Allerunderdanigst for

Fatted

Odels Mandtahl

Udj

Jedderen og Dahlernis

fougderie

for

Anno 1714

 

No

Sogendahls schibrede

Hans Ko:Ma:

Og det

Benif. godz

Propriet godz

Som er frj

For odelsch.

Propriet. Godz

Huoraf odel

schat suares

1

Hanneberg 2 2/3 løber s

Knud Biørnsen ejer og bruger

1 12 1/5

Mag: Brun 1 35 2/5

 

 

 

 

 

 

2 2/3 løb Sm

 

2

Wester Barestad 3 ¼ løb Smør

Opsidderene ejer og bruger

Larß Kielland     24 P

Jacob Barstad    12

 

 

 

2 løber 52 p

 

 

 

 

36 p

3

Kirckebøe   2 løber Sm

Gabriel Kirßebom ejer og bruger

 

 

2 løber Sm

 

4

Midbøe     3 huder 60 p Sm

Opsidderne ejer og bruger

 

 

3 huder 60 p S

 

5

Store Aarestad 3 løber Sm

Sognepræsten i Stavanger

 

3 løber Sm

 

 

6

Øfre Ommod 2 ½ løb Sm

Stavanger Hoßpitall

 

2 ½ løb Sm

 

 

7

Frøeland 2 løber S: 3 huder

Christiansan Kircke

Opsidderene ejer og bruger

Gabriel Kirßebom

 

56 Bp S

 

 

3 h 64 Bp

 

 

 

24 bisP S

8

Lindland 2 ½ løb S: og 3 huder

Opsidderne ejer og bruger

Hendrich Zachariaß 25 P S: og ¾ H

Teophilitz Bowitz 25 P S: og ¾ H

Knud Biørnsen 25 P S: og ¾ H

 

 

 

 

25 Bp S ¾ H

 

 

 

 

 

1 løb 63 Bp S og 2 ¼ huud

9

Øster Barestad 3 ½ løb S

Christiansands Bispestoel

Sal. Hr. CommerceRaad Thormøllen

 

1 løb 54 Bp

 

 

 

1 løb 54 Bp

10

Østebøe 3 huder og 54 bismerp Smør

Opßidderen Olle Joenß

eier og bruger ½ hd 9 Bp

Anders Bentß  ½ hd 9 Bp

Niels Hanßen   ½ hd 9 Bp

 

 

Osmund Joensen ½ h: 9 Bp

Jacob Joensen     ½ h: 9 Bp

Larß Joensen       ½ h: 9 Bp

Mickel Larßen      ½ h:

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ½ hud og

27 Bp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ¾ hud og

27 Bp Smør

11

N: Myse  2 ½ løb Sm

Opßidderne ejer og bruger

Niels Hanßen Elde  26 P S

Hofuer Roßelands børn  13 ½ Bp

 

 

 

1 løb 50 ½ Bp

 

 

 

 

39 ½ Bp S

12

Indre Mydland 2 2/3 løb S

Opßidderne ejer og bruger

Olle Larßen Mydlands børn

 

 

2 løbr 34 ¾ Bp

 

 

13 ¼ Bisp S

13

N. Ommod 1 ½ løb S

Opßsidderne ejer og bruger

Kield Torgierßen

 

 

54 Bisp S

 

 

54 Bisp S

14

Hauge  2 løber Smør

Cappellanen i Stavanger

Niels Hanßen ejer og bruger ½ løb S

Lauridz Jacobsen 20 P

 

Jacob Danielßen Ommod

 

1 løb Smør

 

 

 

 

56 Bisp S

 

 

 

 

 

16 Bp Smør

15

Steenberg  1 ½ løb Sm

Christiansands Kircke

 

1 ½ løb Sm

 

 

16

Frøtlef  1 ½ løb Sm

Omund Ryens arf:r

 

 

 

1 ½ løb Sm

17

Store Aalgaard    1 ½ løb Sm

Opsiddere ejer og bruger

Giermund Aalgaard

 

 

1 løb 12 Bp

 

 

24 bisp S

18

Haaland med Haalandswig 1½ løb S

Opsiddere ejer og bruger

Tolach Erichßen  24 Bp

Knud Biørnßen    19

Larß Nileß Kiell:   8

 

 

57 Bp Sm

 

 

 

 

51 Bp Sm

19

Store Roseland 1 ½ løb Sm

Christiansands Bispestoll

 

1 ½ løb Sm

 

 

20

Elvestrøm  1 ½ løb Sm

Sogendals Presteboel

 

1 ½ løb Sm

 

 

21

Y. Mydland 1 løb 60 Bp

Opsiddere ejer og bruger

Gabriel Kirßebom   22 P

Niels Hanßen Elde  33 ½

 

 

57 Bp Sm

 

 

 

 

1 løb 3 P Sm

22

Fidie  1 løb Smør og 2 bucheschind

Stavanger scholle

 

Hans Pederßen Ombdahl

 

½ løb Smør og 1 bucheschind

 

 

 

 

½ løb Smør og 1 bucheschind

23

Todthamer  1 ½ løb Sm

Vandzøe Presteboel i Lister Lehn

Opßiddere ejer og bruger

 

1 løb Smør

 

 

½ løb Smør

 

24

Næswog  1 løb Smør og ½ løb Talg

Sogendals kircke ½ løb S

Sogendals Presteb. ½ løb S

 

Tolder Duns

Opsidderen Nielß Torß effter skiøde af 16.Ap.1716

 

 

 

1 løb Smør

 

 

 

 

 

½ løb Talg

 

18 p Talg

25

Øfre Reggeland  2 huder

Mag. Søren Brun  1 hud

Theophilitz Bowits  1 hud

 

 

 

 

 

2 huder

26

Eeghammer  1 løb Smør

Sogendals Kircke ½ løb S

Sogendals Presteb. ½ løb

 

 

 

1 løb Smør

 

 

27

Nedre Løvaas med Sletten  1 ½ løb S

Sogendals Presteboel

 

1 ½ løb Sm

 

 

28

Øfre Løvaas  1 løb Sm

Opsiddere ejer og bruger

 

 

1 løb Smør

 

29

Immersteen 1 løb Sm

Opsiddere ejer og bruger

Samuel Omundßen

 

 

½ løb Sm

 

 

½ løb Smør

30

Uhrdall   1 løb 54 Bp

Opßiddere ejer og bruger

 

 

1 løb 54 Bp

 

31

N: Regeland  1 løb Sm

Opßsiddere ejer og bruger

Ellif Hanßen Drageland

 

 

54 Bp Sm

 

 

18 Bisp Sm

32

Lille Aalgaard  1 løb Sm

Sogendals Presteboel

 

1 løb Smør

 

 

33

Birckeland 1 løb 12 Bp Sm

Opßiddere ejer og bruger

 

 

1 løb 12 P S

 

34

N: Støelle  1 løb 9 P Sm

Cappellanen i Stavanger

 

1 løb 9 P S

 

 

35

Lille Roseland 1 løb Sm

Christiansands Bispestoll

 

1 løb Sm

 

 

36

Toxen  1 løb Smør

Sogendals presteboel

 

1 løb Sm

 

 

37

Schiefueraas  1 ½ løb S

Niels Hanßen Elde  1 løb S

Theophilitz Bowits  18 P

 

 

 

 

 

1 ½ løb Sm

38

Store Ombdall  1 løb 12 P S

Opßiddere ejer og bruger

 

 

1 løb 12 Bp S

 

39

Løgewigen 1 løb Smør

Opßiddere ejer og bruger

 

 

1 løb Smør

 

40

Øridsland  1 1/3 løb Sm

Opßiddere ejer ig bruger

Ellef Pederßen

 

 

1 løb 9 Bp S

 

 

15 bisp Sm

41

Aarhuus  1 løb Smør

Christiansandz Bispestoel

Opßidderen Olle Jacobßen

Knud Torgerßen

 

½ løb Sm

 

 

18 Bp Smør

 

 

 

18 bisp S

42

Bierliud  ½ løb Sm og en hud

Opßiddere ejer og bruger

 

 

 

½ løb Smør og en hud

 

43

Lille Ombdall  1 løb Sm

Sogendals Kircke  ½ løb S

Sogendals Presteb. ½ løb S

 

 

 

1 løb Smør

 

 

44

Lille Aarestad  1 løb 30 Bp

Sogendals presteboel

Gabriel Kirßebom

 

21 bisp S

 

 

 

1 løb 9

45

Watland 1 1/3 løb Sm

Sogendals Kircke 48 bp S

Sogendals Presteb. 48 p

 

 

 

1 1/3 løb Sm

 

 

46

Kielland  1 ½ løb Sm

Stavanger Scholle

 

1 ½ løb Sm

 

 

47

Liøetofft  60 Bp S

Opßsiddere ejer og bruger

 

 

60 bisp Sm

 

48

Loug  1 ½ hud

Opßiddere ejer og bruger

Olle Loug

 

 

 

1 5/12 hud

 

 

1/12 hud

49

Gylland  66 p Sm

Opßidere ejer og bruger

 

 

66 p Smør

 

50

Store Egelie  52 bp S

Opßiddere ejer og bruger

Tollach Odßen med Søster

 

 

20 ½ bp S

 

 

13 ½ bp S

51

Øfre Stølle  54 bisp S

Sogendals Kircke

 

54 bisp S

 

 

52

Lille Øritsland 54 Bp Sm

Sogendals Kircke 27 Bp S

Sogendals Prestesb 27 Bp S

 

 

 

54 bisp S

 

 

53

Seelle 54 bisp Sm

Sogendals Kircke  27 p S

Sogendals Presteb. 27 p

 

 

 

54 bisp S

 

 

54

Hegdall  60 bp S

Sogendals Presteboel

 

60 Bp S

 

 

55

Eegeland under Steenberg ½ løb S

Mag. Søren Brun

 

 

 

½ løb Sm

56

Indre Mysse 1 hus 12 bp Talg

Opsidderen Christen Olß

 

 

1 hud 12 bp Talg

 

57

Cronen 60 bp Smør

Teophilus Bowits

 

 

 

60 Bp Smør

58

Gudall 48 Bp Smør

Knud Biørnßen

 

 

 

48 Bp Sm

59

Drageland  57 Bp Smør

Gabriel Kirßebom

 

 

 

57 bisp Sm

60

Regewig  1 hud 12 Bp S

Niels Hansen Elde

 

 

 

1 hud 12 bp S

61

Maal ½ løb Sm

Opßidderen Olle Olleßen

Ole Sivertß Midtbøe i Lister

 

 

½ løb Sm

 

½ løb Sm

62

Løveland 1 hud 12 bp S

Stavanger Hoßpitall

 

1 hud 12 P S

 

 

63

Myrstøll 48 bisp S:

Opßidderen ejer og bruger

 

 

48 bisp S:

 

64

Lønning  ½ løb Smør

Opßidderen Anders Kiedelß

Effter skiøde af 3/7 1714

 

 

 

½ løb Smør

 

65

Knubedall  ½ løb Smør

Knud Biørnßen

 

 

 

½ løb Sm

66

N. Sourdall  54 Bp Sm

Ingeborg Kielland

 

 

 

54 bisp Sm

67

Goudeland 63 Bp Sm

Opßiddere ejer og bruger

Tolder Duns  3 ¾ Bp

Niels Hanß Elde  3 ¾ Bp

 

 

55 ½ bisp

 

 

 

 

7 ½ Bp Sm

68

Ougendall  48 bisp S

Opßiddere ejer og bruger

Christen Ougendal

 

 

40 Bp Sm

 

 

8 bisp S

69

Hettleschoug  42 Bp Sm

Torchild Larßen Ø. Barestad

 

 

 

42 bp Smør

70

Netland ½ løb Sm

Opßiddere ejer og bruger

 

 

½ løb Sm

 

71

Svindland ½ løb Sm

Opßiddere ejer og bruger

 

 

½ løb Sm

 

72

Store Regedal 28 Bp

Opßiddere ejer og bruger

 

 

28 bp Sm

 

73

Bache 66 bp S

Jacob og Sven

Opßiddere ejer og bruger

Torchild Børrildßen

 

 

48 p Sm

 

 

 

18 p Smør

74

Sandbech 48 bp S

Opßiddere ejer og bruger

 

 

48 Bp Sm

 

75

Bradsborg 48 Bp Sm

Sogendals presteboel

 

48 Bisp Sm

 

 

76

Quam ½ løb Sm

Sogendals presteboel

 

½ løb Smør

 

 

77

Aarsvold 45 bisp S

Sogendals Kircke

 

45 bisp Sm

 

 

78

Sellebøe ½ løb Smør

Alf Giersdahl

 

 

 

½ løb Smør

79

Ribland ½ løb Sm

Sogendals Kircke

 

½ løb Sm

 

 

80

Øfre Sourdal ½ løb Sm

Sogendals Kircke

 

½ løb Sm

 

 

81

Dydland ½ løb Sm

Christiansands Bispestoel

Tolderen Jens Duns

 

18 bisp Sm

 

 

 

18 bisp Sm

82

Schougstad 48 bp Sm

Tolder Duns og Knud B

 

 

 

48 bisp Sm

83

Winie ½ løb Sm

Sogendals Presteboel

 

½ løb Sm

 

 

84

Lille Regedall 30 bp Sm

Sogendals Kircke  15 bp

Sogendals Presteb 15 bp

 

 

 

30 bisp Sm

 

 

85

Tued øde 3 faarschind

Knud Biørnßen

 

 

 

3 faarschind

86

Huustved under Liøetofft 4 ½ bp Sm

Opßiddere ejer og bruger

 

 

4 ½ bp Sm

 

87

Portel øde under Øritzland 12 bp Sm

Sogendals Kirche

 

12 bisp Sm

 

 

88

Huustved ode under St. Ombd 4½ bs

Opßiddere ejer og bruger

 

 

3 bisp Sm

 

89

Hollender under Liøetofft 3 bisp Sm

Opßiddere ejer og bruger

 

 

3 bisp Smør

 

90

Portel under Bache 12 bisp Sm

Sogendals Kircke

 

12 bisp Sm

 

 

91

Buuestøll under Øfre Sourdahl 9 bs

Sogendals Kircke

 

9 bisp Sm

 

 

92

Eegeland under Schougstad 24 bp T

Opßid Hans Larßen

 

 

24 bp Talg

 

93

Goudeland 18 bisp Talg

Christen Ollßen J. Mysße

 

 

 

18 bisp T

94

Brambøe 18 bisp. Talg

Knud Biørnßen

 

 

 

18 bisp T

95

Eegelie i Sirheyen 18 bisp Talg

Opßiddere ejer og bruger

 

 

18 bisp Talg

 

96

Lie 18 bisp Talg

Sogendals Presteboel

 

18 bisp Talg

 

 

97

Soelie 24 bisp Talg

Opßiddere ejer og bruger

 

 

24 bisp Sm

 

98

Tellenes 24 bisp Sm

Teophilis Boewits

 

 

 

24 bisp S

99

Lille Eegelie i Svaheien 24 p Smør

Larß Jacobß: Barstad

 

 

 

24 bisp S

100

Reeg  12 bisp Sm

Christiands Bispestoll

Tolderen Jens Duns

 

6 p Smør

 

 

 

6 p S

101

Steensland 18 bp Talg

Ellef Anderßen ejer og bruger

 

 

18 bp Talg

 

102

Løning i Elfven 6 bp S

Jens Laurßen

 

 

 

6 bisp Sm

103

Nordnæs 12 bp Sm

Opßiddere ejer og bruger

Rasmus Ommundßen

 

 

6 bisp S

 

 

6 bisp Sm

104

Schougen under Netl: 12 bisp Sm

Jacob Barestad

 

 

 

12 bisp Sm

Fra HETLAND

32 Inder Efie 1 ½ løb Sm

Opsidderen Olle Tostensen

Knud Biørnsen ½ løb S

Olle Tostensen ½ løb

 

½ løb Sm

 

 

 

½ løb Sm

43 Y. Efie 1 løb 6 Bp Smør

Knud Biørnsen

 

1 løb 6 Bp Sm

49 Biedland 1 ½ løb Sm

Opsidderen Gunder Eier og bruger

 

1 ½ løb Sm

63 Quiewog 28 Bismp Smør

Sogendals presteboel

 

28 bismp S

64 Grof 28 Bismp Smør

Sogendals presteboel

 

28 bismp S

83 Refsland under Lie 7 faaresch.

Opsidderne eier og bruger

Theophilus Boewitz

 

2 faarschind

 

 

3 faarschind

98 Schogernis 3 faarschind

Gabriel Kiersebom

 

3 faarschind