Avskrifter fra Sokndal

Manntall 1701
over alle menn og deres sønner

Eeg liggende i Dahlernes Fougderi, Sognepræstens Allernaadigst forundte Preæstegaard

Hr. Søfren Jørgensen Brun 35 aar.
Stephen Jacobsen 30, født paa Haaland i sognet.
Tjenere : Michel Joufredsen 35, født paa Stoer Rosse-land i sognet,
Joen Joensen 25, født paa Stenberrig i sognet.

Lindland

Jacob Jacobsen 50.
Sønner : Jacob 10, Joen 7 aar.

Willum Erichsen 40.
Tjener : Jacob Willumsen 15 aar født paa Steberrig i sognet.

Peder Sørfvesen 40.
Tjener : Tollef Sørfvesen 16 aar, født paa gaarden. Faren død.

Hans Alfsen 30.
Fostersønn : Søfren Tollefsen 8 aar, født paa Østebø i sognet.

Fiddie med underliggende Tweed øede Ubebrugt.

Lauridtz Erichsen 66 aar.

Asbiørn Tollefsen 43.
Sønn : Peder 11 aar, hjemme.

Ingeword Haagensen 29.
Sønn : Biørn 2 aar. Stesønn : Laurs Biørnsen 8, hjemme.

Cronen

Nafiwar Brynnildsen 47 aar.

Lisbeth Hansdtr., enke.
Sønner : Hans Andersen 34, staaende soldat under Capitain Hejermanns Compagnie, hjemme,
Ellef 14 aar, tjener paa Frøtleff i sognet.
Fostersønn : Anders Tollefsen 6, født paa Østebø i sognet.

Schieferaas

Asbiørn Halfworsen 50.
Sønner : Niels 13, Helge 10 aar.
Stesønner : Peder Fredriksen 16, tjener paa Liøetoft i sognet, Carl 10, hjemme.

Ellef Lauridtzen 42.
Sønn : Lauridtz 6 aar, hjemme.

Jacob Ellefsen 32.
Sønner : Peder 15, Bendt 8, Ellef 5, Jacob 2aar, alle hjemme.

Bradtzberrig

Ramus Aanonsen
Tjener : Lauridtz Steensen 22 aar, født paa Seelle i sognet, staaende soldat reserve, under Capitain Sommerschiel.

Seelle

Aanon Rasmussen 69.
Sønner : Adtzer 28, bortreyst for lang tid siden utenlands, Oluf 26, i like maate bortreyst, Peder 24, tjener lensmanden i Loegewiigen, Oluf 12 aar, hjemme.
Tjener: Asgoudt Laursen 36, ugift, har eneste tilhold og husværelse paa gaarden.

Einer Steenersen 32.
Sønn : Søfren 1 aar.

Neder Støelle

Mette Ammundsdtr., enke
Sønn : Joen Waldemarsen 24 aar, hjemme.

Siri Børrildsdtr.
Sønn : Børrild Ammundsen 25 aar, hjemme, liten av weksten.

Toere Anonsen 26, staaende soldat. Gift.
Stesønn : Hans Hansen 4 aar.

Toxen

Torsten Tollefsen 56.
Sønner : Halfvor 18, Rasmus 13 aar, begge hjemme.

Brynnild Tollefsen 43 aar.

Peder Augwoldsen 36.
Sønn : Augwold 4 aar.

Liøetoft med underliggende Huustweed og Høellen Øede pladtzer ubebrugt.

Augwold Sifwertsen 75.
Sønner : Augwold 10, hjemme Siwfert 9 aar, hjemme.
Tjener : Peder Frederichsen 16, født paa Schiefweraas i sognet.

Jacob Børrildsen 66.
Sønner : Joen 12, Lauridtz 3 aar, begge hjemme.

Niels Jacobsen 36 aar.

Stoer Ombdahl, med Huustweed Øedepladtz Ubebrugt.

Hans Pedersen 62.
Hans bror . Torgius Pedersen 56, døv.
Tjenere : Zacharias Jacobsen 12 aar, født paa Lille Ombdahl i sognet, Tollef Houschuldsen 16, født paa Lindland i Lunde sogn. Foreldrene døde.

Michel Bertelsen 50 aar

Elwestrøm, Præste Enche Gaard, beboes av gemene bønder.

Salfve Lauridtzsen 24, staaende soldat.
Sønn : Niels 3 aar.

Guri Lauridtzdtr., enke
Sønn : Laurs 8 aar.
Tjener : Hofver Hofversen 22, staaende reserve.

Øfre Støelle

Torsten Nielsen 76 aar.
Opgivet Jordebruget for sin sønn.

Torgius Torsensen 36.
Sønner : Torsten 7, Lauridtz 5, begge hjemme.

Lille Ombdahl

Giermund Atlachsen 41.
Sønner : Atlach 8, Swend 4 aar.

Atlach Brynnildsen 37.
Tjenere : Atlach Andersen 12 aar, født paa Nafrestad i Lunde sogn.

Neder Mysse

Torchild Torgiussen 46.
Tjener : Rasmus Torgiersen 12 aar, født paa Tings i Egersund sogn.

Nafvar Michelsen 43 aar.

Jacob Torgiussen 40 aar.

Lauridtz Toersen 27 aar.

Asbiørn Laursen 20 aar.

Derforuten tilholder paa gaarden :

Michel Nafvorsen 80 aar.
Sønn : Michel 8 aar.

Torgius Laursen 66 aar.

Begge forlengst kvitteret deres Brug.

Ytter Mydland

Lauridtz Einersen 42.
Sønner : Oluf 6, halt, Atlach 4 aar.

Lauridtz Eilefsen 39 aar.

Tollef Eilefsen 37.
Sønner : Michel 10, Eilef 4 aar.

Laurs Torgieusen 27 aar.

Derforuten :

Eilef Laursen 62 aar, som har kviteret Bruget for sin sønn.

Inder Mydland

Ammund Hoschuldsen 64.
Sønner : Houschuld 28, staaende soldat, ugift, Salfve 10, Oluf 7 aar.

Jacob Lauridtzen 57 aar.

Toere Lauridtzsen 50.
Brorsønn : Laurs Olufsen 8 aar, født paa Gaarden.
Tjener : Jacob Toersen, gift Mand, hjemmehørende i Feddehye i Listerlehn, forhen brugt Gaard.

Lauridtz Ammundsen 32.
Sønn : Eilef 1 aar.

Laurs Jacobsen 30.
Sønn : Jacob 6 aar.

Siri Olufsdtr., enke
Tjener : Knud Laursen 40 aar, gift Mand kommer fra Settersdahl.

Stoere Eegeli

Brynnild Atlachsen 60.
Sønn : Nafvar 20 aar, hjemme.

Torchild Hallesen 36.
Stesønn : Tollach Atlachsen 11, tjener paa Gurreslie i Lunde sogn.

Sandbeck

Adtzer Alfsen 34.
Sønn : Alf 1 aar.
Tjener : Jørgen Jacobsen 8, født paa Toxen i sognet, halt.

Frøetlef

Nafver Jacobsen 68.
Sønn : Kield 5 aar.
Tjener : Eilef Andersen 14, født paa Cronen i sognet.

Oluf Andersen 60.
Sønn : Lauridtz 12 aar, tjener paa Stoere Aalgaard i sognet.

Adtzer Erichsen 52.
Sønn : Lauridtz 7 aar.

Rolf Sigbiørnsen 22 aar.

Elling Jacobsen 80 aar, har forlengst kvitteret Bruget.

Lille Aalgaard

Gullich Adtzersen 80.
Sønn : Gullich 9 aar.

Jacob Hallesen 47.
Sønner : Carl 6, Joen 3 aar.
Tjener : Staalle Svendsen 16, født paa Nedre Siire i Backe sogn.

Stoere Aalgaard

Houschuld Salfwesen 63.
Sønner : Peder 12, Alf 6 aar.
Tjener : Tollef Ammundsen 16, født paa Schailand i Lister lehn.

Salfve Houschuldsen 24.
Tjener : Laurs Olufsen 12 aar, født paa Frøetlef.

Lille Aarrestad

Hafvor Stephensen 50.
Sønner : Stephen 17, tjener paa Nedre Løefaas, Jacob 11, Michel 7 aar.

Engebret Torgiusen 49.
Sønn : Torgius 14 aar , hjemme.

Svend Brynnildsen 37.
Sønn : Brynnild 3 aar.

Sifver Staallesen 37.
Sønn : Staalle 2 aar.

Haaland med underliggende Røedningsplatz Wiegen bebrugt.

Halfvor Torgiusen 60 aar.

Oluf Torgiusen 49.
Tjener : Oluf Aanonsen 12 aar, født paa Seelle i sognet.

Nafver Jacobsen 39.
Sønn : Jacob 3 aar.

Laurs Eilefsen 26 aar.

Kiersten Navfarsdtr., enke
Sønn : Stephen Jacobsen 30, tjener hr. Søfren Brun, Lauridtz 22, tjener i Drammen.

Myerstøel

Halfvor Sigwartsen 68 aar.

Peder Olufsen 46 aar.

Gullich Olufsen 40.
Sønner : Halfvor 6, Oluf 4 aar.

Sollie

Houschuld Mogensen 40.
Sønn : Torgier 2 aar.

Lønning i Hejen

Anders Kiddelsen 36 aar.

Gudland

Joen Ifversen 43.
Sønn : Hendrich 2 aar.

Indere Mysse

Christian Olufsen 48.
Sønn : Oluf 9 aar, hjemme.

Aarswold

Oluf Hansen 60 aar.

Niels Axelsen 30.
Sønn : Axel 4 aar.

Gudahl

Aasmund Gullichsen 36.
Sønn : Gullich 3 aar.

Steensland

Sigbiørn Rolfsen 60.
Sønner : Aanon 12, Rasmus 6 aar, begge hjemme.

Brambøe

Svencke Børgesen 40.
Sønner : Børge 5, Haagen 3 aar.

Lille Ørridsland

Svennou Biørnsen 40.
Sønn : Salfve 8 aar.

Atlach Marcusen 22.
Stesønn : Troen Joensen 6 aar.

Tellesnes

Stephen Jacobsen 50.
Sønn : Anders 8 aar.

Schougstad

Knud Olsen 53.
Sønner : Oluf 16, tjener paa Lindland i Lunde sogn, Axel tvillingbror 16, tjener paa Reeg i sognet, Lauridtz 14, Erich 10 aar, begge hjemme.

Elling Olsen 40.
Sønner : Oluf 12, Torgier 10, Niels 7aar, alle hjemme.

Eegeland u. Schougstad

Frederich Børrildsen 60.
Tjener : Hansa Laursen 20 aar, født paa Cronen i Sognet.

Eegelie i Siire hejen

Joen Torgersen 44.
Sønner : Toere 11, Tollef 4aar, begge hjemme.

Loug

Tollach Biørnsen 38.
Tjener : Aasmund Gundersen 20, fød i Næs sogn i Lster lehn.

Inger Knudsdtr., enke
Sønn : Troen Olufsen 8 aar.
Tjener : Thomas Aasmundsen 20, født i Gyelandsbøigden i Lister lehn.

Lønning i Elfwen

Christen Aasmundsen 30 aar.

Laurs Jacobsen 32.
Sønn : Anders 8 aar.

Haagen Torgiusen 29 aar. Staaende reserve, gift.

Efven Erichsen 20 aar.

Reeg

Lars Marcusen 26. Staaende Marin, gift.
Tjener : Axel Knudsen 16 aar, født paa Schougstad. i sognet.

Dydland

Knud Tollachsen 46.
Sønn : Anders 17, hjemme.
Tjener : Atlach Nielsen 10, født i Tellemarchen.

Lie

Børrild Jacobsen 41.
Sønner : Staalle 17, Jacob 8 aar, begge hjemme.

Knubbedahl

David Halfvorsen 36.
Sønn : Biørn 5 aar.

Toere Lauridtzen 36 aar, staaende soldat.

Øfwer Løefaas

Giermund Torstensen 29 aar.

Niels Torstensen 26 aar.

Deres stefar: Peder Joensen 46.
Sønner : Torsten 8, Joen 6 aar, begge hjemme.

Aarhuus

Oluf Jacobsen 51.
Sønner : Jacob 21, sejler med Laurs Nielsen Kongshafn, Zacharias 15, Hans 13 aar, begge hjemme.

Maren Johansdtr., enken
Sønn : Zacharias Pedersen 19 aar, hjemme.
Tjener : Staalle Atlachsen 28, huusmands sønn paa Hanneberg grunn, enøiet.

Kielland

Lauridtz Nielsen 49.
Sønn : Niels 13 aar.
Tjener : Oluf Andersen 15, født paa Netland i sognet.

Magnus Magnusen 30, staaende soldat, gift, holder alene til huuse paa gaarden.

Neder Løefaas

Peder Zachariasen 50.
Sønner : Zacharias 18, utreyst for 2 aar, og sejler paa Holland, Jacob 15 aar, hjemme.
Tjener : Stephen 17, født paa Lille Aarestad.

Jacob Nielsen 35, bruker en part i gaarden. Borger i Christiansand og sejler med en liten Farkost Øster paa Land.
Sønner : Jan 9, Ellef 3 aar.
Tjenere : Stephen Brynildsen 23, født paa Lille Aarestad i sognet, foreldrene død, Knud Brynildsen 20, staaende Reserve, brødre.

Stoere Aarestad

Hendrich Zacharias 47.
Sønn : Knud 12 aar, hjemme.
Tjener : Peder Taraldsen 15, født paa Drange i Lunde sogn.

Knud Torgiusen 31.
Sønn : Torgius 1 aar.
Tjener : Michel Helliesen 20, født paa Eegeland i Hechestad sogn.

Jacob Michelsen 36 aar.

Marthe Olufsdtr., enken.
Sønn : Hans Torchildsen 1 aar.
De to sidste er alene til Huuse paa Gaarden.

Hanneberg

Jens Andersen Duns, Tolder i Flechefiord, Ejer og bruker.
Stesønner : Kjeld Biørnsen 22, Knud Biørnsen 5 aar.
Tjener : Toere Amundsen 26, født i Næs sogn i Lister lehn.

Neder Ommoed

Toere Steenersen 56 aar.

Sifvert Johansen 51.
Huusdreng : Luars Biørnsen 40, født paa gaarden.

Øfre Ommoed

Jacob Davidsen 73.
Sønner : Samuel 40, udreyst for 12 a 14 aar til Holland, Laurs 36, Alf 35, de tvende hjemme, Anders 28 aar tilligemaade bortreyst.
Tjener : Ammund Brynnildsen 14, huusmandz sønn, født paa Hanneberg grund.

Find Ingewordsen 49.
Sønn : Samuel 2 aar.
Stesønner : Daniel Samuelsen 19, Hans 14 aar , begge hjemme.

Steenberrig

Rasmus Kierwoldsen 52 aar.

Jacob Kierwoldsen 51 aar.

Eilef Hofvorsen 50 aar.

Willum Jacobsen 50.
Sønner : Jacob 14, tjener paa Lindland i sognet, Gunder 10 aar.

Ingeborg Biørnsdtr., enken
Sønner : Joen Jacobsen 25, tjener hr. Søfren Brun, Jacob Nielsen 18 aar, hjemme.

Derforuden :

Adtzer Tollefsen 48 aar.

Lisbet Helgesdtr., enken, har alene tilhold paa gaarden, uden brug.
Sønner : Sven Pedersen 10, Helge 8aar.

Backe med underliggende Portel øede ubebrukt

Torchild Biørnsen 46.
Sønner : Svend 12, biørn 3 aar.

Jacob Biørnsen 30 aar.

Biørn Jacobsen 72 aar, deris gamle Fader, opholder sig paa Gaarden uden noget brug.

Derforuden : Staalle Gundersen 60, huusmand
Sønn : Gunder 12 aar, Stesønn : Niels Hansen 14, tjener i Næsvaag i sognet.

Ørridsland med underliggende Portel, øede ubebrukt

Joen Olufsen 70.
Sønn : Oluf 22 aar, staaende soldat, ugift.

Lauridtz Joufredsen 43.
Sønner : Peder 12, Joufred 4 aar.

Laurs Pedersen 40.
Sønner : Jacob 12, Oluf 6, Erich 4 aar.

Biørn Joensen 32.
Sønner : Joen 6 aar, Tollef 3, alle hjemme.

Eegeland u. Steenberrig

Laurs Laursen 41.
Tjener : Niels Asbiørsen 13 aar, født paa Schiefweraas i sognet.

Ingeborg Isaachsdtr.
Sønner : Robbert Michelsen 12, Niels 12, tvillinger, Jacob 9 aar.
Tjener : Laurs Aanonsen 24, født paa Rannestad i Backe sogn, forelderen død.

Frøeland

Carsten Jacobsen Kirsebom 32.
Forig Avdøde Præstens Sønn.
Sønner : Jacob 8, Jonas 4 aar.
Tjener : Torgier Torgiersen 30, født paa Østebøe i sognet.

Thomas Jacobsen Kirsebom 30, ilikemaade Præstesønn.
Tjener : Salfve Wermundsen 33 aar, født paa Øfre Regeland.

Jens Carnelisen 31.
Sønn : Jacob 1 aar, Fostersønner : Jacob Biørnsen 10, Zander Biørnsen 8.
Tjener : Ammund Carnelisen 20, staaende Marin, født paa Houge i sognet.

Østebøe

Oluf Joensen 48 aar.

Laurs Hansen 31 aar.

Laurs Michelsen 48.
Sønner : Michel 10, Peder 2 aar.

Oluf Nielsen 46 aar.

Stephen Gullichsen 28, staaende soldat som alene holder til huuse paa Gaarden.
Sønn : Gullich 2 aar.

Midbøe

Magle Troensdtr.
Sønn : Laurs Stephensen 20 aar, Marin Reserve, Reyst til Københafn i Aar, og sis at være i Kongens tjeneste paa Holmen.
Tjener : Aanon Troensen 15, født i Gyelandzbøygden i Lister lehn.

Oluf Stephensen 40 aar.

Troen Stephensen 32 aar.

Kirckebøe

Hans Aanonsen 60.
Sønn : Aanon 25 aar, hjemme

Gabriel Jacobsen Kirsebom 28, Borger til Christiansand og sejler med en liten Fahrkost.
Sønn : Biørn 3 aar.
Tjener : Søfren Svendsen 20, født paa Hanneberg Grunn, Jacob Christophersen 18, født paa Regewiig i sognet, sejler.

Houge

Niels Jacobsen 70.
Sønner : Jacob 13, Christen 9 aar, begge hjemme.

Cornelis Jacobsen 60.
Sønner : Ammund 20, staaende Marin, tjener paa Frøiland i sognet, Erich 12 aar, hjemme.

Niels Lauridtzen 32.
Sønner : Peder 6, Lauridtz 4, Michel 1 aar.

Johannes Johannesen 32.
Tjener : Hofvor Augwoldsen 30, staaende soldat, Enkemann, født paa Toxen i sognet.

Toere Nielsen 42 aar, holder alene til huuse paa Gaarden.

Quam

Siri Jacobsdtr., enken
Sønner : Peder Gundersen 8, Jacob 6, Oluf 4, Ammund 2 aar.
Tjener : Hans Troensen 18, født paa Neder Sourdahl.

Tothammer

Oluf Knudsen 61.
Sønner : Hans 31, Oluf 24, begge hjemme.

Troen Knudsen 47.
Sønn : Knud 20 aar.

Løefveland

Mathias Laursen 28 aar.

Christopher Joensen 56.
Sønner : Oluf 30, sejler med Jørgen Adtzersen fre Eegersund, Jacob 18, sejler herfra med Gabriel Kirsebom, Torchild 16, sejler med Claus Svendsen Næsvaag, Knud 14, tjener i Nærvaag, Joen 10 aar, tjener i Løegewiigen.

Løegewiigen

Lauridtz Mathiasen 70, Bondelensmanden.
Sønn : Mathias 28 aar, forhen er antegnet for Løefveland.
Fostersønn : Hans Michelsen 15, født paa Løefveland i sognet. Forældrene død.
Tjenere : Torgius Toersen 28, født paa Backe, Forældrene død, Peder Aanonsen 24, født paa Seele i sognet.

Niels Mathiasen 65.
Sønn : Mathias 14 aar.
Tjenere : Aasmund Olufsen 26, født i Næsvaag. Joen Christophersen 10, født paa Løefveland, begge i sognet.

Regewiig

Peder Ammundsen 32.
Fostersønn : Laurs Jacobsen 7 aar, født paa Winnie, Forældrene død.
Tjenere : Salfve Brynnildsen 26, Staaende soldat, Huusmandz Sønn under Barestad.

Stoere Regedahl

Willum Jacobsen 49.
Sønner : Jacob 15, Lauridtz 12, Christopher 4 aar, alle hjemme.
Tjener : Torgrim Jacobsen 26, Marin soldat, født paa Ribland.

Thomas Jacobsen 46.
Sønn : Besse 3 aar.
Tjener : Sigward Tollachsen 16, født paa Berliud i sognet.

Lille Regedahl

Gunlef Laursen 54.
Tjener : Lauridtz Alfsen 16, født paa Sandstoel u. Østrim i Lunde sogn.

Karen Rasmusdtr., enken, holder alene til huuse paa Gaarden.
Sønn : Biørn Carlsen 5 aar.

Drageland

Eilef Hansen 53.
Sønner : Hans 9, Angel 7 aar.

Øfre Regeland

Wermund Aanonsen 65.
Sønner : Salfve 33, tjener paa Frøeland i sognet, Christen 21 aar, Staaende soldat, ugift, hjemme.

Lauridtz Joensen 56.
Sønner : Christen 26, Staaende soldat, ugift, Willum 22 aar.

Aasmund Pedersen 56.
Sønner : Anders 13, tjener paa Uhrdahl i sognet, Endre 10, Toer 1 aar, alle hjemme.

Oluf Isaachsen 27 aar, ugift.

Eeghammer, bruges av forbemeldte Øfre Regelandz Opsiddere.

Neder Regeland

Alf Jacobsen 70 aar.

Aanon Hansen 70.
Sønner : Angel 20, tjener i Næsvaag i sognet, Adtzer 10 aar , hjemme.

Jacob Pedersen 54 aar.

Oluf Ammundsen 26.
Sønn : Hans 5aar.

Uhrdahl

Angel Halfvorsen 91.
Sønn : Oluf 38 aar, gift, Borger til Stavanger.
Sønnebarn : Biørn Tormodsen 10, Jacob 7.
Tjener : Sigbiørn Tollachsen 26, født i Fæddebøygd i Lister lehn.

Svend Gundersen 69.
Sønner : Halfvor 34, sejler med sin Broder fra Næsvaag, John 37, gift og bor i Ahrendahl, Gunder 1 aar.

hafvor Ifversen 52.
Sønner : Laurs 21, Reserve Soldat, Jens 12 aar, begge hjemme.

Jørgen Endresen 31.
Tjener : Anders Aasmundsen 13, født paa Øfre Regeland.

Knud Nielsen 40 aar, holder til paa Gaarden.

Stoere Rosseland

Jacob Joensen 44.
Sønner : Jacob 10, Joufred 5 aar, begge hjemme.

Niels Joensen 43 aar.

Kirsten Joufredsdtr., enken.
Sønn : Ammund Toersen 2 aar.
Tjener : Christen Lauridtzen 26, Staaende Soldat, født paa Øfre Regeland.

Lille Rosseland

Joufred Johansen 47.
Stesønner : Tollef Sørfvesen 16, tjener paa Lindland i sognet. Jacob Sørfvesen 12 aar, hjemme.

Ammund Joufredsen 33.
Sønn : Joufred 3 aar.
Stesønn : Frederich Frederichsen 6.

Peder Nielsen 82, forlengst kvitteret sitt brug for Høie Alderdomb.

Wester Barestad

Tarrald Jacobsen 40.
Sønn : Oluf
Tjener : Anders Andersen 10 aar, født paa Netland.

Lauridtz Jacobsen 38.
Sønner : Torsten 3, Peder 1 aar.

Peder Andersen 26 aar.

Jacob Olufsen 66, for sin Høie Alderdomb qviteret Gardsbruget.
Sønnesønn : Jacob Torstensen 10 aar.

Inger Lauridtzdtr., enken.
Sønn : Alf Olufsen 8 aar.
Tjener : Halfvor Olufsen 33, født paa Ytter Mydland i sognet. Forældrene død.

Øster Barestad

Ammund Olufsen 63.
Sønner : Rasmus Ammundsen 23, tjener Willum Jacobsen Smeed i Stavanger, Oluf 18 aar, staaende reserve.

Peder Eilefsen 62.
Sønner : Salfve 28, Christen 20 aar, begge i Kiøbenhafn i Mayts. tjenest paa Holmen.

Eilef Lauridtzen 50.
Sønn : Laurs 8 aar.

Aasmund Joensen 50.
Sønner : Joen 12, Salfve 10, Hofvor 1 aar.

Jacob Joensen 46.
Sønn : Gunder 12 aar.

Torchild Laursen 43.
Søsterbarn : Christen Laursen 12, Oluf Laursen 6 aar.

Erich Torstensen 39.
Stesønn : Christen Biørnsen 12 aar.

Lauridtz Joensen 37.
Sønn : Torsten Laursen 4 aar.
Tjener : Jacob Knudsen 20, født paa Winnie i sognet. Underholder hans wehrfar.

Endre Olufsen 52 aar, som har qviteret sit brug.

Joen Olufsen 64, Liigeledis.

Lauridtz Børrildsen 53, har eneste tilhold paa Gaarden.
Sønn : Torsten 23 aar, Marin Soldat, tjener paa Schudenes i Ryfylche.

Swinland

Aasmund Gundersen 52.
Sønner : Gunder 8, Ammund 5, Anders 2 aar.

Netland

Anders Pedersen 57.
Sønner : Rasmus 24, Staaende Soldat, hjemme, Oluf 15, tjener paa Kielland i sognet, Christen 12, Anders 10 aar, begge hjemme.

Hetleschoug

Sigbiørn Nafvarsen 62.
Sønn : Tarrald 12 aar, hjemme.

Torchild Lauridtzen 43 aar.

Schougen u. Netland

Peder Endresen 60.
Sønnesønn : Oluf Endresen 8 aar.

Ytter Efwje

Sigbiørn Torgiersen 66.
Tjener : Torgius Torbiørnsen 16 aar, født i Lister lehn.

Gunder Ellingsen 60.
Sønner : Torgrim 25, Staaende Soldat, ugifft, Erich 16 aar, begge hjemme.

Svend Ellingsen 46.
Sønner : Elling 6, Gunder 3 aar.

Knud Michelsen 37.
Sønn : Sigbiørn 4 aar.

Inder Efwje

Børrild Olufsen 50 aar.

Torchild Atlachsen 50 aar.

Oluf Torstensen 36 aar.

Ougwald Olufsen 30 aar.

Oluf Børrildsen 86 aar, underholdes paa Gaarden, men haver intet brug.

Schaagernes

Jacob Olufsen 29.
Tjener : Tollef Torgiusen 14, født i Wandsøe Gield i Lister lehn.

Eye, med Odland øede derunder, Ubebrugt.

Schuele Schuelesen 36 aar.

Gunder Torstensen 30 aar.

Ingri Olufsdtr., enken
Sønn : Knud Torstensen 36 aar.

Torgier Sifwertsen 60 aar, En fattig Mand, har eneste tilhold paa Gaarden.

Qvieqaag

Roalf Gundersen 66.
Tjener : Oluf Andersen 16 aar, født paa Hæschestad i Hæschestad sogn.

Troen Michelsen 39.
Hans gamble wehrfar Ambiørn Sifwertsen 86, underholdes paa Gaarden og for Høie Alderdomb forlængst qviteret bruget.
Tjener : Willie Børrildsen 9 aar, født paa Støelle i Hellelands sogn.

Groff

Adtzer Roalfsen 50.
Sønn : Hofvor Adtzersen 2 aar.

Sigward Gundersen 40.
Sønner : Gunder 8, Jacob 5, svak og gandske wanfør, Oluf 1 aar.

Biedland

Atlach Olufsen 52.
Tjener : Tollach Tormodsen 20 aar, født paa Skibstad i Helleland Sogn.

Stephen Laursen 50.
Sønn : Lauridtz 10 aar.

Sifwer Aschildsen 28 aar.

Refsland u. Eye

Laurs Nielsen 41.
Sønn : Gunder 18 aar, hjemme.

Ingrj Jacobsdtr., enken
Sønn : Jacob Bendtzen 28 aar.
Tjener : Oluf Torbiørnsen 19, Huusmandz Sønn i Egersund.

Winnie

Niels Jacobsen 62.
Sønn : Lauridtz 12 aar.

Goudeland

Michel Torgiusen 31.
Sønn : Oluf 5 aar.
Stesønner : Joufred Lauridtzsen 12, Lauridtz Lauridtzsen 7, alle hjemme.

Lauridtz Olufsen 35 aar.

Inger Eilefsdtr., enken
Sønn : Ifver Tollachsen 20, Jacob 8 aar, begge hjemme.

Neder Sourdahl

Troen Hansen 56.
Sønn : Hans 18 aar, tjener enken paa Qvam i sognet.

Oluf Aanonsen 42 aar, Degnen.

Øfre Sourdahl med Buurstøel derunder, Ubebrukt

Jacob Helgesen 55 aar.

Endre Olufsen 38.
Sønner : Oluf 4, Michel 3 aar.

Sellebøe

Tollach Olufsen 41.
Sønn : Oluf 6 aar.

Lille Egellie i Swahejen

Aad Aanonsen 81.
Sønn : Knud 7 aar.

Tollach Brynnildsen 42, holder til huuse paa Gaarden.
Sønn : Toere 2 aar.

Ougdendahl

Jacob Troensen 49.
Sønner : Sigbiørn 14, tjener paa Grostweed i Eegersundz sogn, Troen 8, Rasmus, Oluf 2 aar, alle hjemme.

Johan Tollachsen 46.
Sønner : Tollach 6, Michel 6, tvillinger.

Hans Aanonsen 62, underholdes paa Gaarden.

Gyeland med underliggende Mung, bebrugt.

Torgier Tollachsen 60.
Sønn : Svend 20 aar, hjemme.

Michel Hendrichsen 49.
Tjener : Lauridtz Jacobsen, født paa Ribland i sognet.

Torgier Rasmusen 46.
Sønn : Lauridtz 8 aar.

Sifver Roalfsen 32.
Sønner : Jacob 5, Oluf 1 aar.
Stesønn : Christen Jacobsen 10, tjener paa Grostweed i Eegersundz sogn.

Birckeland

Lauridtz Gundersen 56.
Sønn : Gunder 4 aar, hjemme.

Rasmus Isaachsen 51.
Sønn : Christen 6 aar, hjemme.

Jacob Ifversen 50.
Sønn : Ifver 12 aar, hjemme.

Gitlouf Tollachsdtr., enken.
Sønn : Hans Jacobsen 10 aar, hjemme.

Watland

Toere Einersen 76.
Tjener : Oluf Jacobsen 38 aar, Staaende Soldat, født paa Ribland i sognet.

Torgier Halfvorsen 45.
Sønner : Halfvor 10, Biørn 8, David 6 aar, alle hjemme.

Gunnild Tollachsdtr., enken.
Sønner : Tollach Laursen 30, tjener paa Gaarden, Torgius Laursen 16 aar, tjener paa Næsvaag i sognet.

Ribland

Anders Jacobsen 39.
Hans Brødere : Oluf Jacobsen 38, Staaende Marin, tjener paa Watland i sognet, Torgrim Jacobsen 26, tjener paa Stoere Regedahl i sognet, Lauridtz Jacobsen 20 aar, tjener paa Gaarden.
Tjener : Torgius Steenersen 32 aar.

Næsvaag

Niels Nielsen 49 aar.

Claues Swendsen 44, Strandsidder, sejler med en Jagt Øster paa.
Tjener : Halfwor Swendsen 34, født paa Uhrdahl i sognet, sejler med hans broder, Angel Aanonsen 20, født paa Neder Regeland i sognet, Torchild Christophersen 16, født paa Regewiig i sognet, sejler med sin Husbonde, Niels Hansen 14 aar, født paa Backe i sognet.

Tollef Toersen 41.
Sønn : Laurs 6 aar.
Tjener : Torgius Laursen 16, født paa Watland i sognet.

Niels Toersen 35.
Sønn : Toere 1 aar.
Tjener : Knud Christophersen 14, født paa Regewiig i sognet.

Berliud

Oluf Torgiersen 56.
Sønn : Torgius 2 aar.

Gunder Joensen 34.
Sønner : Joen 8, Joen 4 aar.

Nordnes

Tollach Nielsen 61.
Sønner : Niels 6, Lauridtz 3 aar.

Immersteen

Knud Jacobsen 48.
Sønner : Swend 15, Jacob 11 aar.
Stesønn : Jacob Torstensen 11, alle hjemme.

Tarrald Olufsen 51.
Sønner : Oluf 10, Joen 8, Niels 3 aar.
Tjener : Belles Olsen 20, Huusmandz paa Grunden.

Hegedahl

Hofwor Knudsen 60 aar.

Johannes Gundersen.

Effterskrevne Huusmænd finnes i samme sogn.

Eegs Præstegaards Grund - Scharaas.

Oluf Torstensen 42 aar, fattig huusmand og strandsidder.

Herweland

Peder Gundersen 45, fattig huusmand og strandsidder.
Sønner : Gunder 12, Oluf 10 aar.

Ofwe

Hans Hansen 50, fattig huusmand og strandsidder.
Sønner : Hans 15, Jacob 12, Niels 9, Knud 3, alle hjemme.

Wiigen u. Haaland

Ingeborg Sigbiørnsdtr., enken.
Sønner : Sigbiørn Knudsen 30, Staaende reserve, tjener paa Egeland i Lunde sogn, Knud Tollachsen 10 aar, hjemme.

Winterstøed u Eye

Jacob Biørnsen 39, fattig huusmand.
Sønner : Biørn 10, Lauridtz 5, begge hjemme.

Hannebergs grund under Gaarden

Svend Søfrensen 72, fattig huusmand.
Sønn : Søfren 20 aar, tjener Gabriel Kirsebom.

Atlach Knudsen 75, fattig huusmand.
Sønner : Staalle 28, tjener paa Aarhuus i sognet, Knud 3 aar, hjemme.

Frederich Sifwertsen 66 aar, fattig huusmand.

Lauridz Salfvesen 50, fattig huusmand.
Sønner : Jacob 4, Sifvert 2 aar.

Søfren Torstensen 40 aar, Snedcker af ringe wilchor.

Torie Tollachsdtr., enken
Sønn : Aanon Brynnildsen 14 aar, tjener paa Ofre Ommoed i songet.

Hanneberg-Stranden

Torgius Olufsen, Schredder, forarmet.

Rasmus Svendsen 70 aar, en fattig huusmand og fisker.
Sønn : Svend 18, Marin Reserva, i Sommer nedreyst til Kiøbenhafn og berettis i May.stens tjeneste paa Floeden.

Halfwor Jacobsen 60, fattig huusmand og fisker.
Sønn : Jens 13 aar, hjemme.

Ammund Olufsen 50 aar, fattig huusmand og fisker.

Bendt Lauridtzen 50 aar, fattig huusmand og fisker.

Ansteen Steensen 48, fattig huusmand og fisker.
Sønn : Simon 14 aar, hjemme

Oluf Toersen 38, roersmand
Sønner : Toer 9, Tormoder 6, Brynnild 3 aar, alle hjemme.

Hans Jacobsen 32, Schredder.
Stesønner : Lauridtz Petersen 14, Zacharias Petersen 12 aar, begge hjemme.

Lauridtz Olufsen 26 aar, roersmand.

Anna Jensdtr., enken.
Sønn : Oluf Salfvesen 20 pr. Marin Reserva, og i sommer nedreyst til Kiøbenhafn og berettis i Kongl. tieneste paa Floeden.

Guri Søfrensdtr., enken.
Sønn : Søfren Kiddelsen 20 aar, ilikemaader som overbemeldte, berettis i May.stens Tjeneste.

Ulwiig Søfrensdtr., enken.
Sønn : Søfren Michelsen 7 aar.

Paa Frøelands Gaard og Grunn

Joen Lauridtzen 40.
Sønn : Tollach 16 aar, tjener paa Birkemoen i Hæschestads sogn.

Knud Nielsen 65 aar, fattig huusmand.

Noch i Stranden

Oluf Knudsen 61, Huusmand og fisker.
Sønn : Knud 16 aar , hjemme

Frederich Joensen 60, Huusmand og fisker.
Sønn : Joen 22 aar, maanedz tjener.

Joen Staallesen 56, Huusmand og fisker.
Sønn : Jacob 10 aar.

Niels Brynnildsen 50 aar, Huusmand og fisker.

Gullich Hansen 36, Roesmand og daglønner.
Sønn : Søfren 8 aar.

Frandtz Halfvorsen 34 aar, Roesmand og daglønner.

Oluf Carlsen 33 aar, Roesmand og daglønner.

Adtzer Davidsen 32 aar, Roesmand og daglønner.

Jacob Biørnsen 30 aar, Roesmand og daglønner.

Anders Olufsen 24 aar, Marin Reserva, gift.

Karen Hansdtr., enken
Sønn : Torgier Jacobsen 9 aar.

Midbøes Grund

Johannes Jacobsen 74 aar, fattig Huusmand.

Lauridtz Knudsen 30 aar, Schredder, forarmet.

Løefwelands Grund Ofwe

Thomas Pedersen 76 aar, Strandsidder af ringe wilckor eller næring.

Gunder Halfworsen 48 aar, Strandsidder af ringe wilckor eller næring.

Willum Thomasen 34 aar, Strandsidder af ringe wilckor eller næring.

Christopher Rasmusen 26 aar, Strandsidder af ringe wilckor eller næring.

Reegewiigs Grund Spaaneklef

Elling Haagensen 60, fattig huusmand og fisker.
Sønn : Haagen 16 aar, hjemme.

Stoere Regedahls Grunn Hoelen

Erich Thomasen 46 aar, fattig huusmand og fisker.

Gyelands Grund Mung

Christen Thomasen 79 aar, fattig huusmand og fisker.

Karen Søfrensdtr., enken.
Sønn : Clemmet Olufsen 4 aar.

Støelewiig u. Immersteen

Oluf Adtzersen 62, fattig Huusmand.
Sønn : Belles 20 aar, tjener paa Gaarden.

 

Forestaaende Mandtall, Ofwer ded i Sogendahls Præstegields Hofwedsogn, i Dahlernes Fougderi /:saasom Annex Sognet Hitterøen sorterer under Lister-lehn:/ befindende Mandschab, Unge og Gamble, Hafwer Vj Undertegnede, Efter dend Allernaadigste Kongl. Befahlings indhold, og wores Allerunderdanigste Pligtschyldig Troeschab, saaledes Allerunderdanigst i alle Maader, rigtig forfatted, Efter all dend Kundschab wj efter foregående nøye Inqvisition og wiidere Udforscning hos Almuen Self, derom kundet Erholde Hvilcket Ydermeere Attesteris med wores Egen hændige Undershrifft og Zigneters hoestrøckelse.

Actum Sogendahls Præstegaard

Dend 5te og 6te Septembres 1701

af Allerunderdaningste Tjenere

Søfren Jørgensen Brun (sign.)

N. E. Preus (sign.)

Michel Gundersen Ålborg (sign.)