Avskrifter fra Sokndal

 

Lex Rulle
Som Efter Hans H°ye Excellz H°ybaarne Hr
Stadtholder GŘldenlews Naadigste ordre, er for-
fattet over de fire og Tiuge ringe Mandschab
af Major HubberzCompagnie,
Udi Jedderens og Dahlerns=
Fougderie
1688

 

No. 74

 

Sogendals Schibbrede

58

Niels Tho▀en Neder Mys▀e – 88 Aarstad
Aarhuus
ěrisland med underliggende Portell
Tellenes

63

Carl Tosten▀en ěstre Barrestad - 88 ěstre Barrestad
Steenberg
Egeland
Egeli i Suahejen
Nordnes

64

Jacob Ol▀en Indre Mydland Dydland
Maal
Ytter Mydland
Gudahl
Schougstad
Ougendahl
ěfuer Sourdahl med Buest°l Lie

65

Hougen Aafuel▀en Toxen - 88 Lille Aalgaard
Aarswuold
Ouridzland
Kiedland
Drageland
Toxen
Bramb°e

66

Tolef Brynild▀en Suinland - 88 Gudeland
Hetleschoug
Netland
Suinland
Gylland
Neder St°lle
Vrinie
Inder Mys▀e

67

Hofuer S°ren▀en Drageland - 88 Elfuestr°m
ěfuer St°le
Lille Ro▀eland
Schifueraas
Store Omdall

68

Tronn Michel▀en Sourdall Inder Mys▀e
Neder Sourdall
Neder Mys▀e
Gudland