Avskrifter fra Sokndal

1718

Rigtig Mandtals Rolle

Over de udi det mig allernaadigste anfortroede Soggendals Præstegield befindende Mandschab udi Alder af 12 til 60 Aar, Sampt hvad enten De haver tient Deris Høy: Kongl: Mayt: eller ikke, Sampt naar de haver bøxlet gaarde.

 

Gaardens navn Bondens Nafn Alder Naar han har bøxlet Tient eller ey Hvor mange sønner Alder Tient eller ey
Wester Barestad Torril Jacobsøn 51 selfeyer ey tient Ole Torrilsøn 18 hiemme ey tient for Svaghed i fødderne
  Torsten Larsøn 20 selfeyer Udskreffen      
  Peder Andersøn 48 selfeyer ey tient Torsten Pedersøn 14 ey tient
  Alf Olsøn 30 selfeyer ey tient      
Midtbøe Ole Stephansøn 52 selfeyer ey tient      
  Tron Stephansøn 48 Egit godtz ey tient      
Store Aarstad Knud Thorgiusøn 48 bøxlit for 21 aar ey tient Thorgius Knuds. 17 for helsen er hiemme
  Jacob Jonsøn 32 bøxlit for 3 aar ey tient      
  Christen Biørns. 33 fæst for 4 aar ey tient      
  Carl Tostens. 51 fæst for 3 aar har pas      
Øfre Aamod Alf Jacobsøn 52 bøxlit for 9 aar tient for 19 aar      
  Hans Samuelsøn 32 fæst for 8 aar ey tient Samuel Findsøn 19 Enkkesøn hiemme hos sin moder
Frøyland Jens Cornelison 48 fæst for 18 aar ey tient Jacob Jensøn 16 ey tient
Lindland William Erichs. 59 fæst for 23 aar tient i 15 aar      
  Peder Sørvesøn 55 fæst for 20 aar ey tient      
  Hans Alfsøn 42 Egit godtz ey tient      
  Jacob Jacobs. 32 bøxlit for 3 aar ey tient      
Øster Barestad Erich Torstenson 53 fæst for 30 aar ey tient      
  Lars Jonsøn 51 fæst for 20 aar ey tient Torsten Larsøn 19 tiener Lese Mand
  Rasmus Osmundsøn 40 for 16 aar ey tient      
  Salve Osmundsøn 32 for 8 aar ey tient Hover Osmundsøn 19 hiemme hos sin fader
  Jon Pedersøn 32 for 2 aar ey tient      
  Guleg Gulesøn 29 af vigte aar ey tient      
  Jacob Terkelsøn 19 for 2 aar ey tient      
Svinland Sl: Omunds søn       Andres Osmundsøn 18 ey tient
Nedre Mysse Jacob Thorgiusøn 57 fæst for 30 aar ey tient      
  Navar Mysße 56 selfeyer ey tient Mickel Navars. 14 hiemme
  Lars Thorsøn 44 selfeyer ey tient      
Nedre Aamod Eylif Andersøn 35 fæst for 2 aar Casherit      
  Thor Stenersøn 34 selfeyer Udj tienisten      
  Ole Stenersøn 26 egit godtz ey tient      
Houge Jans Joansøn 51 fæst for 29 aar ey tient      
  Lars Jacobsøn 58 egit godtz ey tient      
Steenberg Tollef Hoskolsøn 41 fæst for 3 aar har pas Ommund Ejlifsøn 16 hiemme
          Haawar Eylifs. 14 hiemme
  Enkkesøn       Jon Jacobsøn 42 hiemme hos sin moder
Frøtlof Altach Marcusøn 42   Casherit      
  Tron Jonsøn 26 bøxlit bruge 1713 vanfør i sin haand      
  gl: Navors søn       Kield Navorsøn 18 ey tient
Store Aalgaard Salve Hoskoldsøn 41 selfeyer ey tient      
  Peder Hoskoldsøn 33 selfeyer ey tient      
Haaland Lars Eylifsøn 44 selfeyer haver tient i trej aar      
  Thor Aansøn 45 fæst for 18 aar tient 17 aar      
Haalands Wigen Lars Aansøn 34 fæst for 14 aar ey tient      
St: Rosseland Jacob Jacobsøn 29 fæst for 2 aar Holt Udøgtig      
  Bryniel Tollefsøn 55 fæst for 28 aar ey tient      
  Enkkesønner       Jofre Thorsøn 16 hiemme hos moderen
          Ommund Thorsøn 18 hiemme hos moderen
Elfvestrøm Jacob Kiervaldsøn 58 fæst for 22 aar ey tient Jacob Jacobs. 14 hiemme
  Stephan Gulegßøn 49 fæst for 28 aar ey tient Guleg Stephans. 16 sigis Svag, ey tient
  Peder Jonsøn 43 bøxlet 15 aar Udtient      
Yttre Mylland Thollach Sigbiørns. 32 selfeyer ey tient      
  Lars Eylufsøn 49 selfeyer ey tient      
  Lars Thorgiussøn 46 eyer self ey tient      
  Eylif Thollachsøn 20 bøxlit for 1 aar ey tient      
Tothammer Hans Olsøn 44 Leyit 10 aar ey tient      
Næswaag Niels Thorsøn 52 bøxlit for 20 aar ey tient Thor Nielsøn 16 hiemme
          Eynar Nielsøn 13 hiemme
  Jens Michelsøn 42 leyit 16 aar ey tient      
Øfre Regeland Christen Wermunds. 44 fæst for 16 aar udtient      
  Willum Larsøn 43 leyet 18 aar ey tient      
  Knud Tronßen 38 fæst for 8 aar Er i tientisten      
  Søren Thollachs. 26 bøxlit for 2 aar ey tient      
Nedre Løfaas Jacob Halvors. 32 fæst for 6 aar ey tient      
Øfre Løvaas Giermund Torstens. 46 slefeyer ey tient      
  Niels Thorstens. 44 selfeyer ey tient Torsten Niels. 13 hiemme
Immersteen gl: Knud Jacobsøns sønner       Svend Knuds. 31 i kongl. tieniste
          Jacob Knuds. 26 i kongl. tieniste
  gl: Tarral Ols. sønner       Jon Tarrals. 20 i kongl. tieniste
          Niels Torrals. 17 i kongl. tieniste
          Gunder Tarrals. 14 hiemme
Urdal Rasmus Andersøn 49 bruger sine stiffbørns brug udtient      
  Jørgen Erichsøn 48 selfeyer halt      
  Lars Halvorsøn 41 selfeyer udtient      
  gl: Svend Urdals søn       Gunder Svends. 18 ey tient
Nedre Regeland Ole Omunds. 42 selfeyer ey tient Biørn Olsøn 14 hiemme
  gl: Jacobs søn       Jacob Jacobs. 15 ey tient
Lille Aalgaard Carl Jacobs. 26 bøxlit for 10 aar ey tient Jon Jacobs. 20 ey tient
          Lars Assers. 20 ey tient
Bircheland Niels Andersøn 51 selfeyer ey tient      
  Gunder Lars. 24 selfeyer ey tient      
Nedre Støle Jon Waldemars. 41 bøxlit for 21 aar ey tient      
  Thollach Sørves. 37 fæst for 3 aar ey tient      
Lille Rosseland Enkken Eli Aansdatters sønner       Fridrich 26 ey tient
          Jorfe 19 ey tient
          Thor 14 ey tient
Toxen Peder Ovalsøn 56 fæst for 26 aar ey tient Oval Person 22 hiemme
  Rasmus Sigbiørns. 27 bøxlit for 4 aar        
  gl: Torstens sønner       Rasmus Torstens. 31 svag
          Halvor Torstens. 35 tient i 8 aar
Svheveraas gl : Jacob Eylufsens sønner       Eyluf Jacobs. 26 i tienisten
          Jacob Jaocbs. 20 hiemme og suig
Store Omdal Peder Hansøn 19 selfeyer ey tient      
Løgewiig gl: Willum Jacobsøns sønner       Jakob Villums. 31 tient
          Christopher Vill. 22 hiemme
          Wilhelm Vill. 12 hiemme
  Hoskold Ommunds. 47 selfeyer tient      
Ørßland Lars Jorfesøn 59 selfeyer ey tient Jofre Larsøn 22 i Kongl: tieniste
  Biørn Jonsøn 51 selfeyer ey tient      
  Peder Larsøn 36 selfeyer ey tient      
  Tollef Biørnsøn 20 selfeyer undtagen Jon Birønsen 23 i kongl: tieniste
  Haavar Osmunds. 19 selfeyer ey tient      
Aarhuus gl: Ole Jacobsøns sønner       Zacharias Olsøn 36 vanfør
          Zacharias Persøn 37 kongl: Loes
  Hans Olsøn 34 fæst for 4 aar ey tient      
Berglio Svend Thorgiusøn 42 selfeyer udtient Jon Gundersøn 18 ey tient
  gl: Ole Berglios søn       Thorgius Olsøn 19 ey tient
Lille Omdal Atlach Bryniels. 51 bøxlit for 21 aar ey tient Jacob Atlachs. 12 hiemme
  Asbiørn Larsøn 46 bøxlit Mysse 18 aar men Omdal 1 aar ey tient      
Orrestad Sigvart Stolesøn 53 bøxlit for 20 aar ey tient Stole Siursøn 15 hiemme
  Svend Brynielsøn 52 bøxlit for 23 aar ey tient Bryniel Svends. 20 hiemme
  Thorgius Ingebrets. 35 fæst for 16 aar ey tient      
  Michel Halvorsøn 28 fæst for 7 aar ey tient      
Watland Giermund Atlachs. 56 fæst for 29 aar ey tient Svend Giermunds. 18 hiemme
          Ole Giermunds. 14 hiemme
  gl: Torgiers sønner       Halvor Torgiers. 30 i kongl: tientiste
          Biørn Torgiers. 24 i kongl: tieniste
          David Thorgiers. 18 hiemme
          Gunder Thorgiers. 14 hiemme
Kielland gl : Lars Nielsøns sønner       Niels Larsøn 34 udtient
          Jacob Larsøn 14 hiemme
Løtofft Jon Jacobsøn 36 selfeyer ey tient      
  Siur Ovalsøn 26 selfeyer ey tient      
Loeg Stole Børrilsøn 36 selfeyer ey tient      
  Tron Olsøn 24 selfeyer ey tient      
Gylland Michel Thorgiers. 46 selfeyer ey tient      
  Hans Jacobsøn 33 selfeyer ey tient      
  Christen Jacobsøn 35 selfeyer ey tient      
  Lars Thorgiusøn 33 selfeyer ey tient      
Egelien under Mylland Sigbiørn Olsøn 42 selfeyer udtient      
  Navar Brynielsøn 40 selfeyer ey tient      
Øfre Støle Atlach Giermunds. 32 fæst for 6 aar ey tient      
  Thorsten Thorgius. 34 fæst for 7 aar ey tient      
Lille Øritzland Peder Andersøn 30 fæst i fjord ey tient      
  gl: Svens søn       Biørn Svens. 16 ey tient
Sæle Michel Jofresøn 49 fæst for 11 aar ey tient      
  Eynar Stensøn 53 fæst for 22 aar ey tient Søren Eynars. 16 hiemme
Hægdal Christen Lars. 42 fæst for 13 aar ey tient      
  gl: Lars Mikkels. søn       Peder Lars. 18 Udskreffen
Øfre Mysse Tron Tormodsøn 38 Egit godtz ey tient      
Egeland under Stenberg Niels Michels. 30 bøxlit for 1 aar ey tient Jacob Michels. 30 Labororer "kærnia ? "
  gl: Lars Lars. søn       Lars Larsøn 26 hiemme
Cronen Rolf Sigbiørns. 43 fæst for 20 aar ey tient      
Guddal Peder Halvors. 36 bøxlit for 8 aar er i tienisten      
  Tarral Jacobs. 38 fæst for 8 aar ey tient      
Drageland gl: Eylif Jons. sønner       Hans Eylifs. 29 i kongl: tieniste
          Engel Eylifs. 25 i kongl: tieniste
Rægeveg Peder Osmunds. 55 fæst for 22 aar ey tient      
Maal Even Erichsøn 45 bøxlit for 18 aar faat afsheed      
  Lars Jacobsøn 56 fæst for 22 aar ey tient      
  Anders Lars. 24 fæst for 5 aar er i tienisten      
Løfland Jacob Nielsøn 35 fæst for 7 aar ey tient      
  Niels Larsøn 49 fæst for 24 aar har kun en haand, ey tient Peder Nielsøn 24 ey tient
          Lars Nielsøn 19 ey tient
          Haavard Nielsøn 16 ey tient
          Michel Niels. 14 ey tient
Løgning i hejen Anders Kields. 59 selfeyer ey tient      
Knubbedal Thor Larsøn 52 fæst for 16 aar udtient      
  Edvard Torkels. 34 fæst for 12 aar ey tient      
Nedre Sourdal Sl: Salve Vermunds. søn   selfeyer   Berent Salvesøn 14 hiemme
  gl: Johannis søn       Johannes Johans. 15 hiemme
Goudeland Ivar Tollachs. 36 selfeyer halt, ey tient Jacob Tollachs. 24 i tientisten
  Jofre Larsøn 29 egit godtz udtagen      
Ovendal Sigbiørn Jaocbs. 35 selfeyer ey tient Tron Jacobs. 30 i kongl: tieniste
          Rasmus Jacobs. 23 i kongl: tieniste
          Ole Jacobs. 17 hiemme hos broderen
  Thollach Joans. 26 selfeyer ey tient Michel Joans. 21 ey tient
Hatleschoven gl: Terchels Søn       Sigbiørn Terkels. 13 hiemme
Egelien udi Sire heyen gl: Jon Thorsøns sønner       Thor Jonsøn 36 i kongl: tieniste
          Thollef Jonßøn 22 tiener Præsten
Solelien gl: Hofskolds Søn       Thorgier Hofskoldsøn 22 i kongl: tieniste
Tællenæs Jon Thoriersøn 24 bøxlit for 5 aar er i tienisten      
  gl: Stephans søn       Thollach Stephans. 16 hiemme
Ræg Lars Marcuß. 42 fæst for 16 aar ey tient      
Stensland Aan Sigbiørnson 38 fæst for 5 aar Udtient      
Løgning i Elven Thomas Osmunds. 49 leyet 14 aar ey tient      
Nordnæs Matthis Niels. 39 selfeyer Udtient      
Brambo Osmund Gulegs. 54 fæst for 26 aar Udtient Guleg Osmunds. 20 tiener hos Degnen
Nætland Anders Anders. 30 Egit godtz Udtagin      
St. Regedal gl: Thomæ Jacobsens søn       Besse Thomæs. 19 hiemme
Bakke Svend Torchelsøn 32 Egit godtz Casherit      
  Jacob Biørnsøn 47 selfeyer tient Biørn Jacobsøn 16 hiemme
Sandbeck Adser Alfsøn 50 selfeyer ey tient Alf Adsersøn 18 hiemme
Qvam Lars Jacobsøn 56 fæst for 16 aar ey tient Sifsønner :    
          Jacob Gundersøn 20 tiener ey
          Ole Gundersøn 18 tiener ey
          Osmund Gundersøn 16 tiener ey
          egen søn : Gunder Larsøn 14 tiener ey
Aaswold Niels Axelsøn 43 fæst for 28 aar ey tient      
Sælebøe Ole Thollachs. 36 fæst for 4 aar tient      
Ribland Thorgius Stens. 58 fæst for 16aar ey tient Jacob Thorgius. 15 hiemme
  Anders Jacobs. 49 fæst for 20 aar ey tient      
Øfre Sourdal Endri Olsøn 58 fæst for 28 aar ey tient Ole Endrisøn 24 i tienisten
          Michel Endrisøn 20 i tienisten
          Niels Endris. 14 hiemme
Dylland Anders Knudsøn 36 fæst for 12 aar Udtient      
Skoggestad Axel Knudsøn 40 leyet 10 aar ey tient enkkesøn    
          Lars Knudsøn 26 udi kongl: tieniste
Egeland i Sire hejen Hans Larsøn 52 egit godtz ey tient, er eenøyit      
Gulland Ole Olsøn 24 selfeyer ey tient      
Lie Erich Knudsøn 25 fæst for 5 aar Er i tienisten      
Egelie udi Svaheyen gl: Thollachs søn       Thor Thollachs. 16 hiemme
Wennie Lars Nielsøn 31 bøxlit for 12 aar I kongl: tieniste      
  sl: Lars søn       Ole Larsøn 18 Tiener paa Barestad
Indre Mylland Lars Ommunds. 56 selfeyer ey tient      
  Lars Jacobsøn 51 selfeyer ey tient      
  Oval Ovalsøn 32 selfeyer ey tient      
  Jacob Larsøn 26 selfeyer ey tient      

Gaarder af Hetlands skibrede, som ligger til Soggendahls præstegield

Gaardens navn Bondens Hafn Alder Naar han har bøxlet Tient eller ey Hvor mange sønner Alder Teint elley ey
Qviewaag Tron Michelsøn 47 fæst for 27 aar ey tient      
  Ercih Gunders. 36   ey tient      
Bielland Gunder Torstens. 48 selfeyer ey tient Torsten Gunders. 25 hiemme
Eye Besse 48 fæst for 10 aar ey tient      
  Lars Jacobson 45 bøxlit for 16 aar Udtient      
  Gunder Jacobs. 36 fæst for 12 aar ey tient      
Indre Evige Ole Torstensøn 52 selfeyer ey tient      
  Olav Olsøn 48 fæst for 16 aar Udtient      
Yttre Evige Knud Michelsøn 56 bøxlit for 24 aar ey tient Sigbiørn Knuds. 18 hiemme
  gl: Svends sønner       Elling Svens. 24 ey tient
          Gunder Svends. 18 vanfør
Skoggenæs Jacob Olsøn 52 bøxlit for 18 aar ey tient      

HuusMænd

Huusmandens Nafn Alder Tient eller ey Hvor mange sønner Alder Tient eller ey
Niels Sørens. 53 ey tient Søren Niels. 15 ey tient
Jacob Michels. 56 ey tient      
Salve Bryniels. 48 Udtient      
Stole Atlachs. 50 Eenøyit Atlach Stoles. 12½  
Lars Jacobs. 48 ey tient Peder Larsøn 18 tiener i Stavanger
Lars Knuds. Skreder 43 ey tient      
Osmund Olsen 56 Vanfør i en haand Ole Osmunds. 14 hiemme
gl: Lars Pedersøn Ørslands sønner     Jacob Lars. 35 Udtient
      Ole Larsen 27 i kongl: tieniste
      Erich Larsen 22 Udtagen
      Alf Larsen 20 tiener paa Skoggestad hos en Enkke
Siur Tollachs. 44 ey tient, vanfør      
Svenke Berisen 56 ey tient Haavar Svenkesen 18 tiener i Eggersund
gl : Jon Larsens søn     Laurs Jons. 14 hiemme
sl: Hogen Muuls søn     Niels Hogensøn 15 hos Berent Ydstebøe
Tilbake til oversikt avskrifter