Avskrifter fra Sokndal

Rulle
Paa De Hiem forlofved Marinscke,
Soldatter, Sampt Deris Leger, og
De Nu Enrollerede, udi Jedderen
og Dahlerens Fougderie
Dend 18 Marty
1689

 

No. 81

Sogendals schebr:

Hiemforlofuede 179 Legd Enrollerede
Lauridz Salfveßen Hanneberg Neder Løfaas med Sletten
Frøeland
Øfver Løfaas
Erick Holfvorßen Øfre Løfaas