Avskrifter fra Sokndal

Rulle
over
Jedern og Dahlerns Compagnie
Staaende og Reserve
Soldater
Som det in Anno 1701 blefuen
Completerit

No. 111

Sogendals schebr:

58 [en reserve pr. to legder]
Olle Joenßen Ørisland - 96 Store Aarestad
Aarhuus
Ørridsland med under
liggende Portel
Tellesnæs
Laurß Halfuorßen Urdall
59
Steffen Gulichßen Lindland - 97 Lindland
Backe med underliggende Portel
Loug
60
Lauritz Steensen Seele

Hans Anderßen Cronen – 90 gammel og Udøgtig Enche Søn og fortiener sin Moder

Østebøe
Øfre Regeland med Eeghammer
Cronen
Eegelie i Sireheien
Sollie
61de legd
Rasmus Andersen Ommod - 99 Østre Ommoed
Fiddie med Tweed øede
Sanbeck
Seelle
Steensland
Lønning i Elfven
Jon Jacobsen Stenberg, præstenses

Lauridz Steensen Seelle

d. 29 Juny Peder Fridrichsen Mysse

62
Christen Larßen Baarestad - 97 Wester Barestad
Urdahl
Skougen ved Netland
Bratzberig
Olle Ommundßen Ø. Barstad - 1701
63
Christen Vermundsen Ø. Barestad - 99 Østre Barestad
Steenberg med Egeland
Egelie i Svaheyen
64
Salue Brynildsen Mydland – 1700 Dydland
Maal
Ytter Mydland
Gudahl
Skougstad
Ougendahl
Øfre Soudahl med Buustøel derunder
Lie
65de legd
Halfuor Olleßen Toxen -96 Lille Aalgaard
Aarsvold
Lille Ørridsland
Kielland
Drageland
Toxen
Brambøe
Haagen Torgiusen Maal
66
Suend Torgiersen Gyeland

Tore Larßen Mysße – 90
svag og udøgtig

Goudeland
Hatleskoug
Netland
Suinland
Gyeland
Neder Stølle
Vinnie
Indre Mysße
Thore Sigbiørnsen Hatleschaw

Hover Hoverßen Omdall d 29 Juny

67
Halvor Howorsen Omdal

Salue Larßen Elfuestrøm – 96 død

Elfuestrøm
Øfre Støelle
Lille Rosßeland
Skifueraas
Store Omdahl
68
Tore Aamundßen L. Aarestad - 1700 Indre Mydland
Neder Soudahl
Neder Mysße
Gudland
69de legd
Tollef Hosckelson Møsse

Hoskuld Amundsen Haaland – 99
Udøgtig og Søefarende mand

Lille Aarestad
Haaland med Haalandsviig
Myerstøel
Lille Omdahl
Liøetofft
Huustvedt øede under Liøtofft og Store Omdahl
Hollender under Liøtofft
Knud Brynelsen Aarestad - 1701