Avskrifter fra Sokndal

Krigsstyr 1717 - 1721
[Dette er 5 lister som er slňtt sammen for enkelere ň kunne jamf°re dem.
Det gj°r at inndelingen eller stavemňte ikke er helt lik som i originalene for alle listene.]
 

 

9. juni
1717

11. august
1718

27. april
1719

16. april
1720

1. april
1721

dr

ort

dr

ort

dr

ort

dr

ort

dr

ort

1. Haneberg med Legvang

Mag S°fren Bruun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knud Bi°rnsen i Stranden

 

 

 

12

 

 

12

 

 

12

 

 

 9

 

 

Strandsiddere derunder

Niels Elle forrige Borger til Christiansand

2

 

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

1

3

12 

Jacob Nielsen borger til Christiansand

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knud Bi°rnsens S°n

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theophilus Bovidts

10

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

 6

 

 

ungkar Jan Jacobsen

 

 

 

2

2

 

1

2

 

2

2

 

1

2

 

Knud Han▀en Ove

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

S°fren Sven▀en

matros 1 ort 8 ▀

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ole Carlsen

arm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Christophertsen

arm

arm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aadser Davidsens Enke

arm

arm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anstenn Sten▀en

 

1

12

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

Joen Staale▀en

arm

 

 1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

Ole Knud▀en

arm

arm

 

1

 

 

1

 

 

 

18

Peder Joensen

arm

arm

 

 

12

 

 

12

 

 

12

Lars Einer▀en

arm

arm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tollak Mikel▀en

 

 

16

 

 

16

 

 1

 

 

1

 

 

 

 

Ole Tore▀en

 

1

 

 

1

 

 

1

12

 

1

 

 

1

 

Lars Pedersen SkrŠdder

 

2

 

 

2

 

 

2

 

1

 

 

 

3

 

Joen Smed

arm 1 ort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S°fren To▀teensen

arm 1 ort 8 ▀

Aarstad
1 ort 8 ▀

 

1

8

 

1

8

 

1

8

Knud Sigbi°rn▀en

 

 

 

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

12

Zacharias Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

2. Westre Barestad

Tarald Jacob▀en

2

 

 

2

2

 

2

2

 

2

2

 

1

3

12

Lars Jacob▀en

 

3

 

3 ort
opgivet

 

3

 

 

3

 

 

2

6

Tosteen Lar▀en

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

 

3

18

Peder Ander▀en

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

 

3

18

Alf Ol▀en

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

12

3. Kircheb°e

Gabriel Kir▀ebom borger til Christiansand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Midtb°e

Ole Steffen▀en

 

3

 

1

 

 1

 

 

 

1

 

 

 

3

 

Troen Steffen▀en

 

 

 

1

1

1

1

 

 

1

3

 

1

1

8

5. Store Aarestad

Hendrik Zakaria▀en

 

2

 

1

 

 

 1

 

 

1

1

 

 

3

18

Knud Torgiersen

1

 

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

Jacob Joen▀en

 

1

12

 

1

12

 

2

12

 

2

12

 

1

 

Christen Bi°rn▀en

 

1

12

 

2

12

 

2

12

 

2

12

 

1

21

6. ěfre Ommoed

Find Ingvord▀en

arm

hans enke 
arm 16 ▀

hans enke
forarmet

hans enke
forarmet

hans enke
forarmet

Hans Samuelsen

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

Alf Jacob▀en

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

hans enke
3 ort

7. Fr°yland

Jens Corneliu▀en

2

3

 

3

 

 

 3

 

 

 2

2

 

1

3

12

Casten Jacobsen d°d [1717]

 

2

 

hans enke
2 ort

hans enke
2 ort

hans enke
2 ort

hans enke
1 ort 12 ▀

8. Lindland

Hans Alf▀en

1

2

 

1

1

 

 1

2

 

1

2

 

1

 

12

Peder S°rfuesen

1

 

 

1

 

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

Willum Erik▀en

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 1

 

 

 

3

 

Jacob Jacobsen

arm 2 ort

 

2

 

 

2

12

 

2

 

 

1

 

9. ěstre Barestad

Gullich Gullich▀en

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

Jacob J°rgensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Knud Peder▀en

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkild Lar▀en

2

 

 

2

 

 

Sterboe
2 rd

hans enke
1 rd 1 ort

 

 

 

Lars Joen▀en

1

 

 

1

 

 

 1

 

 

1

 

 

 

3

 

Erik Torsteen▀en

1

 

 

1

1

 

 1

 

12

1

 

12

 

3

9

Rasmus Omundsen

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

3

 

Joen Peder▀en

 

3

 

 

2

 

 

2

12

 

2

 

 

1

12

Salfue Osmundsen

 

2

12

 

3

12

 

3

12

1

 

 

 

3

9

Osmund Joen▀en

 

3

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

Anders Andersen

 

 

 

 

 

 

frafl°tt

 

 

 

frafl°tt

Tarald Zigbi°rnsen

arm

arm
Soldat udC:

Soldat

 Soldat

Soldat

Tarald Sigbi°rnsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

10. ěsteb°e

Anders Bentsen

Degn

Degn

Degn

Degn

Degn

Ole Joen▀en

1

 

 

1

 

 

 

3

 

 

3

 

 

1

8

11. Nedre M°sse

Torkild Torgier▀en

2

 

 

2

 

 

 2

 

 

2

 

 

1

2

 

Jacob Torgiersen

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

12

 

1

21

Lars Tore▀en

1

1

 

1

3

 

1

3

 

1

3

 

1

1

6

Nafuer Mikel▀en

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

3

12

 

2

15

Asbi°rn Lar▀en

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Indre Mydland

Jacob Larsen

1

3

 

 

2

 

opgivet

opgivet

opgivet

Lars Jacob▀en

 

 

 

2

1

 

2

 

 

2

 

 

1

1

 

Tore Larsen

2

 

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

Omund Hoskuldsen

arm

opgivet
og arm

opgivet
og arm

opgivet
og arm

opgivet
og arm

Lars Omund▀en

1

1

 

 1

1

 

1

2

 

1

2

 

1

 

12

Aagvold Aagvold▀en

1

1

 

 2

1

 

2

1

 

2

1

 

1

2

18

Jacob Lar▀en dend yngre

 

2

12

 

2

12

 

2

12

 

2

12

 

1

21

Jacob Jacob▀en

 

 

 

frafl°tt

frafl°tt

 

 

 

frafl°tt

13. Nedre Aamoed

Ole Stenersen

 

1

 

 

 

forarmet

 

 

 

 

 

 

Elef Ander▀en

 

1

12

 

2

12

 

 2

 

 

2

 

 

1

12

Tore Steenersen

arm

arm
udC: Soldat

Soldat og arm

Soldat og arm

Soldat og arm

14. Hougen

Johannes Johanne▀en

2

 

 

1

2

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

Lars Jacob▀en

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

3

 

15. Steenberg

Willum Jacobsen

 

2

 

 

1

12

 

2

 

 

2

 

 

1

12

Ellef Hafuorsen

 

2

12

 

3

12

 

3

12

 

3

12

 

1

15

Tollef Hoskuldsen

 

1

 

 

 1

12

 

1

12

 

1

12

 

1

3

Ingeborg Bi°rnsdatter

arm

forarmet

forarmet

forarmet

forarmet

16. Fr°tl°f

Nafuer Jacobsen

arm

arm

arm

arm

arm

Ole Bennt▀en

opgivet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlag Markusen

 

2

 

 

2

12

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Nafuer Brynildsen

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

 

3

18

Tron Jon▀en Fr°tlef

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

17. Store Aalgaard 

Salfue Hoskuldsen

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

Peder Hoskuldsen

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

 

 

2

6

18. Haaland med Haalands Wiig

Lars Elef▀en

1

3

 

1

2

 

1

3

 

1

3

 

1

3

 

Tore Aanond▀en

 

1

 

 

1

12

 

1

12

 

1

12

 

1

3

Lars Aanondsen Wigen

 

2

 

 

 2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

12

19. Store Rosseland

Jacob Joen▀en

arm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Jacob▀en

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

Brynild Tollef▀en

 

3

 

 

3

 

 

3

 

1

 

 

 

3

 

Kirsten Jofresdatter

arm

arm

arm

arm

arm

20. Elfvestr°m

Jacob Tiervold▀en

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

Lars Aadsersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Peder Joen▀en

Soldatt 1 ort

 

 2

12

 

2

12

 

2

12

 

1

21

Stephen Gullicksen

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

12

 

1

3

21. Yttre Mydland

Lars Elef▀en

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 1

2

 

Tollag Elefsen

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiluf Tollach▀en

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

Lars Torgiersen

 

1

 

 

1

 

 

1

12

Lars Torgiersens
Sterboe
1 ort 12 ▀

 

 

 

Tollag Zigbi°rnsen

 

3

 

 

3

 

 

2

12

 

2

12

 

 

 

22. Fidie

Asbi°rn Tollagsen

1

2

 

1

2

 

1

2

 

1

2

 

1

 

12

Lars Jacobsen Mydland

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Tothammer

Ole Knud▀en

 

2

 

 

3

 

 

 3

 

 

3

 

 

2

6

Teophilus Bovits bruger hilften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. NŠsvog

Jens Mikelsen

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

 

3

18

Niels Nielsen

arm

arm

arm

arm

 

 

 

Tollef Toresen

 

2

 

 

2

 

 

 2

 

 

2

 

 

1

12

Niels Tore▀en

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

3

 

Niels Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

18

23. ěfre Regeland

Willum Larsen

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

Christen Vermundsen

 

3

20

 

3

20

1

 

 

1

 

 

 

3

 

S°fren Tollefsen

 

1

 

 

1

 

 

1

 

forarmet

arm

26. Eeghammer

Knud Troen▀en

enroulleret
Matros udcomm:

enrouleret og
udComm: 1 ort

 

1

 

 

1

 

 

 1

12

27. Nedre L°faas med Sletten

Petter Zakaria▀en

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

 

12

 

3

9

Jacob Halfuor▀en

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

12

 

2

 

28. ěfre L°vaas

Giermund Torsteen▀en

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

 2

6

Niels Tostenn▀en

1

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

3

 

29. Immersteen

Knud Jacob▀en

 

1

12

 

2

12

 

2

12

 

2

12

 

1

21

Tarald Ol▀en

1

 

 

 

 3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

30. Urdahl

Hans Han▀en

arm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Halfuor▀en

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

12

Halfuor Ifuer▀en

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

12

J°rgen Endre▀en

1

1

 

1

 

12

1

 

12

 

 

16

 

3

18

Rasmus Ander▀en

 

2

 

1

 

12

1

 

12

 

 

16

 

2

9

31. Nedre Regeland

Aanond Han▀en

arm

arm

arm

arm

arm

Ole Ommundsen

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

12

Tore Pedersdatter

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

Torckild Atlagsen

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

12

Jacob Michelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Jacob Jacobsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

32. Lille Aalgaard

Gulik Gulik▀en

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adser Erik▀en

 

 

 

 

2

12

 

2

12

 

2

 

 

1

12

Carl Jacob▀en

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

12

 

1

21

33. Bircheland

Lars Gundersens Enke Berette

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunder Lar▀en

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

Rasmus Jsaksen

 

1

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

12

Jacob Ifuer▀en

 

1

 

 

1

 

 

1

8

 

1

8

 

1

 

Niels Ander▀en

arm

 

1

 

arm

 

 

12

 

 

 

Mikel Hendrik▀en

 

3

8

 

2

8

 

2

 

 

2

 

 

 

 

Anbi°rn Joensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12

34. Nedre St°ele

Joen Waldemar▀en

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

 

3

18

Tollef S°rfue▀en

 

2

12

 

3

 

 

3

 

1

 

 

 

3

 

35. Lille Rosseland

Jofre Johan▀en

1

1

 

1

 

 

1

 

 

 

2

12

 

 

 

Elen Aanondsdatter

 

1

8

 

1

8

 

1

8

 

1

8

 

 

 

Omund Osmundsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Fridrich Fridrichsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12

36. Toxen

Tosteen Tollef▀en

 

2

12

 

2

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Tosten▀en

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

1

12

Rasmus Zigbi°rnsen

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Atlag Markusen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

12

Peder Ovald▀en

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

37. Schieveraas

Ellef Larsen

1

 

 

1

 

 

 

3

12

 1

 

 

 

3

 

Jacob Elefsen

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

Asbi°rn Halfuorsen

 

2

 

 

2

 

 

2

12

 

2

 

 

1

12

38. Store Omdahl

Enken Malenne Salvisdatter

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

12

Peder Han▀en

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

 

 

2

6

39. L°gevig

Willum Jacobsen

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

 2

2

 

Skipper Hoskuld Ommundsen

9

 

 

10

 

 

9

 

 

 8

 

 

6

 

 

Jacob Willumsen

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

2

 

2

2

 

40. ěrritzland

Ole Joen▀en

 

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tollef Bi°rn▀en

 

 

 

 

1

16

 

1

16

 

2

 

 

1

12

Haaver O▀mund▀en

 

 

 

 

1

16

 

1

16

 

2

 

 

1

12

Lars Joffre▀en

 

3

8

 

3

8

 

 3

8

 

3

 

 

2

6

Bi°rn Joen▀en

 

2

 

 

2

 

 

 2

 

 

2

 

 

1

12

Peder Larsen

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

16

 

2

 

41. Aarhuus

Ole Jacob▀en

2

2

 

2

2

 

 2

2

 

2

2

 

1

3

12

Maren Jensdatter

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

12

42. Berglund med Espelie

Ingebret Torgier▀en

 

3

8

 

 3

8

 1

 

 

1

 

 

 

3

 

Svend Torgier▀en

 

3

8

 

3

8

 

3

8

 1

1

 

 

 3

18

43. Lille Omdahl

Giermund Atlagsen

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A▀bi°rn Lar▀en

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

12

Atlag Brynildsen

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

12

44. Lille Aarestad

Halfuor Steffensen

1

 

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

Svend Brynildsen

 

2

12

 

2

12

 

2

12

 

2

12

 

1

21

Sifuer Staalesen

 

1

 

 

1

 

 

1

12

 

1

12

 

1

3

Torgius Ingebretsen

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

Mikel Halfuorsen

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

 3

 

 

2

6

45. Watland

Torgier Halfuorsen

 

1

8

 

1

8

 

 1

8

 

1

8

 

1

 

Giermund Atlagsen

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

18

46. Kiedland

Lars Nielsen

6

 

 

6

 

 

6

 

 

5

2

 

4

 

12

47. L°etoft

Sifuer Ovaldsen

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

Niels Jacobsen

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joen Jacobsen

 

1

 

 

1

 

arm

arm

arm

48. Loug

Tollag Bi°rnsen

3

3

 

3

3

 

3

 

 

3

 

 

2

1

 

Staale B°rrildsen

3

3

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

1

 

Troen Ol▀en

 

 

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

 

3

18

49. Gyeland

Mikel Torgiersen

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

Christen Jacobsen

 

1

 

 

1

12

 

1

12

 

1

12

 

1

3

Hans Jacobsen

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

12

Lars Torgiersen

 

1

12

 

1

12

 

1

12

 

1

12

 

1

3

50. Store Egelie

Nafuer Brynnildsen

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

12

 

1

3

Sigbi°rn Ol▀en

 

1

12

 

1

12

 

2

 

 

2

 

 

1

12

51. ěfre St°ele

Atlag Giermundsen

 

1

 

 

1

 

 

1

12

 

 1

12

 

1

3

Tosteen Torgier▀en

 

1

 

 

1

 

 

1

12

 

1

12

 

1

3

52. Lille ěrritzland

Svenung Borrild▀en

d°d j armod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole Bendixen

 

1

 

arm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Ander▀en

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Lars Jacobsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

53. SŠll

Mikel Jofre▀en

 

1

8

 

1

8

 

2

 

 

2

 

 

1

12

Einer Stenn▀en

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

54. Hegdahl

Lars Mikelsen

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 1

 

 

 

18

Christen Larsen

arm

arm

arm

arm

arm

55. Egeland under Steenberg

Lars Larsen

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 1

 

 

 1

 

Ingeborg Isaksdatter

arm

arm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Mikelsen

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

56. Indre Mysse

Christen Ol▀en

2

 

 

1

2

 

1

 

 

1

 

 

 

3

 

Troen Tormoesen

 

2

12

 

2

12

 

2

12

 

2

12

 

1

21

57. Cronen

Aadser Erik▀en

 

2

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Zigbi°rn▀en

 

2

12

 

3

 

 

3

 

 

3

12

 

2

6

58. Gudahl

Tarald Jacob▀en

 

2

12

 

1

 

arm

arm

arm

Peder Halfuorsen

udCom:
2 ort 12 ▀

udC: Soldat
1 ort

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Sigbi°rnsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

59. Drageland

Elef Han▀en

1

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

3

 

60. RŠgevig

Peder Omundsen

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

61. Maal

Lars Jacobsen

 

1

8

 

2

16

 

2

16

 

3

 

 

1

 

Efvind Erik▀en

 

1

8

 

2

16

 

 2

16

 

3

 

 

 2

 

Anders Larsen

arm

arm

arm

arm

arm

Christen Ol▀en

arm

Huu▀mand
arm

 

 1

 

 

 

12

arm

62. L°veland

Niels Larsen

arm 

forarmet

arm

arm

arm

Jacob Niel▀en

 

2

12

 

 

 

 

2

12

 

2

12

 

 

 

Niels Jacob▀en

 

 

 

forarmet

 

 

 

 

 

 

 

1

2

63. Myrst°el

Gulik Ol▀en

1

 

 

 

2

12

 

3

8

 

3

8

 

3

 

Peder Ol▀en

arm

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

 

64. L°nning under Hejen

Anders Kidel▀en

 

2

12

1

 

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

65. Knubedahl

Tore Lar▀en

1

1

 

1

1

 

 1

1

 

1

1

 

 

2

 

Edvart Torkild▀en

 

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

 

 

2

6

Knud Atlagsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12

Lars Jacobsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12

66. Nedre Suurdahl

Johannes Gunder▀en

 

1

12

 

1

12

 

1

12

 

1

 

1

 

18

Bernt Salvesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

18

67. Goudeland

Jofre Lar▀en

 

1

12

 

1

12

 

1

12

 

1

12

 

1

3

Ifuer Tollagsen

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

68. Ougendahl

Tollag Johan▀en

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

Sigbi°rn Jacob▀en

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

Hans Aanondsen

arm

huu▀mand
arm

huu▀mand
arm

huu▀mand
arm

huu▀mand
arm

69. Hetleschoug

 Torkild Lar▀en

 

2

12

 

2

12

 

3

 

 

2

 

 

1

12

70. Netland 

Anders Ander▀en

1

3

16 

1

3

16

1

3

 

1

 

 

1

 

 

71. Svinland

Gunders O▀mundsens Enke

arm

arm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole Siur▀en

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

72. Store RŠgedal derunder Holen og ěvŠsse 

Tomas Jacob▀en

 

1

 

 

1

 

 

1

12

 

2

 

 

1

12

73. Bache

Torkild Bi°rn▀en

 

1

 

opgivet 1 ort

 

1

12

 

 1

12

 

1

12

Jacob Bi°rn▀en

1

 

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

Svend Torkildsen

 

2

12

 

2

12

 

3

 

 

3

 

 

2

6

Jacob Torchildsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6

74. Sandbech

Adser Alfsen

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

75. Bratsberg

Rasmus Aanondsen

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

76. Quam

Lars Jacobsen

 

1

 

 

3

 

 

3

 

 

3

12

 

2

15

77. Aarsvold

Hans Olsen

 

1

 

frafl°tt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole A▀bi°rnsen

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

Niels Axelsen

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

12

78. SŠleb°e

Ole Tollagsen

 

1

8

 

2

 

 

2

 

 

2

 

arm

79. Ribland

Torgier Steener▀en 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

Anders Jacob▀en

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadle Tosten▀en

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

80. ěfre Surdal

Jacob Helliesen

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

2

6

Endre Ol▀en 

 

1

 

 

1

 

 

1

18

 

 1

12

 

1

3

81. Dydland

Knud Tollagsen

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Knud▀en

 

 

12

 

1

12

 

2

 

 

2

12

 

2

 

82. Schougstad

Knud Olsens Enke

arm

arm

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Mikkel Mikkelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

18

Gullich Gullichsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Axel Knud▀en

arm

arm

arm

hans kone
arm

arm

83. Vinie

Niels Jacobsen

arm

Niels Jacob▀ens
enke arm

Niels Jacob▀ens
enke arm

Niels Jacob▀ens
enke arm

Niels Jacobsens
enke arm

84. Lille RŠgedal

Gundlef Larsen

arm

arm

 

 1

 

 

1

 

 

 

18

85. Tveed °de

86. Huustved °de derunder L°etoft

87. Portel °de under ěrritzland

88. Huustved °de under Store Omdahl

89. H°llen under L°etoft °de

90. Portel under Bache

91. Buuest°el under ěfre Suurdahl

92. Egeland under Skougstad

Lars Lar▀en 

 

2

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Lar▀en

 

 

 

 

3

 

2

12

 

 

3

 

 

2

6

93. Gudland

Ole Ols▀en

 

1

12

 

1

12

 

1

12

 

1

12

 

1

3

94. Bramboe

Osmund Guliksen

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

18

95. Egelie j Sirhejen

Joen Toresen

 

3

 

 

1

 

 

3

 

 

2

 

 

1

12

96. Lien

B°rrild Jacob▀en

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

3

 

Erik Knudsen

 

 

 

udComm:

Soldat arm

Soldat arm

 

1

 

97. Solie

Houskuld Mouritsen

1

 

 

1

 

 

 1

 

 

1

 

 

 

3

 

98. TellenŠs

Steffen Jacobsen

arm

arm

 

1

 

 

1

 

enken arm

99. Lille Eggelie j Svahejen

Tollak Brynnildsen

 

1

8

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Jacob▀en

 

 

 

 

 

 

 

1

12

 

1

12

 

1

3

100. Reeg

Lars Marku▀en

 

2

 

 

2

16

 

3

 

 

3

 

 

2

6

101. Steensland

Sigbi°rn Rollef▀en

 

1

 

 

1

 

 

 1

 

 

1

 

 

 

 

Tarald Jacobsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Aanond Zigbi°rnsen

 

 

16

 

 

16

arm

arm

arm

102. L°nning j Elfven

Tomas Osmundsen

 

1

 

 

1

 

 

1

12

 

2

 

 

1

12

103. NordnŠs

Mathias Nielsen

 

2

 

 

2

12

 

2

 

 

2

 

 

1

12

104. Schougen under Netland

Peder Endresens Enke

arm

°de

°de

°de

°de

105. Schaaraas engslette °de

HuusmŠnd udj RŠgefiorden og Soggendal

Gunder Halfuorsen Ove

7

 

 

6

 

 

6

 

 

7

 

 

6

 

 

Hans Han▀en Ove

2

 

 

1

3

 

1

3

 

2

 

 

1

2

 

Knud Han▀en Ove

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Han▀en dend yngre

1

2

 

1

3

 

1

3

 

1

2

 

1

 

12

Erik Tome▀en Ove

arm

 

1

 

1

12

 

 

1

12

 

1

8

Osmund Ol▀en St°levig

 

1

 

 

 

12

1

12

 

 

 

12

 

 

12

Jacob Bi°rnsen Vinterst°e

 

2

 

 

2

 

2

 

 

 

2

 

 

2

 

Staale Aslagsen Helleren

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

1

12

 

1

12

HuusmŠnd

Ole Torstensen Skaaraas

 

 

 

 

 

16

 

 

16

 

 

16

arm

Suir Tollagsen Spaanekleven

 

 

 

 

 

12

 

1

 

 

1

 

 

 

18

Tollag Jonsen ved Hoellen

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Tollagsen ved Hoellen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

12

 

 

9

J°rgen Jacobsen Hougen

 

 

 

 

 

12

 

 

12

 

 

12

 

 

9

Toere Mikelsen Haneberg

 

 

 

 

 

12

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Jacob Mikelsen Haneberg

 

 

 

 

 

12

 

 

12

 

 

12

 

 

9

Niels S°frensen Haneberg

 

 

 

 

 

12

 

 

12

 

 

12

 

 

9

Knud Peder▀en B°e

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

SUMMA

194

3

 

198

1

20

200

1

12

201

1

8

151

1

 

[Fra Hetlands skibrede]

22. Eye under Eyest°l

Besse Bi°rn▀en

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

12

Lars Jaco▀en

 

2

12

 

3

12

 

3

12

 

3

12

 

2

12

Gunder Jacob▀en

1

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

3

 

32. Indre Evie

Ole Tosteen▀en

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

 

6

Aavald Aavald▀en

 

2

12

 

2

12

 

2

12

 

2

12

 

1

21

Torkild Giermund▀en

 

 

 

 

2

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lar▀en

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

43. Ytre Evie

Svend Ellingsen

1

1

 

 

1

 

1

 

12

1

 

12

 

3

15

Knud Mikel▀en

1

 

 

 

1

 

1

 

12

1

 

12

 

3

15

49. Bielland

Gunder Tosteen▀en

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

1

3

 

Torsten Gundersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

63. Qvivog

Troen Christen▀en

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

 

Erich Gundersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

64. Grov

Daniel Mikel▀en

 

1

8

 

1

8

 

1

8

 

2

 

 

1

1

Lars Steffen▀en

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

Siur Askild▀en

 

 

 

udC: Soldater

udC: Soldater

udComm:
arm

 

 

 

83. Refsland under Eye

Ole Torgiusen

arm

arm

arm

arm

 

 

 

Ommund Sigbi°rn▀en

 

   

arm udC: Soldat
frafl°tt

arm

arm

 

 

 

Jacob Olsen                             16
Christen Larsen                             8

98. SchagernŠs

Jacob Ol▀en

 

1

8

 

1

8

 

1

8

 

1

8

 

 

 

Staale Svendsen

                            12