Roulle
Ofuer de Vacante Legder
udj
Jedderen og Dahlernis Fougderie
under
Hr Capitain Dageboltes staaende
og Brandtes Reserve Compag
nier som schal Completteris 

Anno 1715

 

Hr Capitain Dagebolts staaende Compagnie

 47 legd                   Tore Omundsen N. Mysse, demiterit for udøgtighed, I Steden

 52 legd                   Tollef Hoskuldsen N. Aamod liigesaa, I Steden

 

Hr Capitain Brandtes Compagnie Reserve

 44 og 45                 Lars Halvorsen Elvestrøm Comanderit til Staaende I Steden

 48 og 49 legd          Lars Ollesen Toxstrand Command: til de Staaende I Steden

 50 og 51 legd          Gunder Pedersen Løfaas ligesaa I Steden

 52 og 53 legd          Tore Steenersen Eghammer ligesaa, I Steden

 54 og 55 legd          Knud Brønildsen Frøeland Cahserit for udøgtighed I Steden

 56 og 57 legd          Jens Halvorsen Kielland Command: til de Staaende I Steden

 58 og 59 legd          Robert Mickelsen Drageland ligesaa I Steden

En del af det
Sidste legd
henhør tillige
med Sogendals
og til Eggersunds
Schibrede