Avskrifter fra Sokndal

Jederen og Dahlernes Fougderies
Legs Rulle
Som effter Hans Høye Excellencis, Høybaaren
Herre Hr. Stadtholder Güldenlews Naadigste
ordre er Completterit ved Major Hüberts
Land Compagnie den = 23 Decembr: Ao 1690

 

No 84

Sogendals schebr:

58
Willum Erichsen Lindland - 87 Aarstad
Aarhuus
Ørisland med
underliggende Portel
Thællesnes
3 løb smør
j løb smør
.
.

j ½ løb smør +
j pund smør
59
Jacob Biørnsen Backe - 90 Lindland
Backe med underliggende Portell
Loug
4 løb smør +
.
.

1 løb 6 mk. smør
2 pund 6 mk. smør
60
Hans Andersen Crone - 90 Østrebøe
Stor Regland
med Eghamer
Cronen
Egelii J Sireheien
Sollii
2 løb 18 mk smør
2 løb smør
.
2 ½ pund smør
18 mk smør
j pund smør
61
Alf Jacobsen Øffuer Omod - 90 Øfuer Omod
Fidie med Thved øede
Sandbeck
Seelle
Steensland
Lønning J Elfuen
2 ¼ løb smør #
1 ½ løb 13 ½ mk smør
.
2 pund smør
½ løb 18 mk smør
18 mk. smør
6 mk smør
62
Willum Joensen Uhrdahl - 90 Westre Barestad
Urdahl
Schougen under
Netland
Bradzberg
3 løb 18 mk. smør
1 ½ løb 18 mk. smør #
½ pund smør
.
2 pund smør
63
Peder Gundersen Backe - 86 Østre Barestad
Steenberg med
Eegeland
Egelii i Suahejen
Nornæs
3 ½ løb smør #
2 løb smør
.
1 pund smør
½ pund smør
64
Lauridz Joensen Barestad - 90 Gydland
Maull
Yttre Mydland
Gudahl
Schougstad
Ougendahll
Øfuer Saurdall med Buestøll
Lie
½ løb smør
½ løb smør
1 ½ løb j pund smør #
2 pund smør
2 pund smør
2 pund smør
½ løb 9 mk. smør
.
18 mk. smør
65
Adzer Thollachsen Elfestrøm - 82 Lille Aallgaard
Aarsuold
Ourisland
Kiedland
Drageland
Thoxen
Brambøe
j løb smør #
½ løb 9 mk. smør
½ løb 18 mk. smør
1 løb 1 pund smør
2 pund 9 mk. smør
1 løb smør
18 mk. smør
66
Thoere Larsen Øfre Mysse - 90 Goudeland
Hetleskoug
Netland
Svinland
Gyeland
Neder Stølle
Vennie
Indre Myse
2 pund 15 mk smør #
½ løb 6 mk. smør
½ løb smør
½ løb smør
2 pund 18 mk. smør
1 løb 9 mk. smør
½ løb smør
2 pund smør
67
Endre Pedersen Schougen - 90 Elfuestrøm
Øfuer Stølle
Lille Roseland
Schiefueraas
Stoer Omdahll
1 ½ løb smør
2 pund 6 mk. smør #
1 løb smør
1 løb 18 mk. smør
3 ½ pund smør
68
Adzer Rolfsen Qviwog - 87 Inder Mydland
Neder Sourdahll
Neder Myse
Gudland
2 2/3 løb smør #
2 pund 6 mk. smør
2 løb 18 mk. smør
18 mk. smør
69
Thorgier Thostensen Støele - 90 Lille Aarestad
Haaland med
Haalandswiig
Myrstølle
Lille Omdahll
Liøtofft
Huustved øede
under Liøtofft og
Store Omdahll
Hollenden under
Liøtofft
Eegeland under Schougstad
4 pund 6 mk. smør #
.
1 ½ løb S:
2 pund smør
1 løb smør
2 ½ pund smør
.
.

9 mk. smør
.
3 mk. smør
.
18 mk. smør