Avskrifter fra Sokndal

Rulla
Ofver Capitain Heijermands
Allernaadigste Anbetroede
Compagnie
[1703]

 

No. 115

Sogendals schebr:

No. Legderne Soldater Udj hvad Sogen og paa hvad
Gaard hand er føed
Om hand gaar for sit eget leg eller et fremmet Hvor gamel Om hand kand handverk Om hand er gifft og hvor mange børn Om hand har gaardsbrug eller huus og wor lenge skatted Hvad
Aar
hand er udskrefen
Og wor lenge tient med dette Regiment
58 Aarstad, Aarhuus, Øridzland med Portel, Telleßnes Olle Joenßen Øridzland – 96 fød i Sogendal paa gaarden Øridzland Gaar for sit eget leg 27 aar o

o

o

o

96 tient J 7 aar
59 Lindland, Backe med underliggende Portel Stefen Gullickßen Lindland - 97 fød i Sogendal paa gaarden Aarstad gaar for et fremmet leg 32 aar o

o

o

bruger egen platz 1 aar 97 tient J 6 aar
60 Østerbøe, Øster Regland med Eghammer, Chronen, Egelj, Sollj Hans Anderßen Chronen - 90 fød i Sogendal paa gaarden Chronen gaar for sit eget leg 33 aar o gifft j bruger gaardepladz udj 8 aar 90 Tient J 13 aar
61 Øfre Omod, Fidie med Tved øde, Sandbeck, Selle, Stensland, Lønning Raßmus Andersen Aamod - 99 fød udi Sogendal paa gaarden Barestad gaar for et fremmet leg 27 aar o

o

o

o

99 Tient J 4 aar
62 W: Barestad, Urdall, Skoug under Netland, Bratßebøe Christen Larsen Barestad - 97 fød udj Sogendal paa gaarden Rægeland gaar for et fremmet leg 29 aar o

o

o

o

97 Tient J 6 aar
63 Øster Barestad, Steensberg med Egeland, Egelj Nornes Christen Vermundßen Østre Barestad - 99 fød i Sogendal paa gaarden Regeland gaar for et fremmet leg 23 aar o

o

o

o

99 Tient J 4 aar
64 Dydland, Mouel, Ytre Mydland, Gudall, Ougendall, Skougstad, Østre Sourdall, Lj Salfve Brynildßen Mydland - 1700 fød udj Sogendal paa gaarden gaar for et fremmet leg 27 aar

o

o

o

o

1700 Tient J 3 aar
65 Lille Aagaar, Aarstad, Øridzland, Kiedland, Drageland, Toxen, Barmbøe Haafvar Olleß. Toxen - 96 fød i Sogendal paa gaarden Toxen gaar for Sit eget leg 31 aar

o

gifft j bruger gaarpladz 2 aar 96 Tient i 7 aar
66 Goudeland, Hetleskoug, Netland, Suidsland, Gydland, N: Stølle, indre Mysße Tore Lauridzen Mysße - 90 fød i Sogendal paa gaarden Øfre Mysße gaar for Sit eget leg 39 aar

o

gifft j bruger gaarspladz 6 aar 90 Tient J 13 aar
67 Elffuestrøm, Øster Stølle, Lille Roßeland, Skiffueraaß, St: omdahl Salfve Lauridzen Elfuestrøm – 96 død fød i Sogendal paa gaarden Olgaar død d: 18 May gaar for Sit eget leg 27 aar

o

gifft  

o

96 Tient J 7 aar
68 Jnder Mydahl, N. Sourdahl, N. Myße, Gydland Tore Aamundz: Lille Aarstad - 1700 fød i Sire Bygden paa gaarden Rannestad Hører til Backe sogn gaar for et fremmet leg 29 aar

o

gifft 2 bruger gaarpladz udj 3 aar 1700 Tient i 3 aar
69 Lille Aarstad, Haaland med Haalandswej, Myrstøll, Lille Omdahl, Liøtoft, Huustved øde Hollen, under Skougstad, Egeland under Skougstad Haaskoel Aamundß. Haaland - 99 fød i Sogendal paa gaarden Mylland gaar for Sit eget leg 29 aar

o

o

o

o

99 Tient J 4 aar