Avskrifter fra Sokndal

Jederen och Dahlernes
Fougderies
Lex Rulle
Ofver Marinerne, som efter hanß
høye Excell: høybaarne herre her Stadholder
Guldenlewes Naadigste ordre, af Capitain
Lieutenant, Peter Cortzes Compagnie
er Completerit, d: = 21. = 22. og 23. Marty
Anno 1698

 

No. 89

Sogendals schebr:

177
Kirckebøe
Houge
Watland
Knubedahl
2 løber
2 løber
1 1/3 løb
½ løb
Askild Larßen Kirckebøe - 98
178
Hanneberg
N. Omod
Qvam
Reyg
2 ½ løb
1 ½ løb
½ løb
½ pund
Lars Mickelßen Reck - 98
179
N. Løfaas med Sletten
Frøeland
Øfver Løfaas
1 ½ løb
3 ½ løb
1 løb
Tollef Mickelßen Frøeland - 89
180
Birckeland
Berliud
Seelebøe
Ribland
Næsvaag
Neder Regland
3 ½ løb
1 løb
½ løb
½ løb
1 ½ løb
1 løb
Ole Jacobßen Ribland - 96
181
Stoere Roßeland
Jmmersteen
Løgviig
Regviig
N. Regedall
Hegdahl
Lønning
1 ½ løb
1 løb
1 løb
2 pund
2 pund
2 ½ pund
½ løb
Willum Thormoeßen Roseland - 89
182
Frøetlef
Midbøe
Stoere Eggelie
Løffueland
Lille Regedall
1 ½ løb
2 1/3 løb
2 pund
2 pund
½ løb
Gullich Hanßen Frøtlef - 89