Avskrifter fra Sokndal

 

Jederen og Dallernis
fogderie
Legs Rulle
Offuer Maior Hüberts Compag-
nie som effter hans høye Excell:e
høybaarne Hr. Stadtholders Naadige
ordre er Indmeldt d: 18 May A 1688

no. 77

Soggendals Schibr:

114

smør
pund
Ribland
Berliud
Eggelj i Suaheien
Sellebøe
N. Surdall
Ø. Surdall
Buestøl
Goudeland
Urdall
1 – 12
3 - -
1 - -
1 – 12
2 – 6
1 – 12
- - 9
2 - -
5 – 6
Tormod Engelsøn Urdal – 82

115

Udj Goudeland
Vester Barestad
Suinland
Netland
Schogen med Netl:
Vinnie
Ø. Selle
- - 15
9 – 18
1 – 12
1 – 12
- - 12
1 - 12
2 – 6
Jacob Raßmußen W. Barestad – 82

116

Hatleskow
Ø. Barestad
Elvestrøm
Portel med Ørisland
Portel med Backe
1 – 18
10 – 12
4 – 12
- - 12
- - 12
Adser Erichßen Ø. Barestad – 77

117

Backe
Ørisland
Stenberg
Cronen
Shereraasd
Udj Bradsberg
2 - -
4 - -
4 – 12
2 – 12
3 – 18
1 - -
Raßmus Tierwoldßen Stenberg - 77

118

Udj Bradsberg
N. Stølle
Togßen
Frøtløf
L. Aalguard
L. Amodt
1 - -
3 – 9
3 - -
4 – 12
3 - -
3 - -
Niels Brynildßen L. Aalgaard - 76

119

St. Aalgaard
St. Amdall
Huustuedt
Liøtofft
N. Miøße
Udj Lønning
4 – 12
3 – 12
- - 5
2 – 12
6 – 18
- - 12
Peder Gunderßen Liøtofft - 86

120

L. Aarestad
Haaland med Vigen
Sollie
I. Mydland
4 – 6
4 – 12
1 - -
8 - -
Willum Eiulfßen L. Aarestad - 87

121

Udj Løning
Myrstøel
J. Myrstøel
Ytter Mydland
Gudland
Gudall
Aaswold
Eggeland und: Schougstad
Steensdland
Tellisdnes
1 - -
2 - -
2 - -
5 – 12
- - 18
2 - -
1 – 21
- - 18
- - 18
1 - -
Adser Tolleffßen Aaswold – 87

122

Brambøe
St: Egeli
L. Ørizland
Schowstad
Sandbech
Ø. Støelle
Kielland
Dydland
Egeli i Sirhey
Huuset wed Hølend
- - 18
2 – 6
2 – 6
2 - -
2 - -
2 – 6
3 – 18
1 – 12
- - 18
- - 8
Jacob Olßen Ø. Støele – 87

Datum Stawanger den 18 May 1688