Roulle

Over dend Anden Halve

Reserve udj Jederen og

Dahlerens Foug

derie under det wester

lenscke Regimente

 

Anno 1711

 

No. 15 6/4 1830

 

 

Sogendahls schibrede

Smør

 

 

Løber

bisP

 

Udj Schougen under Netland halveparten

 

6

 

Løber

5

70½

 

44de Lægd

 

 

 

Wester Barestad, schylder

Udj Elvestrøm

Hatleschoug

Netland

Svinland

Udj Schougen under Netland dend

Øfrige halvpart

3

1

18

6

42

36

36

 

6

 

Løber

6

 

 

45de

 

 

Num:r 14

Christen Lauridtzen

Elvestrøm - 1711

Øster Barestad, schylder

Udj Elvestrøm de øfrige

Lille Roβeland

Bache

Portel under Bache

2

 

1

36

30

 

66

12

 

Løber

6

 

 

46de

 

 

 

Ytter Mydland, Schylder

Lille Aalgaard

Stoere Ombdahl

Lille Omdaell

Liøetoftt

Huustveed øede under Løetofft

Huβtveed under Store Omdahl

Hollenden under Liøetoftt

1

1

1

1

60

 

12

 

60

3

 

Løber

6

 

Num:r 15

47de

 

 

Hanβ Svendβen

Indre Mydland – 1711

udcomendert

Neder Myβe Schylder

Indre Mydland

Udj Lille Aarestad

2

2

1

18

48

6

 

Løber

6

 

 

48de

 

 

 

Haaland med underliggende Haalandsviig

Udj Lille Aarestad de øfrige

Stoere Egelie

Inder Myβe 1 hud og 12 bisP tallig

Gudahl

Goudeland

Aarswold

Gudland

Soellje

1

36

24

54

48

48

63

45

18

24

 

Løber

6

 

 

49de

 

 

Numr: 16

Jacob Jacobβen

Toxβen – 1711

Frøetlef Schylder

Toxen

Øfre Støelle

Lille Ørridsland

Seelle

Bratzberrig

Tellenæs

Steensland

1

1

36

 

54

54

54

48

24

18

 

Løber

6

 

 

50de

 

 

 

Steenberrig schylder

Stoere Roβeland

Schifveraas

Cronen

Sandbeck

Egeland under Schougstad

1

1

1

36

36

18

60

48

48

 

Løber

6

 

 

51de

 

 

Numr: 17

Robert Michelβ

Neder Løfaas – 1711

Udcom.

Øfre Omoed schylder

Neder Løfaas, med underliggende Sletten

Udj Ørridsland

Eegeland under Steenberrig

Schougstad

2

1

1

18

36

6

36

48

 

Løber

6

 

 

52de

 

 

 

Neder Oemmoed schylder

Fiddie 1 løeb smør og buckeschind

Øfre Løfaas

Neder Regeland

Qvam

Tveed øde under Fiddie 3 faarschind

Eegelje i Siirheyen

1

1

1

1

36

36

 

 

36

13½

24

 

Løber

6

 

 

53de

 

 

Num: 18

Halfvor Gullichβen

Eeghammer – 1711

udcom:

Øfre Reegeland schylder

Eeghammer

Birckeland

Neder Støelle

Udj Ørridtzland de øfrige

Meyyestøl

Øfre Siirdahl [sic., eg. Surdal]

Portel øede under Ørridsland

Buuestøel under Øfre Sourdahl

1

1

1

1

 

 

12

9

18

48

36

12

9

 

Løber

6

 

 

54de

 

 

 

Hanneberrig schylder effter aftaget

Kirckebøe

Løining

Seellebøe

Ribland

2

2

36

 

36

36

36

 

Løber

6

 

 

55de

 

 

Numr: 19

Oluf Tollachβen

Frøeland - 1711

Stoere Aarstad schylder

Udj Frøeland Bonde Lensmands gaard

Bier Liud ½ løb smør og 1 hud er

3

2

1

 

 

Løber

6

 

 

56de

 

 

 

Midbøe, schylder 3 huder og 60 bisP smør

Østebøe 3 huder og 24 bisP smør

Ougendahl

Lille Reegedahl

Lille Egelje i Svaheyen

2

2

24

18

48

30

24

 

Løber

6

 

 

57de

 

 

Numr: 20

Knud Odβen

Kielland – 1711

Udcom:

Linland schylder 2 ½ løb smør 3 huder er

Kielland

Wenie

Brambøe

4

1

 

18

36

18

 

Løber

6

 

 

58de

 

 

 

Udj houge, halveparten

Stoere Aalgaard, schylder

Uehrdahl

Gyeland

Hegdahl

1

1

1

6

36

54

66

60

 

Løber

6

 

 

59de

 

 

Numr: 21

Michel Lauridββen

Drageland – 1711

Udj houge, dend øfrige halfvepart

Drageland schylder

Neder Sourdahl

1

 

57

54

 

Eegersunds Schibrede