Avskrifter fra Sokndal

JordeBog offuer JndBem:te Sallig Biørn Kieldsens Jordegodz

[Utdrag fra Skiftet 1693]

 

Staffuangers Ambt

 

Sogendals skibbrd

 

Reguid

Christoffer Jonsøn bruger    6 mk smør ½ hud

Thollach Oelsøn                 6 mk smør ½ hud

 

Drageland

Tharald Omundsen             j pund 4 ½ mk smør

Elluff Hansen                     j pund 4 ½ mk smør

 

Stor Regland

Lauridz Jonsen                  ½ hud

Aase Lauritdzdatter            ½ hud

Wermund Omundsen           ½ hud

Jsach Hansøn                    ½ hud

 

Skiffueraas

Asbiørn Haluorsøn              22 ½ mk smør

Jacob Elluffsøn                  j pnd 6 mk smør

Elluff Larsøn                      ½ løb 1 ½ mk smør

 

Cronen

Anders Larsen                   j pund 6 mk thalg

Jacob Larsen                    j pund 6 mk smør [thalg]

 

Yter Effuie

Zigbiørn                           18 mk smør

Gunder Ellingsøn                19 ½ mk smør

Suend Ellingsøn                 21 mk smør

 

Hanneberg

Bruker Sal: Biørn Kieldsens   4 pund 6 mk smør

 

Lindland

Alff Thollachsøn                 2 pd 6 mk smør, ½ hud

Erich Willumsøn                  2 pd 6 mk smør, ½ hud

Jacob Jacobsøn                 2 pd 6 mk smør, ½ hud

 

Kierche bøe

Hans Aansen                     j løb smør

Sander Jacobsen               j løb smør

 

Houge

Niels Jacobsøn                  ½ løb smør

Wermund Pedersen            12 mk smør

Niels Lauridsen                  j pund smør

 

Neswog

Thor Thorgiusen                18 mk thalg

Thallach Thorsøn               18 mk thalg

 

Berliud

Michel Christensøn             ½ hud

Gunder Joensøn                 ½ hud

 

Gydland                              18 mk smør

 

Reeg

Carl Aamunsøn                  6 mk smør

 

Knubbedal

Dauidt Haluorsøn               18 mk smør

 

Egeland under Skogestad

Fredrich                           1 pund thalg

 

Skogestad

Knud Atlachsøn                 j pund thalg

 

Thelnæs

Steffen Jacobsøn               j pund smør

 

Steensland

Zigbiørn Rolffsøn                18 mk smør

 

Brambøe

Suend Jørgensøn               18 mk thalg

 

Gudal

Lauridtz Auffildsøn             j pund smør

Osmund Gulichsøn              j Pund smør

 

Guland

Jacobs Enche                    9 mk thalg

Joen                                9 mk thalg

 

Øffre Myse

Marchuses Enche               ½ hud 6 mk thalg

Joen Stallesen                   ½ hud 6 mk thalg

 

Løning

Lauridtz Steffensøn            1 pund 12 mk [smør]

 

Orestad

Jngebrigt Thorgiusen          18 mk smør

Haluor Steffensøn              j pund 6 mk [smør]

Naffuer Brynildsøn              11 mk [smør]

Karen Brynilds Enche          j pund [smør]

 

Haaeland

Jacob Naffuersen               19 mk smør

 

Yter eller Neder Mydland

Elluff Lauridsøn                  j pund 20 mk smør

Lauridz Einersøn                22 mk S:

Reer Thorstensøn              j pund 20 mk

Lauridz Elluffsøn                22 mk smør

 

Tued under Fidie

Lauridz Ellufsøn och

Asbiørn Thollachsøn           13 ½ mk smør

 

Hetlandtz Skibbred

 

Jndre Effuie

Olle Thorstensøn               ½ løb smør

Endre Pedersens Enche       ½ løb smør

 

Skogenes under Øyen

Peder Pedersøn                 3 faarschind

 

Reffsland

Bendt Jørgensen                3 faarschind

 

Omdal
Knud Andersøn                   j pund smør
Thollach Christensen           j pund smør

Bilstad
Thorgius Ellingsen               j pund 17 mk smør
Peder Bodelsen                  j pund 17 mk smør

Brynisland
Peder                              21 mk smør
effter kundingsdomb          17 mk

Egeland under Grødfield
Peder                               j pund smør
Michel Pedersøn                 j pund smør

Omdal
                                               
½ løb smør

Grøsserid
Siffuer Jacobsen, Auold Skullesen j pund smør

Hetland
Knud                                 18 mk smør
Joen Jørgensen                   21 mk smør
Joen Knudsen                     18 mk smør
Gullich Christensøn              13 sp korn
Christen Lauridsen               7 sp korn
Endre Osmundsen                7 sp korn

Hæskestad
Anders Gundersen, Endre Siffuersøn, Anders Thorsøn, Jacob Olsen 1 pnd 4 mk thalg

Gye
Just Østensen                     ½ hud
Hoffuer                              ½ hud

Oldestad
Suend Jacobsen                  8 mk smør j hud
Olluff Jacobsen                   8 mk smør j hud
Thor Jacobsøn                    ½ løb 8 mk smør

Øyen
Lauridz Helgesen                 8 mk smør ½ hud
Anders Thoriersen               8 mk smør ½ hud
Thorsten Jffuersøn              8 mk smør ½ hud
Thollach Adsersen               8 mk ½ hud

Stølle
Brynild Michelsen                 1 pd 6 mk smør
Joen Siffuersøn                   1 pd 6 mk smør

Høyland
Suend Tharelsen                 21 mk smør
Zigbiørn Suendsøn               21 mk smør
Hoffuer Olsøn                     18 mk smør
Effuind Thorsøn                  18 mk smør
Erich Zigbiørsen                  ½ løb smør

Lien
Thollach Asgudsen              1 pd 8 mk smør
Endre Tholluffsøn                1 pund smør

Skulestad
Lauridz Jffersen                  ½ pund smør
Suend Joensen                   ½ pund smør

 

Walle skibred

 

Lille Egge
Johannis Gundersøn             8 sp korn

Stockeland
Amon Olsen                        ½ pund 6 spand korn
Johanis Olsøn                      ½ pund 6 spand korn

Wetteland
Helge Michelsøn                   8 sp korn
Olle Pedersøn                      8 sp korn

 

Hougs skibred

 

Foese
Rasmus Gundersøn               13 ½ spand korn
Niels Olsøn                         13 ½ spand korn

 

Lunde Skibred

 

Lieland i Lunde sogn
Kidel                                  ½ løb thalig

 

Lister ambt

 

Hiterøe sogn

 

Skarpenes
Bendt                                  4 ½ mk smør

Wateland
Øybrand Bendtsen                 4 ½ mk smør

 

 

Summa
Huder 11 ½
Smør 25 løber 1 pund 20 mk
Thallig 3 løber 2 pund 16 mk
Korn 4 pund 18 spand