Roulle

Paa dend ander halfve reserve

Udj Jederen og Dahlerens fougderj

Under det westerlenscke Regmien

te, som effter deris Excellence

her Geheimer Raad og Vice

Stadsholder Baron Draghs

foranstaltning og Commendan

ten paa Christiansand Herr

Oberste Ferris begiering

Schal Marchere til gvarnison

Udj be:tte Christiansand

 

Anno 1716

 

 

Sogendahls schibrede

Smør

 

 

Løber

bisP

 

Udj Schougen under Netland halveparten

 

6

 

Løber

6

 

 

44de Lægd

 

 

 

Wester Barestad

Udj Elvestrøm

Hatleschoug

Netland

Svinland

Udj Schougen under Netland dend

Øfrige halvpart

3

1

18

6

42

36

36

 

6

 

Løber

6

 

 

45de

 

 

Num:r 14

Mickel Mickelβen

Elvestrøm – 1711

Casherit i steden

Troen Mickelβøn

Øster Barestad

Udj Elvestrøm de øfrige

Lille Roβeland

Bache

Portel under Bache

3

 

1

36

30

 

66

12

 

Løber

6

 

 

46de

 

 

 

Ytter Mydland

Lille Aalgaard

Stoere Ombdahl

Lille Omdaell

Liøetoftt

Huustveed øede under Løetofft

Huβtveed under Store Omdahl

Hollenden under Liøetoftt

1

1

1

1

60

 

12

 

60

3

 

Løber

6

 

Num:r 15

47de

 

 

Ole Mickelβen

Mydland

Neder Myβe Schylder

Indre Mydland

Udj Lille Aarestad

2

2

1

18

48

6

 

Løber

6

 

 

48de

 

 

 

Haaland med underliggende Haalandsviig

Udj Lille Aarestad de øfrige

Stoere Egelie

Inder Myβe 1 hud og 12 bisP tallig

Gudahl

Goudeland

Aarswold

Gudland

Soellje

1

36

24

54

48

48

63

45

18

24

 

Løber

6

 

 

49de

 

 

Numr: 16

Biørn Davidβen

Toxsemb

Comanderit til Daglb

Isteden

Ole Endreβøn

Frøetlef

Toxen

Øfre Støelle

Lille Ørridsland

Seelle

Bratzberrig

Tellenæs

Steensland

1

1

36

 

54

54

54

48

24

18

 

Løber

6

 

 

50de

 

 

 

Steenberrig schylder

Stoere Roβeland

Schifveraas

Cronen

Sandbeck

Egeland under Schougstad

1

1

1

36

36

18

60

48

48

 

Løber

6

 

 

51de

 

 

Numr: 17

Hendrick Joenβen

N. Løfaas udcom: isteden

Biørn Torkelβøn

Øfre Omoed

Neder Løfaas, med underliggende Sletten

Udj Ørridsland

Eegeland under Steenberg

Schougstad

2

1

1

18

36

6

36

48

 

Løber

6

 

 

52de

 

 

 

Neder Oemmoed schylder

Fiddie 1 løeb smør og buckeschind

Øfre Løfaas

Neder Regeland

Qvam

Tveed øde under Fiddie 3 faarschind

Eegelje i Siirheyen

1

1

1

1

36

36

 

 

36

13½

24

 

Løber

6

 

 

53de

 

 

Num: 18

[mangler] 

Øfre Reegeland schylder

Eeghammer

Birckeland

Neder Støelle

Udj Ørridtzland de øfrige

Meyyestøl

Øfre Siirdahl [sic., eg. Surdal]

Portel øede under Ørridsland

Buuestøel under Øfre Sourdahl

1

1

1

1

 

 

12

9

18

48

36

12

9

 

Løber

6

 

 

54de

 

 

 

Hanneberrig schylder effter aftaget

Kirckebøe

Løining

Seellebøe

Ribland

2

2

36

 

36

36

36

 

Løber

6

 

 

55de

 

 

Numr: 19

[mangler]

Stoere Aarstad schylder

Udj Frøeland Bonde Lensmands gaard

Bier Liud ½ løb smør og 1 hud er

3

2

1

 

 

Løber

6

 

 

56de

 

 

 

Midbøe, schylder 3 huder og 60 bisP smør

Østebøe 3 huder og 24 bisP smør

Ougendahl

Lille Reegedahl

Lille Egelje i Svaheyen

2

2

24

18

48

30

24

 

Løber

6

 

 

57de

 

 

Numr: 20

[mangler] 

Linland schylder 2 ½ løb smør 3 huder er

Kielland

Wenie

Brambøe

4

1

 

18

36

18

 

Løber

6

 

 

58de

 

 

 

Udj houge, halveparten

Stoere Aalgaard, schylder

Uehrdahl

Gyeland

Hegdahl

1

1

1

6

36

54

66

60

 

Løber

6

 

 

59de

 

 

Numr: 21

Troen Joenβsen Drageland

Udj houge, dend øfrige halfvepart

Drageland schylder

Neder Sourdahl

1

 

57

54

 

Eegersunds Schibrede