Avskrifter fra Sokndal

Oddel schatte Mandtal
Anno 1690

Sogendals Schibrede

RDr Ort Sh
De støerste gaardeyere
Biørn Kiedelsenn i Sogndall
Hauge 1 løb Smør 1 - -
Y. Mydland 5½ Pnd Smør 1 3 8
Næsuog ½ løb Smør - 2 -
Ø. Regland 2 Huuder 1 - 19
Skieveraas 1¼ løb Smør 1 1 -
Berliud 1 Huud - 2
Aarstad 1 løb 10 mrk Smør 1 - 13
I. Mysse 12 mrk Tallig
1 Huud
- 3
Cronen 2½ Pnd Smør - 3 8
Gudall 2 Pnd Smør - 2 16
Knubbedall ½ løb Smør - 2 -
Dragland 2 Pnd 9 mrk Smør - 3 4
Regevig 12 mrk Smør
1 Huud
- 3
Lønning 1½ Pnd Smør - 2 -
Dydland 18 mrk Smør - 1 -
Schougstad 2 Pnd Smør - 2 16
Tved - øde 3 Faarschind - - 22
Haaland 19 mrk Smør - 1 1
Egeland under Schougstad 1 Pnd Smør - 1 8
Gudland 18 mrk Tallig - 1 -
Brambo 18 mrk Tallig - 1 -
Thelleßnæs 1 Pnd Smør - 1 8
Reeg 6 mrk Smør - - 8
Stenßland 18 mrk Tallig - 1 -
Øffre Løffaas 1 løb Smør 1 - -
Kierkebøe 2 løb Smør 2 - -
Hr. Jacob Jochumsenn Kiersebom
Proust ofuer Dallernes Proustii
Frøeland 11/6 Pnd Smør - 1 14
Eegeland under Steenberg ½ løb Smør - 2 -
Lindland 2½ løb Smør
3 Huuder
4 1
Cort Høyer, oc med Intereserende
Haneberg
Hans Danielsenn ½ Pnd Smør - - 16
Abild oc Lißabeth Danielsdøtre i heel ½ Pnd Smør - - 16
Johannes Houge ½ løb 1 mrk Smør - 2 2
Wester Barestad
Jacob Barestad 12 mrk Smør - - 16
Øster Barestad
Jørgen Thormøllen 7 Pnd 1 3 -
Østebøe
Joen Barestad 3 Huuder
2¼ Pnd Smør
2 2
Neder Mysse
Eiluff Mydland ½ løb 2 mrk Smør - 2 3
Haluor Røseland 20 mrk Smør - 1 3
Indre Mydland
Houschuld Aalgaards sødskinde 12 mrk Smør - - 16
Neder Omod
Peder Wigmostad
Niels Biørnsenn
Ingelef Biørnsdatter
½ løb Smør - 2 -
Sigbiørn Sandsmarch 9 mrk Smør - - 12
Mickell Mysse 9 mrk Smør - - 12
Frøtøeff
Aamon Ryes Arfuinger i Gand Sogn 1½ løb Smør 1 2 -
Stoere Aalgaard
Giermund ibid. 1 Pnd Smør - 1 8
Haaland
Eiluff Mydland 16 mrk Smør - - 22
Anne Louritzdatter Haaland 8 mrk Smør - - 11
Immersteen
Samuell Omod ½ løb Smør - 2 -
Thorgier Immersteen 1 Pnd Smør - 1 8
Fiddie
Hans Pedersenn Stoere Omdal ½ løb Smør
1 Giedeschind
- 3 -
Neder Regland
Jacob ibid. 11 mrk Smør - - 15
Ole Todthammer 1½ Pnd Smør - 2 -
Ingeborg Røselands Arfuinger 3½ mrk Smør - - 5
Ørrisland
Eiluff Pedersenn 15 mrk Smør - - 20
Loug
Ole ibid. 3 mrk Smør - - 4
Neder Sourdal
Ingeborg Kiedland 2¼ Pnd Smør - 3 -
Goudeland
Erich Hildis Arfuinger 7½ mrk Smør - - 10
Ougendall
Christenn ibid. 8 mrk Smør - - 11
Hetleschoug
Jacob Barestad 1 Pnd Smør - 1 8
Netland
Jacob Barestad ½ løb Smør - 2 -
Selebøe
Alf Gierisdall ½ løb Smør - 2 -
Sollie
Eenchenn Marthe Thiøn 1 Pnd Smør - 1 8
Lille Eggelij
Alf Gierisdall 12 mrk Smør - - 16
Lønning i Elfuen
Hans Laursenn 6 mrk Smør - - 8
Nordnes
Samuel Omod 6 mrk Smør - - 8
Schougen
Jacob Barestad 12 mrk Smør - - 16

 

Tilbake til oversikt avskrifter