Avskrifter fra Sokndal

 

Specification

Paa Kong: May:te Sagefald

Udj Jeddern og Dahlerns

Fougderie

Anno 1687

 

Joen Egelj, formedelβt

hans quinde er kommen

for tilig, til dømbt at

bøde                                         2 – 1 – 0


Tollef Omdall for Nogen

smaa clammerie, med Jon

Ollβen Mydland, afsonit

for                                           0 – 2 – 0


Olle Bircheland udj Stef

ningβ fald                                  0 – 2 – 0


Eiluf Mydland udj skydsferd 

forsømmelse                              1 – 0 – 0


Torgier Mys
βe i ligefald                0 – 2 – 0

Salfue Regeland udj stefningβ

fald                                          0 – 2 – 0


Hendrich Egeland Øde, udj

stefningβfald                              0 – 2 - 0


Petter Netteland i Ligefald             0 – 2 – 0


Toβten Øβtbøe, Halduord

lille Røeseland, och Toβten

Barestad, deris quinder

som er kommen fortilig,

till døbt huer at bøde                    2 – 1 – 0


Carll Toβtensen Barestad

Jligefald med hans quinde

Afsonit effter hanβ ringe

Formue for                                 1 – 0 – 0


Jenβ Jngebretβen Store

Aalgaard, Aagat Gydall

och Tollagh Omdahll huer

udj Stefningβfald en half

RixDr, er                                    1 – 2 – 0