▀en Watland

Torgius Knudsen Aarhuus

Knuud Pedersen RŠgewiig

A▀lach Giermund▀en Watland

Olle Giermund▀en Watland