Avskrifter fra Sokndal

Jedderen och Dahllirnis
Fougderie
Oddelschatte Mandtal
Anno
1689

 

Biørn Kidelsen

Hetlands schibbrede

Refsland under Eye 3 faarschind 0-0-22½
Schaagernees 3 faarschind 0-0-22½
Yter Efuie 1 løb 6 mk Smør 1-0-8
Inder Efuie 1 løb Smør 1-0-0

Sogendals Schibbr.

Houge 1 løb Smør 1–0-0
Ytre Mydland 5 ½ pund Smør 1-3-8
Næsvaag ½ løb Smør 0-2-0
Øfvre Regland 2 huder 1-0-19
Schifueraas 1 ½ løb Smør 1-1-0
Bierliud 1 hud 0-2-9½
Aarstad 2 pd 15 mk Smør 0-3-12
Indre Mysβe ½ pd tallig 1 hud 1-3-1½
Cronen 2½ pd Smør 0-3-8
Gudahl 2 pund Smør 0-2-16
Knubedahl ½ løb Smør 0-2-0
Drageland 2 3/8 pund Smør 0-3-4
Regeviig 1 hud og 18 mk Smør 0-3-4
Løning 17 ½ mk Smør 0-0-23
Dydland 18 mk Smør 0-1-0
Schougstad 2 pund Smør 0-2-16
Twed Øde 3 faarschind 0-0-22½
Egeland under Schougstad 1 Spand tallig 0-1-0
Gudland 1 Spand tallig 0-1-0
Brambøe 1 Spand tallig 0-1-0
Tellenæs 1 pund Smør 0-1-8
Reeg 6 mk Smør 0-0-8
Stensland 1 pund tallig 0-1-0
Øfvre Løfaas 1 løb Smør 1-0-0
Kirchebøe 2 løber Smør 2-0-0


Hanneberg
Hans Danielβen ½ pund Smør 0-0-16
Abild og Lisabeth
Danielsdøtre
GHaab ½ pund Smør 0-0-16
Johannes Hauge ½ pund 1 mk Smør 0-2-2

Wester Barestad
Gundbiørn Giestensen 18 mk Smør 0-1-0
Jacob Barestad 12 mk Smør 0-0-16
Omund Giesteβen 18 mk Smør 0-1-0
Endre Barestad 6 mk Smør 0-0-8

Ø. Barestad
Jørgen ThoerMølen 7 Spand Smør 1-3-0

Østebøe
Joen Barestad 2 pd Smør 3 huder 2-2-4½

Neder Myse
Eiluf Mydland ½ løb 2 pd Smør 0-2-3
Halfuor Ø.Rydland 20 mk Smør 0-1-3

Indre Mydland
Houschild Aalgaardz Sødschinde 12 mk Smør 0-0-16

Neder Omod
Peder Wigmostad
Niels Biørnsen
Ingelef Biørnsd [til sammen] ½ løb Smør 0-2-0
Sigbiørn Hands 9 mk Smør 0-0-12
Michel Mysβe 9 mk Smør 0-0-12

Frøtlef
Aamund Ryes Ar
finger i Tvedt Sogn 1½ løb Smør 1-2-0

Store Aalgaard
Giermund ibm 1 pund Smør 0-1-8

Haaland
Eiluf Mydland 16 mk Smør 0-0-22
Anne Lauridzdatter Haaland 8 mk Smør 0-0-11

Immersteen
Samuel Omod ½ løb Smør 0-2-0
Torgier Immersteen 1 pund Smør 0-1-8

Fidie
Hans Pederβen Store Omdahl ½ løb Smør 1 buchschind 0-3-0

Neder Regland
Jacob ibm 11 mk Smør 0-0-11
Ole Tothammer 1½ pund Smør 0-2-0
Astrj Dauidsdatter 3½ mk Smør 0-0-5

Ørrisland
Eiluf Pederβen 15 mk Smør 0-0-20

Loug
Ole Loug 3 mk Smør 0-0-4

Neder Sourdal
Ingeborg Kidland 2½ pund Smør 0-3-0

Goudeland
Erich Hildes Arf. 7½ mk Smør 0-0-10

Ougendal
Christen Oudendal 8 mk Smør 0-0-11

Hetleschoug
Jacob Barestad 1 pund Smør 0-1-8

Netland
Jacob Barestad ½ løb Smør 0-2-0

Sellebøe
Alf Gierrisdahl ½ løb Smør 0-2-0

Sollie
Enchen Marthe Tiøen 1 pund tallig 0-1-8

Lille Egelj
Alf Girredzdahl 12 mk Smør 0-0-16

Lønning J Elfuen
Jens Lauridzen 6 mk Smør 0-0-8

Nordnæs
Samuel Omod 6 mk Smør 0-0-8

Schougen
Jacob Barestad 12 mk Smør 0-0-16