Avskrifter fra Sokndal

[Soldatrulle]
[Capitain Muus’ Compagnie]

[1699]

No. 99

Sogendall Schibr:

204
Omund Corneliß. Haue - 99 Kirkebøe
Houge
Watland
Knubbedahl
2 løber S:
2 L: smør
1 1/3 L: smør
½ L: smør
205
Tore Marckusßen Ryg - 97 Hanneberg
Neder Omod
Qvam
Regs
2 ½ L: smør
1 ½ L: smør
½ L: smør
½ Pd. smør
206
Ellef Anfindßen Ø. Løfaas - 99 Neder løfaas med
Sletten
Froeland
Øfre Løfaas
.
1 ½ L: smør
3 ½ Løb S:
1 Løb S:
207
Jacob Jørgenßen Næßvog – 97 Birckeland
Berliud
Slettebøe [sic.]
Ribland
Næswog
Neder Regland
3 ½ Pd. S:
1 Løb Smør
½ Løb S:
½ Løb: S:
1 ½ Løb S:
1 Løb S:
208
Olle Christopherßen Regvig - 96 Stor Roseland
Immersteen
Løgevig
Store Regedahl
Hegdahl
Løining
1 ½ L:S:
1 L:S:
1 L:S:
2 Pnd. S:
2 ½ Pd: S:
½ L:S:
209
Jacob Brønildß: Store Egelj - 99 Frøtløf
Midbøe
Store Eegelie
Løfveland
Lille Regdahl
1 ½ L:S:
2 1/3 L:S:
3 Pd 6 mk. S:
2 Pd. S:
½ L:S: