Avskrifter fra Sokndal

Stawanger Ambt
Jederen og Dahlernes Fougdeies
Lægs Rulle
Ofwer De 1: efter Kongl: Mays:tse: Allernaadigste
ergangen Befalling, til Deres Excellence
Høyædle og Welbaarne Herr Geheimer
Raad og Frie Stadtholder
Herr Frierich von Gabel
Indrullede halfve Reserve
Marinier

Anno 1700

 

Sogendals schebr:

72de [sammen med gårder fra Egersund]
Kirckebøe
Houge
Watland
Knubbedahl
Christoffer Tolackßen Seestad
73de
Hanneberg
Neder Ommoed
Qwam
Reeg

74de

Neder Løfaas med Sletten
Frøeland
Øfrer Løfaas

 

 

Oluf Salweßen Hanneberg

75de Legd
Birckeland
Bierliud
Sælebøe
Ribland
Næswaag
Neder Regeland

76de

Stor Roßeland
Immersteen
Løgewiig
Regewiig
Stoere Regedahl
Hegdahl

 

 

 

Lauridtz Stephenßen Midtbøe

77de
Frøtlef
Midbøe
Stoere Eegelie
Løveland
Lille Regedahl
Hans Olufßen Tothammer er ad interim for dette halfve Legd enrolleret

 

Forbemeldte halfve Mariniers Reserve Indrulledtßes Commossion og udschrifning, er Saaledes som forhen meldet, af Ambtmanden og Fougden forrend, Stawanger Dend = 22de July Anno 1700