Avskrifter fra Sokndal

 

Roulle
Over dend anden Halve
Reserve udi Jederen og
Dahlerens Fougderie
under det Westerlehnske
Regimente

Anno 1711

Num.r 14
Christen Lauridtzen Elfwestr°m – 1711

Num.r 15
Hans Svensd▀en Inder Mydland – 1711

Num.r 16
Jacob Jacob▀en Tox▀en – 1711

Num.r 17
Rubert Michel▀en Nedre L°faas – 1711

Num.r 18
Halfwor Gullich▀en Eeghammer – 1711

Num.r 19
Oluf Tollack▀en Fr°eland – 1711

Num.r 20
Knud Aad▀en Kielland – 1711

21
Mickel Lauridtzen Drageland - 1711