Avskrifter fra Sokndal

Oddel schatte Mandtal
Anno 1692

Sogendals Schibrede

    RDr Ort Sh
De støerste gaardeyere        
Biørn Kiedelsenn i Sogndall        
Hauge 1 løb Smør 1 - -
Y. Mydland 3½ Pnd Smør 1 0 12
Næsuog ½ løb Smør - 2 -
Ø. Regland 2 Huuder 1 - 19
Skieveraas 1¼ løb Smør 1 1 -
Berliud 1 Huud - 2
Aarstad 1 løb 10 mrk Smør 1 - -
I. Mysse 12 mrk Tallig
1 Huud
- 3
Cronen 2½ Pnd Smør - 3 8
Gudall 2 Pnd Smør - 2 16
Knubbedall ½ løb Smør - 2 -
Dragland 2 Pnd 9 mrk Smør - 3 4
Regevig 12 mrk Smør
1 Huud
- 3
Lønning 1½ Pnd Smør - 2 -
Dydland 18 mrk Smør - 1 -
Schougstad 2 Pnd Smør - 2 16
Tved - øde 3 Faarschind - - 22
Haaland 19 mrk Smør - 1 1
Egeland under Schougstad 1 Pnd Smør - 1 8
Gudland 18 mrk Tallig - 1 -
Brambo 18 mrk Tallig - 1 -
Thelleßnæs 1 Pnd Smør - 1 8
Reeg 6 mrk Smør - - 8
Stenßland 18 mrk Tallig - 1 -
Øffre Løffaas 1 løb Smør 1 - -
Kierkebøe 2 løb Smør 2 - -
         
Hr. Jacob Jochumsenn Kiersebom
Proust ofuer Dallernes Proustii
       
Frøeland 11/6 Pnd Smør - 1 14
Eegeland under Steenberg ½ løb Smør - 2 -
         
Haneberg        
Jacob Danielsenn 6 mrk Smør - - 8
Niels Haneberg 18 mrk Smør - 1 -
Wester Barestad        
Jacob Barestad 12 mrk Smør - - 16
Øster Barestad        
Jørgen Thormølen 7 Pnd 1 3 -
Østebøe        
Joen Barestad 3 Huuder
2¼ Pnd Smør
2 2
Neder Mysse        
Eiluff Mydland ½ løb 2 mrk Smør - 2 3
Haluor Røseland 20 mrk Smør - 1 3
Indre Mydland        
Houschuld Aalgaards sødskinde 12 mrk Smør - - 16
Neder Omod        
Peder Wigmostad
Niels Biørnsenn
Ingelef Biørnsdatter
½ løb Smør - 2 -
Sigbiørn Sandsmarch 9 mrk Smør - - 12
Mickell Mysse 9 mrk Smør - - 12
Frøtøeff        
Aamon Ryes Arfuinger i Gand Sogn 1½ løb Smør 1 2 -
Stoere Aalgaard        
Giermund ibid. 1 Pnd Smør - 1 8
Haaland        
Eiluff Mydland 16 mrk Smør - - 22
Anne Louritzdatter Haaland 8 mrk Smør - - 11
Fiddie        
Hans Pedersenn Stoere Omod [Omdal] ½ løb Smør
1 Giedeschind
- 3 -
Immersteen        
Samuell Omod ½ løb Smør - 2 -
Thorgier Immersteen 1 Pnd Smør - 1 8
Neder Regland        
Jacob ibid. 11 mrk Smør - - 15
Ole Todthammer 1½ Pnd Smør - 2 -
Ingeborg Røselands Arfuinger 3½ mrk Smør - - 5
Astri Danielsdatter 3½ mrk Smør - - 5
Ørrisland        
Eiluff Pedersenn 15 mrk Smør - - 20
Berliud        
Axel Souge [Houge?] ½ løb Smør - 2 -
Loug        
Ole ibid. 3 mrk Smør - - 4
Neder Sourdal        
Ingeborg Kiedland 2¼ Pnd Smør - 3 -
Goudeland        
Erich Hildes Arfuinger 7½ mrk Smør - - 10
Ougendall        
Christenn ibid. 8 mrk Smør - - 11
Hetleschoug        
Jacob Barestad 1 Pnd Smør - 1 8
Netland        
Jacob Barestad ½ løb Smør - 2 -
Selebøe        
Alf Gierisdall ½ løb Smør - 2 -
Lønning i Elfuen        
Hans Laursenn 6 mrk Smør - - 8
Nordaas [Nordnes]        
Samuel Omod 6 mrk Smør - - 8
Schougen        
Jacob Barestad 12 mrk Smør - - 16
Lille Eggelij        
Alf Gierisdall 12 mrk Smør - - 16
 
Tilbake til oversikt avskrifter