Avskrifter fra Sokndal

Jedderen og Dallerens
Fougderietz
Oddelschatte Mandtall
Anno
1688


 


Biørn Kiedelβen i Sogendahl
[kun hans gårder i Sokndal]

[fra Hetland]

Refsland under Eye 3 faarschind 0-0-22½
Schogernees 3 faarschind 0-0-22½
Yter Efuie 1 løb 6 mk Smør 1-0-8
Indre Efuie 1½ Pund Korn 1-2-0

[Sokndal]

Houge 1 løb Smør 1-0-0
Ytre Mydland 5½ Pund Smør 1-3-8
Næswog ½ løb Smør 0-2-0
Øfuer Regland 2 huder 1-0-19
Schifueraas 1¼ løb Smør 1-1-0
Store Omdahl 21 mk Smør 0-1-4
Berliud 1 hud 0-2-9
Aarstad 2 Pund 15 mk Smør 0-3-12
Jnder Myβe ½ Pund tallig og 1 hud 0-3-1½
Cronen 2½ Pund Smør 0-3-8
Gudahl 2 Pund Smør 0-2-16
Knubedahl ½ løb Smør 0-2-0
Drageland 3 3/8 Pund Smør 0-3-4
Regewiig 1 hud og 12 mk Smør 0-3-1½
Lønning 17½ mk Smør 0-0-23
Dydland 18 mk Smør 0-1-0
Schougstad 2 Pund Smør 0-2-16
Tved øde 3 faarschind 0-0-22½
Egeland under Schougstad 1 Spand tallig 0-1-0
Gudland 1 Spand tallig 0-1-0
Brambøe 1 Spand tallig 0-1-0
Tellesnæs 1 Pund Smør 0-1-8
Reeg 6 mk Smør 0-0-8
Steensland 1 Spand tallig 0-1-0
Øfvre Løfaas 1 løb Smør 1-0-0
Kirkebøe 2 løber Smør 2-0-0

[Øvrige godseiere]

Haneberg
Hans Danielβen ½ Pund Smør 0-0-16
Abild og Eliβabeth Danielsdøttre
Jsach ½ Pund Smør 0-0-16
Johannes Hauge ½ Løb 1 mk Smør 2-0-2

WesterBarrestad
Gundbiørn Jestesen 18 mk Smør 0-1-0
Jacob Barrestad 12mk Smør 0-0-16
Omund Jesteβen 18 mk Smør 0-1-0
Endre Barrestad 6 mk Smør 0-0-8

Øster Barrestad
Jørgenn Thor Møhlen 7 Spand Korn 0-3-0

Østebøe
Jacob Barrestad 2¼ Pund Smør og 3 huder 2-2-4½

Nere Myβe
Eiluf Mydland ½ Løb 2 mk Smør 0-2-3
Halfuor Roβeland 20 mk Smør 0-1-3

Indre Mydland
Houskuld Aalgaardz Sødskene 12 mk Smør 0-0-16

Neder Omod
Peder Wigmostad
Niels Biørnβen ½ Løb Smør 0-2-0
Ingelef Biørnsdatter
Sigbjørn Sandz[mark] 9 mk Smør 0-0-12
Mickel Mysβe 9 mk Smør 0-0-12

Frøtlef
Aanon Ryes Ar
finger i Tued Sogn 1½ [løb] Smør 1-2-0

Store Aalgaard
Giermund ibm: 1 Pund Smør 0-1-8

Haaland
Eiluf Mydland 26 mk Smør 0-0-20
Anne Lauridzdatter Haaland 8 mk Smør 0-0-11

Immersteen
Samuel Omod ½ løb Smør 0-2-0
Torgier Jmmersteen 1 pund Smør 0-1-8

Fidie
Hans Pederβen Store Omdahl ½ løb og 1 buchschind 0-9-0

Neder Regland
Ole Tothammer 2 pund 17 mk Smør 0-3-18
Aβtri Davidsdatter 3½ mk Smør 0-0-5
Ingeborg Røsβelands
Arfuinger 3 ½ mk Smør 0-0-5

Loug
Ole Lønning 3 mk Smør 0-0-4

Gyland
Marithe Tothammer 18 mk Smør 0-1-0

Neder Sourdal
Ingeborig Kiedland 2¼ Pund Smør 0-3-0

Goudeland
Erich Hildes Arf: 7½ mk Smør 0-0-10

Ougendal
Christen Owendahl 8 mk Smør 0-0-11

Hetleschoug
Jacob Barrestad 1 Pund Smør 0-1-8

Netland
Jacob Barrestad ½ løb Smør 0-2-0

Selebøe
Alf Gierridzdahl ½ løb Smør 0-2-0

Sollie
Enchen Marithe Tiøn 1 Pund tallig 0-1-8

Lille Egelj
Alf Gierridzdahl 12 mk Smør 0-0-16

Lønning i Elfven
Jens Lauridzsen 6 mk Smør 0-0-8

Nordnæs
Samuel Omod 6 mk Smør 0-0-8

Schougen under Netland
Jacob Barrestad 12 mk Smør 0-0-16