Avskrifter fra Sokndal
1706
Sjømillitært manntall

Stawanger Ambt Jæderen og Dahlernes fogderie Sognedahls Sogen og Schibrede

1. Loug skylder 1 ½ hud, soldat leg. Bondegods
1. Opsidder Tollach Biørensen 48 aar, fød paa Loug
har ingen sønner

2. Opsidder Staale Berulfsen 23 aar, fød paa Lie
enroullerit, søevandt
har een sønn : Ole Staalesen ½ aar
og een stifsønn : Tron Olsen 13 aar

2. Lønning skylder 6 mk. smør, soldat leg. Jens Larsen i Fleckefjord er eyende
Opsidderen Thomas Aasmundsen Staabye 29 aar, fød i Næs sogn i Lster Lehn, bruger gaarden
enroullerit, søevandt
har ingen sønner

3. Maael skylder ½ løb smør, soldat leg. Magister Søren Brun eier gaarden.
1. Opsidder Lars Jacobsen 30 aar, fød paa Løtoft
har to sønner : 1. Anders Larsen 13 aar, fød pa Midbøe i Hitterøe
                      2. Erich Larsen 4 aar

2. Opsidder Haagen Torgiersen 34 aar, fød paa Algaard i Lunde
enroullerit, halbefarend
har to sønner : 1.Siver Haagensen 6 aar
                      2. Niels Haagensen 3 aar

3. Opsidder Even Erichsen 26 aar, fød paa Maael
enroullerit, søevandt
har en søn : Knud Evensen 3 aar

4. Reeg skylder 12 mk. smør, marin leg. Christiansands bispestol 6 mk. smør med all bøxel, tolderen i Fleckefiord Jens Duns 6 mk. smør uden bøxel.
Opsidderen Lars Marcusen 32 aar, fød paa Lønning, bruger gaarden
enroullrit, søevandt
har ingen sønner
Tienestedreng Aslack Ellingsen 19 aar, fød paa Reeg
enroullerit, søevandt

5. Dydland skylder ½ løb smør, soldater leg.Christiansands bispestol 18 mk. smør med all bøxel, tolder Duns i Fleckefiord 18 mk. smør uden bøxel.
1. Opsidder Knud Tollachsen 52 aar, fød paa Øverland i Sogendal
har en søn som er dend

2. Opsidder Anders Knudsen 24 aar, fød paa Dydland
enroullerit, søevandt
har en sønn : Christen Andersen 2 aar

6. Lie skylder 18 mk. tallig, soldater leg. Sognedal presteboel eyer gaarden.
Opsidderen Berulf Jacobsen 46 aar, føs paa Løtoft
har to sønner : 1. Staale Berulfsen boer paa Loug Supra
                      2. Jacob Berulfsen 17 enroullerit, søevandt

Winterstøed huusmandsplads under denne gaard
Huusmand Jaocb Biørensen 42 aar, fød paa Aamodte
enroullerit, søevandt
har to sønner : 1. Biøren Jaocbsen 17 aar, enroullerit, søevandt
                      2. Lars Jacobsen 13 aar

Helleren huusmandsplads under Hanneberg
1. Huusmand Aslack Knudsen 71 aar, fød paa Hanneberg
har to sønner

1. Huusmand Staale Aslacksen 37 aar, fød paa Fiordlof [?] i Sognendal
enroullerit, søevandt
har to sønner : 1. Aslack Staalesen 2 aar
                      2. Mathias Staalesen 1 aar
2. Knud Aslacksen 14 aar

7. Knubbedal sklyder ½ løb smør, marin leg, Tolderen Jens Duns i Fleckefiord eyer gaarden
1. Opsidderen Enken Guri Steenersdatter bruger 18 mk. smør
har en stifsønn : Biøren Davidsen 10 aar

2. Opsidder Tore Larsen 40 aar, fød paa Indre Mysse
har ingen sønner

8. Aarhuus 1 løb smør, soldater leg. Christiansands bispestol eyer ½ løb med al bøxel. Bondegods ½ løb uder bøxel.
1. Opsidder Enken Maren Lange
har en sønn : Zacharias Pedersen 25 aar, fød paa Aarstad enroullerit, befahren matros
tienestedreng : Tollach Larsen 26 aar, fød paa Watland enroullerit, søevandt

2. Opsidderen Ole Jacobsen 57 aar
har tree sønner : 1. Jaocb Olsen 26 aar, enroullerit, halbefahren
                         2. Zacharias Olsen, er Lahm
                         3. Jens Olsen 18 aar, enroullerit, søevandt

Sognedahl Lade og Strandsidderplads boliggrunde paa Haneberg og Frølands grund
1. Knud Henrichsen Krag 18 aar, enroullerit, søevandt
2. Haaffue Amundsen Mydland 31 aar, enroullerit, befahren matros
3. Anders Olsen Frøeland 29 aar, enroullerit, søevandt
4. Ole Salvesen Froegsteen 26 aar, enroullerit, habefahren
5. Tollach Mickelsen Omdahl 46 aar, enroullerit, befahren matros
6. Adzer Davidsen Lax 39 aar, enroullerit, søevandt
7. Ole Carlsen Bølgenberg 39 aar, enroullerit, befahren kock
8. Jacob Joensen Lug 18 aar, enroullerit, søevandt
9. Niels Hansen Løning 19 aar, enroullerit, søevandt
10. Amund Olsen Strutz 48 aar, ensoullerit, befahren matros
11. Peder Olsen Staalarm 18 aar, fød i Bergen, enroullerit, søevandt
12. Jaocb Christensen Regenvig 22 aar, enroullerit, halbefahren
13. Søren Semundsen Hanneberg d. 29 october 27 aar, enroullerit, halbefahren
14. Steffen Halvarsen Aarstad 23 aar, enroullerit, søevandt

Den 27. octobris

9. Tothammer skylder 1 ½ løb smør, lendsmands frgd. Vandsøe Præsteboel 1 løb med al bøxel, bondegods ½ løb uden bøxel.
1. Opsidder Ole Knudsen 62 aar
har tree sønner : 1. Lars Olsen 39 aar, gift, ingen sønner, enroullerit, halbefahren
                         2. Jens Olsen 36 aar, enroullerit, halbefahren
                         3. Ole Olsen 28 aar, enroullerit, søevandt

2. Opsidder Troen Knudsen 52 aar
har een sønn : 1. Knud Troensen 26 aar, enroullerit, søevandt

10. Løewiigen skylder 1 løb smør, marin leg. Bondegods
1. Opsidderen Mathias Larsen 36 aar, er ey gift
enroullerit, søevandt

2. Huusmand Niels Mathiasen 70 aar, fød i Christiansand
han een søn : Mathias Nielsen 19 aar, er i kongens tieniste ved Holmen

11. Løfveland skylder 1 hud og 12 mk. smør, marin leg. Stavanger hospital eyer gaarden
1. Opsidderen Rasmus Tiervaldsen 50 aar, fød i Hæ[ske]stad
har ingen sønner

2. Opsidderen Niels Larsen 39 aar, er Lahm i haanden
har fire sønner : 1. Peder Nielsen 12 aar, fød paa Houge
                        2. Lars Nielsen 10 aar, fød paa Houge
                        3. Mickel Nielsen 7 aar, fød paa Houge
                        4. Vermund Nielsen 4 aar, fød paa Houge

Ofve huusmandsplads under denne gaard
1. Huusmand Gunder Halvorsen 50 aar, fød i Løegewigen
har ingen sønner

2. Huusmand Joen Svendsen 40 aar, fød paa Urdal
enroullerit, befahren høybaadsmand
har ingen sønner

3. Huusmand Villum Thomsen 38 aar, fød paa Regland
enroullerit, søevandt
har ingen sønner

4. Huusmand Erick Thomsen 43 aar, fød paa Regland
enroullerit, halbefahren
har enn sønn : Niels Ericksen 6 aar

5. Huusmand Halvor Svendsen 38 aar, fød paa Urdahl
enroullerit, halbefahren
er ey gift

6. Huusmand Hans Hansen 53 aar, fød paa Nornæs
har fire sønner : 1. Hans Hansen 21 aar, enroullerit søevandt
                        2. Jaocb Hansen 18 aar, enroullerit søevandt
                        3. Niels Hansen 15 aar
                        4. Knud Hansen 9 aar

7. Huusmand Christopher Rasmussen 32 aar, fød paa Aarstad i Egersund
enroullerit, befahren matros
har er sønn : Rasmus Christophersen 3 aar
til huuse hos ham : Niels Torstensen 19 aar, fød paa Kielland, enroullerit søevandt

ScharaasStranden under Scharaas huusmandsplads
1. Huusmand Christopher Joensen 62 aar, fød paa Rosseland
har fem sønner :

2. Huusmand Ole Christophersen 34 aar, enroullerit halbefahren
har en sønn : 1. Peder Olsen
2. Jacob Christophersen boe i Sognedahl der enroul. no. 12
3. Torchel Christophersen 22 aar, fød i Reggewiig, er udenLands
4. Knud Christophersen 20 aar, er aarl. M.tiener
5. Joen Christophersen 18 aar, enroullerit, søevandt

3. Huusmand Lars Steensen 24 aar, fød paa Sæl, nu soldat
enroullerit, søevandt

12. Regeviig skylder 1 hud 12 mk. smør, marin leg. Niels Hansen Elde paa Lister eyer gaarden
Opsidderen Peder Amundsen 42 aar, fød paa Netland
har ingen sønner

Spaane Klefwen huusmandsplads under gaarden
Huusmand Elling Haagensen 66 aar, fød paa Avendahl
har en sønn : Haagen Ellingsen 20 aar, fød paa Nordnæs, er udenlands

13. Store Regedahl skylder 2 bp. smør, marin leg. Bondegods
1. Opsidder Villum Jacobsen Schmidt 54 aar
har fire sønner : 1. Jacob Villumsen Schmidt 20 aar, enroullerit, søevandt
                        2. Lars Villumsen Schmidt 17 aar, lærer Skomager Handverch
                        3. Christopher Villumsen 11 aar
                        4. Vilhelm Villumsen 2 aar

2. Opsidder Thomas Jacobsen 48 aar
har en sønn : Besze Thomasen 9 aar

Holen huusmandsplads under denne gaard
Huusmand Tord Nielsen 48 aar, fød paa Houge
har en sønn : Niels Tordsen 4 aar

14. Immersteen skylder 1 løb smør, marin leg. Bondegods
1. Opsidder Tarald Olsen 60 aar, fød i Hetlands sogn
har fire sønner : 1. Ole Taraldsen 15 aar
                        2. Joen Taraldsen 12 aar
                        3. Niels Taraldsen 10 aar
                        4. Gunder Taraldsen 5 aar

2. Opsidder Knud Jacobsen Schmidt 51 aar, fød pa Reggedahl
har to sønner : 1. Svend Knudsen Schmidt 21 aar, enroullerit, søevandt
                       2. Jacob Knudsen Schmidt 17 aar
og en stifsønn : Jacob Tostensen 14 aar, fød paa Barstad

Støelewiig huusmandsplads under denne gaard
1. Huusmand Ole Azersen 68 aar, fød i Heskestad
har en sønn : Bellest Olsen 26 aar, fød paa Nordnæs, er udenlands

2. Huusmand Aasmund Olsen 40 aar, fød paa Næsvåg, har en Stiff Arm
har en sønn : Olle Aasmundsen 3 aar

15. Nordnæs skylder 12 mk smør, soldater leg. Bondegods
Opsidderen Tollach Nielsen 60 aar
har tre sønner : 1. Niels Tollachsen 12 aar
                        2. Lars Tollachsen 8 aar
                        3. Jacob Tollachsen 6 aar

Dend 29. octobris

16. Næswaag skylder 1 løb smør og ½ løb tallig, marin leg. Sognedahl Kirche eyer ½ løb smør med bøxel. Sognedahls Præsteboel eyer ½ løb smør. Tolder Duns i Fleckefiord eyer ½ løb smør med bøxel.
1. Opsidder Niels Nielsen 47 aar, fød paa Hanneberg
har ingen sønner

2. Opsidder Tollef Tordsen 45 aar
har en sønn : Lars Tollefsen 13 aar

3. Opsidder Niels Tordsen 42 aar, enroullerit, søevandt
har toe Sønner : 1. Tord Nielsen 6 aar
                         2. Einer Nielsen 3 aar

4. Opsidder Claus Svendsen 42 aar, fød paa Urdahl, enroullerit, befahren, matros, høybaadsmand
har ingen sønner

Huusmand Ole Jacobsen 46 aar, fød paa Baerstad
har ingen sønner

17. Watland skylder 1 1/3 løb smør, marin legd. Sognedahls Kirche eyer 2 bp. smør med bøxel. Sognedahls Præsteboel 2 bp. smør med bøxel
1. Opsidder Tord Einersen 84 aar
har ingen sønner

2. Opsidder Torgier Halvorsen 50 aar,
har fire sønner : 1. Halvor Torgersen 18 aar, enroullerit, søevandt
                        2. Biøren Torgersen 14 aar
                        3. David Torgersen 6 aar
                        4. Gunder Torgersen 4 aar

3. Huus encken Gunhild Olsdatter
har tre sønner : 1. Torgier Halvorsen, opsidder her paa gaarden
                        2. Tollach Larsen, enroullerit forhen i Sogned. no. 13
                        3. Torgius Larsen 25 aar, enroullerit, søevandt

Mong huusmandsplads under Gylland
Huusmand Anders Sivertsen 23 aar, fød paa Liei i Egersund
enroullerit, søevandt
har ingen sønner.