Avskrifter fra Sokndal

Rulle
Over de udj
Jederen og Dahlerns
Fogderie
Enroullerede
Udvalde MŠnd

Anno 1700

No. 105

B°ndenes Nafne

Aar
og
alder

Tiend som

Gaardenes Nafne

Udvalde MŠnd

GevŠhret

Soldat

Aar

129de Legd

D°gtig

Ud°gt

L°edig

Suagth

Knud Torgius▀en

30

-

-

Store Aarstad

-

-

b°r▀e

Hendrik Zackaria▀en

45

Jacob Niels▀en Kielland
borger til Christiansand
NB Petter Zacharia▀en
L°faas bruger en liden part
Oluf Jacob▀en

54

-

-

Aarhuus

-

pibe

laas

16

b°r▀e

Enken Maren Lange
Lauridz Joefred▀en

40

-

-

ěridsland med

Lauridz Joufred▀en

-

b°r▀e

og

kaarde

Lauridz Peder▀en

40

abs

-

underliggende Portel

Bi°rn Joen▀en

Bi°rn Joen▀en

33

-

-

-

-

-

b°r▀e

Joen Olufsen

70

abs

-

-

-

-

Stephen Jacob▀en

50

5

-

Tellesnes

Stephen Jacob▀en

-

b°r▀e

130de Legd

Jacob Jacobsen

50

-

-

Lindland

Peder S°ren▀en

-

b°r▀e

Willum Cristen▀en

42

9

-

-

-

-

dito

Peder S°ren▀en

40

-

-

-

-

-

kaarde

Hans Olff▀en

30

-

-

-

-

-

dito

Torkild Bi°rn▀en

43

-

-

Backe med Under

-

-

dito

Jacob Bi°rn▀en

30

7

-

liggende Portel

-

dito

Tollef Bi°rn▀en

40

abs.

-

Loug

Tollef Bi°rn▀en

Encken Ingerj

131de Legd

Laurids Han▀en

32

Tarmel°b

ěsteb°e

Oluf Joen▀en

med

b°r▀e

Oluf Joen▀en

48

7

-

-

-

-

b°r▀e

Lauridz Mickel▀en

49

5

-

-

-

-

b°r▀e

og

kaarde

Lauridz Joen▀en

54

-

-

ěfre Regeland

-

-

b°r▀e

Wermund Amund▀en

64

-

-

med

-

-

kaarsgever

Aa▀mund Peder▀en

56

-

-

Eghammer

-

-

b°r▀e

Isack Han▀en

70

abs.

Nafvar Brynild▀en

46

-

-

Cronen

Nafvar Brynild▀en

-

kaarsgever

Encken Lisebeth Hansdtr
Joen Toerd▀en

36

abs.

-

Egelie i Siireheyen

Joen Tord▀en

Hoskuld Mouvid▀en

40

svag

-

Sollie

-

-

kaarsgever

132de Legd

Jacob Daniel▀en

70

-

-

ěfre Ommoed

-

-

b°r▀e

Find Ingvord▀en

50

baadsmand

Asbi°rn Tollef▀en

45

abs.

halt

Fiddie med

-

-

dito

Ingvold Haagen▀en

28

lexmand

Tveed °de

-

-

dito

Lauridz Eilef▀en

68

abs.

Aadzer Alff▀en

32

-

-

Sandbeck

Adtzer Alf▀en

Einer Steenersen

32

-

-

Seelle

Einer Steener▀en

-

b°r▀e

og

kaarde

Aanon Ra▀musen

60

abs.

-

-

-

-

hellebard og k

Sigbi°rn Rolf▀en

55

abs.

Syg

Steensland
Christen Aa▀mun▀en

26

abs.

L°nning i Elfven

Christen Aasmund▀en

133de Legd

Tarald Jacobsen

39

-

-

Wester Barestad

Tarald Jacob▀en

-

b°r▀e

Lauridz Jacob▀en

38

-

-

-

Lauridz Jacob▀en

-

b°r▀e

og

kaarde

Jacob Oluf▀en

75

abs.

-

Encken Ingeri Lauridzdatter
Svend Gunder▀en

66

-

-

Uhrdahl

Halfvor Ifver▀en

-

Spiud

J°rgenn Endre▀en

30

halt

-

-

-

-

b°r▀e

Halfvor Ifver▀en

50

10

-

-

-

-

dito

Engel Halfvor▀en

90

abs.

Peder Endre▀en

60

abs.

-

Schougen under Netland
Ra▀mus Aanon▀en

40

halt

-

Bradtzberrig

-

-

b°r▀e

134de Legd

Lauridz Joen▀en

40

6

-

-

-

-

kaarde

Erich Torsten▀en

37

-

-

ěster Barestad

Lauridz Joen▀en

-

dito

Eiluf Lauridsen

49

-

-

-

Erich Torstensen

pibe

laas

16

b°r▀e

Omund Ole▀en

60

abs.

-

-

Torkild Laursen

Peder Elling▀en

60

-

-

-

-

-

kaarsgevŠr

Aa▀mund Joen▀en

52

8

-

-

-

-

kaarde

Jacob Joen▀en

46

-

-

-

-

-

dito

Torkild Laursen

44

-

-

-

-

-

b°r▀e

og

kaarde

Ra▀mus Tiervold▀en

52

13

-

Steenberrig

-

-

kaarde

Eiluf Haafver▀en

48

-

-

-

-

-

b°r▀e

Jacob Tiervold▀en

50

-

-

-

-

-

kaarde

Willum Jacob▀en

50

abs.

-

med

-

-

Lauridz Lauridsen

44

abs.

-

Eegeland

-

-

Enchen Ingeborig
Aad Aanon▀en

60

kr°bling

Lille Eegelie
i Svaheyen
Tolleck Niel▀en

60

14

-

Nordnes

-

-

°x▀e

135de Legd

Knud Tollack▀en

40

abs.

-

Dydland

Knud Tollakc▀en

-

-

Efven Erich▀en

24

-

-

Maal

-

-

b°r▀e

Haagen Torgius▀en

Staaende reserve

Laurids Einer▀en

45

14

-

Yttre Mydland

-

-

kaarde

Tollack Eiluf▀en

38

-

-

-

-

-

kaarsgevŠr

Laurids Eiluf▀en

40

abs.

-

-

-

-

kaarde

Laurids Torgius▀en

30

abs. lexmand

-

-

-

hellebaard

Aas▀mud Gullick▀en

36

-

-

Guedahl

-

-

b°r▀e

Elling Oluf▀en

40

-

-

Schougestad

Elling Oluf▀en

-

dito

Knud Oluf▀en

30

abs.

-

-

-

Jacob Troen▀en

48

-

-

Ougendahl

-

-

b°r▀e

Jan Tollach▀en

46

-

-

-

-

-

spiud

Endre Olluf▀en

38

-

4

ěfre Sourdahl

-

-

kaar▀gevŠr

Jacob Hellie▀en

56

7

-

med Buest°el

-

-

kaarde

B°rrild Jacobsen

40

abs.

-

Lee

B°rrild Jacob▀en

-

-

136de Legd

Jacob Halle▀en

45

4

-

Lille Aalgaard

-

-

b°r▀e

og

kaarde

Gullich Adtser▀en

80

abs.

Oluf Han▀en

70

abs.

Aarswold
Niels Axel▀en

28

abs.

Laurids Jacobsen

30

abs.

-

Lille ěridsland

Laurids Jacobsen

Adtlack Manguor▀en 20 gift 2 aar -

-

-

b°r▀e

Laurids Niel▀en

55

abs.

-

Kiedland
Eiluf Han▀en

54

7

-

Drageland

-

-

b°r▀e

og

kaarde

Br°nnild Tollef▀en

43

-

-

Toxsen

Peder Ougwald▀en

-

b°r▀e

Peder Ougwald▀en

36

-

-

-

-

-

spiud

Torsten Tollef▀en

54

-

-

-

-

-

b°r▀e

Svenk B°rge▀en

40

-

-

Bramb°e

Svencke B°rge▀en

-

kaarde

137de Legd

Mickel Torgiusen

30

vandf°er

Goudeland

-

-

spiud

og

kaarde

Encken Inger
Torckild Laur▀en

40

-

-

Hetleschoug

Torkild Laurs▀en

-

b°r▀e

Sigbi°rn Nafversen

65

Tarmel°b

Anders Pedersen

52

7

-

Netland

-

-

b°r▀e

og

kaarde

Aa▀mund Gundersen

54

-

-

Svinland

-

pibe

laas

18

b°r▀e

Torgier Tollack▀en

60

-

-

Gyeland

Torgier Ra▀mu▀en

-

b°r▀e

Torgier Ra▀musen

45

-

-

-

Sifver Rolf▀en

-

spiud

-

-

Mickel Fredrick▀en

48

-

-

-

-

-

kaarde

Sifver Roalf▀en

30

-

-

-

-

-

kaar▀gevŠr

Joen Waldemar▀en

24

dreng

-

Neder St°elle

-

-

kaar▀gevŠr og kaarde

Enchen Sirj B°rrildsdatter
Toerd Aanen▀en

Staaende Soldat

Niels Jacob▀en

60

abs.

halt

Winnie
Christen Oluf▀en

48

abs.

Syg

Inder Mysse

138de Legd

Erich Salfves▀en

46

-

-

Elfvestr°m

-

-

b°r▀e

Salve Lauridsen

soldat

Torgius Torstensen

42

-

-

ěvree St°elle

-

-

b°r▀e

og

kaarde

Joufred Johansen

46

-

-

Lille Roseland

Joufred Johansen

-

b°r▀e

Ommund Joefredsen

32

Lexmand

-

-

-

dito

Eiluf Lauridsen

43

-

-

Schiefveraas

Eiluf Lauridsen

-

kaarde

Jacob Eiluf▀en

46

abs.

Asbi°rn Halvor▀en

45

abs.

Hans Peder▀en

62

-

-

Stoere Omdahl

-

-

b°r▀e

139de Legd

Laurids Amundsen

30

Tarmel°b

Indre Mydland

-

-

b°r▀e

Ommund Tockildsen

64

abs.

Jacob Laurid▀en

60

abs.

Toere Laurid▀en

44

abs.

-

-

-

-

b°r▀e

Laurids Jacob▀en

30

abs.

Torgius Knudsen

soldat

Troen Han▀en

60

abs.

Neder Sourdahl
degnen Oluf Aanonsen
Jacob Torigu▀en

44

-

-

Neder Mysse

Jacob Torgiusen

-

b°r▀e

og

kaarde

Nafvar Mickelsen

45

-

-

-

Nafvar Mickel▀en

-

dito

Torckild Torgiusen

46

-

-

-

-

-

dito

Laurids Toerd▀en

26

gift i 6 aar

-

-

-

kaarde

Mickel Nafvar▀en

70

abs.

-

-

-

Niel▀ S°rfve▀en

32

8

-

Gudland

Niels S°rfve▀en

-

spiud

Joen Jfvarsen

36

abs.

140de Legd

Ingebert Torgiusen

48

-

-

Lille Aarstad

Svend B°rrildsen

-

hellebard

Halfor Stephen▀en

50

-

-

-

-

-

spiud

Sifver Staale▀en

36

Lexmand

dito

Svend Br°nnildsen

35

-

-

-

-

-

hellebaard

Laurids Eiluf▀en

25

-

-

Haaland med

-

-

b°r▀e

Halfor Torgiu▀en

68

abs.

-

Haalandswiig

-

-

kaarde

Nafvor Jacob▀en

Staaende Reserve

Tollack Olufsen

55

abs.

Gullick Oluf▀en

40

-

-

Myerst°el

-

-

b°r▀e

og

kaarde

Peder Oluf▀en

46

-

-

-

-

-

spiud

Giermund Atlacksen

38

-

-

Lille Omdahl

Giermund Atlack▀en

-

spiud

og

kaarde

Adtlack Brynildsen

38

3

-

-

-

-

b°r▀e

Augvold Sifvertsen

70

abs.

-

Li°etoft

Niel▀ Jacob▀en

Jacob B°rrildsen

67

abs.

-

Niel▀ Jacob▀en

30

abs.

-

-

-

-

hellebaard

Huustweed
°de under Li°toft
og Store Omdahl
Hollender under
Li°etoft

141de Legd

Hans Aanonsen

60

-

-

Kierckeb°e

-

-

b°r▀e

Gabriel Jacobsen
Kier▀ebom Borger til
Christiansand
Johannes Johannesen

32

-

-

Houge

Johannes Johansen

pibe

laas

16

b°r▀e

Cornellius Jacob▀en

60

-

-

-

-

-

kaarde

Niels Lauridsen

36

abs.

Niels Jacob▀en

70

abs.

Toerd Einer▀en

75

-

-

Watland

Torgier Halfor▀en

-

kaar▀gevŠr og k.

Torgier Halfvor▀en

44

-

-

-

-

-

b°r▀e

David Halfvor▀en

36

-

-

Knubedahl

David Halvorsen

-

b°r▀e

og

kaarde

Toerd Lauridsen

Staaende Soldat

Tolderen Jens Duns
udj Fleckefiord

-

-

-

Hanneberig

S°fren Torsten▀en

S°fren Torsten▀en

42

-

-

-

-

pibe laas 14 b°r▀e og k.

Sifvor Han▀en

50

6

-

Neder Ommoe

-

-

hellebaard

Toere Steenersen

55

-

-

-

-

-

kaarde

Gunder Oluf▀en

50

-

-

Qwam

-

-

b°r▀e

Laurids Marcu▀en

34

abs.

-

Reeg

Laurids Marchusen

143de Legd

Peter Zacaria▀en

50

-

-

Neder L°faas med Sletten

pibe

laas

16

b°r▀e

Salfve Wermundsen

32

dreng

-

Fr°eland

-

pibe

laas

14

b°r▀e

Giermund Torsten▀en

28

gift 7 aar

ěfre L°faas

Giermund Torsten▀en

-

b°r▀e

og

kaarde

Niels Torsten▀en

24

gift 2 aar

-

-

-

b°r▀e

144de Legd

Ra▀mus Jsachsenn

50

tarmel°b

Bircheland

-

-

b°r▀e

Jacob Jfver▀en

50

-

-

-

-

-

spiud

Laurids Gundersen

56

-

-

-

-

-

kaarde

enchen Gitlef Tollacksdtr
Gunder Joen▀en

33

-

-

Bierliud

-

-

b°r▀e

Oluf Torgiu▀en

52

-

-

-

-

-

dito

Tollack Oluf▀en

40

-

-

Seelleb°e

-

-

kaar▀gevŠr

Anders Jacobsen

38

-

-

Ribland

Anders Jacob▀en

-

kaarde

Torgius Steenersen

36

-

-

-

Torgius Steenersen

-

kaar▀gevŠr

Niels Toerd▀en

33

-

-

NŠswog

Niels Tordsen

-

b°r▀e

Encken Bodild
Alf Jacobsen

70

-

-

Neder Regeland

-

-

b°r▀e

Jacob Peder▀en

57

-

-

-

-

-

dito

Aanon Han▀en

70

abs.

Oluf Ammundsen

28

gift 8 aar

-

-

-

b°r▀e

145de Legd

Jacob Jakob▀en

42

-

-

Stoere Rosseland

Toere Ammund▀en

-

b°r▀e

Niels Joensen

44

-

-

-

-

pibe

laas

14

b°r▀e

Toere Ammundsen

44

-

-

-

-

-

b°r▀e

Knud Jacob▀en

48

-

-

Immersteen

-

-

dito

Tarrald Oluf▀en

50

15

-

-

-

-

spiud

og

kaarde

Len▀manden
Laurids Mattie▀en

-

-

-

L°ewigen
Niels Mattie▀en

-

-

-

Peder Ammundsen

31

-

-

Regewiig

Peder Ammundsen

-

Kaar▀gevŠr

Willum Jacob▀en

49

-

-

Stoere Regedahl

-

pibe

laas

14

flint

Tommes Jacobsen

46

-

-

-

-

-

Kaar▀gevŠr

Johannes Gundersen

50

-

-

Hegdahl

-

-

dito

Hafwar Knud▀en

60

abs.

-

-

-

Andreas Kiddel▀en

32

-

-

L°nning

Anders Kiddel▀en

hellebaard

146de Legd

Oluf Bendt▀en

60

12

-

Fr°etlef

Adtzer Erick▀en

-

b°r▀e

Rolf Sigbi°rn▀en

21

gift 1 aar

-

-

-

kaar▀gevŠr

Nafwar Jacob▀en

66

abs.

-

-

-

-

kaarde

Adtzer Erick▀en

40

14

abs.

-

-

Encken Malenne Midb°e
Oluf Stephen▀en

40

abs.

-

-

-

-

Troen Stephen▀en

36

-

-

-

-

-

b°r▀e

Brynnild Atlach▀en

60

-

-

Stoere Egelie

Tokild Halle▀en

-

b°r▀e

og

kaarde

Torkild Halle▀en

36

-

-

-

-

-

dito

Mattia▀ Laursen

lensmannss°n

L°eveland
Gunlef Laurid▀en

50

-

-

Lille Regedahl

-

-

kaar▀gevŠr

Gaarder uden legged

Hoskuld Salfwesen

53

-

-

Stoere Aalgaard

-

-

og hans liden S°n
Oluf Knud▀en

60

-

-

Tothammer

-

-

b°r▀e

og

kaarde

Troen Knudsen

49

-

-

-

-

-

b°r▀e

og

kaarde

Fridrick B°rge▀en

50

abs.

-

Eegeland under
Schougen