Avskrifter fra Sokndal

Jedderen och Dahlerns
Fougderietz Legs Rulle,
Paa de udvalde mænd, ved det Staaende
Compagnie
1688 

No. 78

Sogendals schebr:

114

smør
Pund
Ribland
Berliud
Egelj i Sirheien
Sællebøe
N. Sourdahl
Ø. Sourdahl
Burstøel
Goudeland
Uhrdahl
1 – 12
3 - -
1 - -
1 – 12
2 – 6
1 – 12
- - 9
2 - -
5 - 6
Jacob Ø. Sourdal gl: 50 aar, j gl: kaarde

Lauridz Goudeland gl: 30 aar, j gl: kaarde

115

Udj Goudeland
W. Barestad
Suinland
Schougen under
Netland
Vinie
Ø. Stølle
- - 15
9 – 18
1 – 12
- - 12
1 – 12
2 - 6
Ole Barestad død, nu antaget Torgius Torsen Ø. Støle gl: 36 aar, j temmelig god børse

Ogmund Suinland gl: 46 aar, j temmelig god børse

116

Hetleschoug
Ø. Barestad
Elfuestrøm
Portel under Ørisland
Portel under Backe
1 – 18
10 – 12
4 – 12
- - 12
- - 12
Torchild Ø. Barestad gl: 36 aar, j gl: u-døgtig børse

Torchild Hetleschoug gl: 36 aar, j gl: u-døgtig børse

117

Backe
Ørisland
Steenberg
Cronen
Schiefueraas
udj Bradzberg
2 - -
4 - -
4 – 12
4 – 12
3 – 18
1 - -
Eilluf Steenberg, gl: 40 aar, j gl: u-døgtig børse

Asbiørn Schiefueraas gl: 40 aar, j gl: u-døgtig børse, j gl: kaarde

118

Udj Bradzberg
N. Stølle
Toxen
Frøtlef
L. Aalgaard
L. Omdahl
1 - -
3 – 9
3 - -
4 – 12
3 - -
3 - -
Jacob Tox død nu antaget
Aadzer Frøtlef gl: 50 aar, j temmelig god børse med j gl: kaarde
Laurß L. Aalgaard fløt fra gaarden, i stedet
Jacob L. Aalgaard gl: 30 aar, intet gevehr

119

Store Aalgaard
St. Omdahl
Huustvedt
Liøtofft
N. Møsße
udj Lønnig
4 – 12
3 – 12
- - 5
2 – 12
6 – 18
- - 12
Giermund St. Aalgaard gl: 36 aar, j temmelig god børße

Jacob N. Møsße gl: 32 aar, intet gevehr

120

L. Aarestad
Haaland
Sollie
J. Mydland
4 – 6
4 – 12
1 - -
8 - -
Nafuer Haaland gl: 32 aar, j temmelig god børse med kaarde

Olle J. Mydland gl: 55 aar, j gl: kaarde

121

Udj Lønning
Myrstøel
J. Myße
Ytre Mydland
Gudland
Guddahl
Aarsvold
Egeland j Schougstad
Stensland
Tellesnes
1 - -
2 - -
2 - -
5 – 12
- - 18
2 - -
1 – 21
- - 18
- - 18
1 - -
Stephen Telleßnes gl: 40 aar, j gl: spiud

Gullich Myrstøel gl: 32 aar, j gl: v-døgtig børse med kaarde

122

Brambøe
St: Egelj
Ørisland
Schougstad
Sandbech
Ørestøl
Kiølland
Dydland
Egelj i Sirheien
Huustvedt og Øglende
- - 18
2 – 6
2 – 6
2 - -
2 - -
2 – 6
3 – 18
1 – 12
- - 18
- - 8
Joen Egeli gl: 36 aar, j gl: u-døgtig børße

Sigbiørn Brambo fløt til lester, isteden anteignet, Knud Dydland gl: 40 aar, intet gevehr.

Datum Ougne – 18 July 1688