Avskrifter fra Sokndal

Rulla
Ouer de Reserva
Soldater, som nu
udj Jederen og
Dalernis Fogderie
Finde▀
Ellers observeris at
huor endroullerit finde▀
hos teignet, Ere de
som til Limitterne af
gaar

 29. Lars Haluorsen Urdall

30. Peder Fredrichsen My▀▀e

31. Vacant

32. Haagen Mall, endrollr: til limitterne

33. Tarald Sigbi°rnsen haf En skaade

34. Knut Brynels°n Lille Aarestad