Avskrifter fra Sokndal

Jedderen och Dahlernis
Fougderietz Legs Rulle
Ofwer de udvalde mænd ved Compagniet
De Mariner
1688

 

No. 79

Sogendals schibbr:

64

Bircheland
Watland
Gyland
Owendahl
Neswog
Udj Immresteen
3 – 12
4 - -
2 – 18
2 - -
4 – 12
1 - -
Biørn Næßwog død
istedet antaget
Rasmus Bircheland gl: 41 aar indtet gevehr, uden j gl: kaarde
Torgier Watland gl: 41 Aar, j temmelig god børse med kaarde

65

Udj Immersteen
Nordnes
Hegdal
Regvig
St: Ragdahl
L. Regdahl
Ø. Regland
Eghamer
Knubedahl
2 - -
- - 12
2 – 12
2 - -
2 - -
1 – 6
3 - -
3 - -
1 - 12
David Knubedahl gl: 32 aar, j temmelig god Børße

Torgier Immersteen fløt til lister lehn. isteden antaget Knud Immersteen gl: 41 aar, j temmelig god børße

66

N. Regeland
Quam
Løgeviig
Tothamer
Houge
3 - -
1 – 12
3 - -
4 – 12
6 - -
Ofvan Tothammer gl: 46 aar, j døgtig Børse, med j krumsabel
Jacob N: Regeland gl: 47 aar, j temmelig god Børße

67

Drageland
Kirckebøe
Østerbøe
Udj St: Roßeland
2 – 9
6 - -
6 – 18
2 - 12
Niels Rosßeland gl: 33 aar, intet gevehr.
Tolef Østrebøe død nu antaget
Lars Østrebøe gl: 42 aar intet gevehr, uden j gl: hildebare

68

Udj St: Roßeland
L. Roßeland
Egeland under Steenberg
Frøland
Tved øde
2 - -
3 - -
1 – 12
10 – 12
- - 14
Friderich L. Roßeland død, nu antaget Lars Egeland gl: 30 aar, j gl: kaarde
Jafre L. Roßeland gl: 40 aar, j gl: U-døgtig børse

69

Lindland
Fidie
N. Omod
12 - -
4 – 12
1 - 12
Asbiørn Fidie gl: 40 aar, j gl: u-døgtig børße, Biørn ibm: død, nu antaget Tolluf Loug gl: 36 aar, j temmelig god Børße

70

Ø. Ommod
Hanneberg
6 – 18
11 - -
Niels Hanneberg gl: 40 aar, j gl: U-døgtig børse med kaarde
Søren Hanneberg gl:40 aar, j temmelig god børse, og j gl: kaarde

71

Udj N. Ommod
St: Aarestad
Ø. Løfaas
Aarhuus
3 - -
9 - -
3 - -
3 - -
Jacob N. Omod fløt fra gaarden, i stedet ungkarl Peder Øf. Løfaas gl: 40 aar, j gl: u-døgtig børse med kaarde
Sifuer Omod gl: 44 aar, j gl: u-døgtig børse med kaarde

72

Lie
Regh
Maal
Lønning i Elffven
Loug
- - 18
- - 12
1 – 12
- - 6
2 - 6
Olle Loug gl: 40 aar, j gl: u-døgtig børse med kaarde.

Herimod tage Lister Lehns Mariner, og fylligst giør Leggitt
Datum Ougne – 18 July 1688