Avskrifter fra Sokndal

Jedderens och Dallerens
Fougdeies Regenschab
Paa Odelschatten Af Adelig
Geistlig och Verdslig Eiende, Jorde G
Kiøbe eller pante godz, som Iche eieren
Besider eller bruger, huor af effter
Kongl. Mag.st Allernaad.st paabud Ud-
Gifues afj Løb Smør . . . . . . . . . 1 RDr
j huud . . . . . . . . . . . . . ½ Rdr 9 ½ S

Och hellers af alle andre Species
her udi Findes Lige som Dette Regen
skab paa Odelskatten Udeviiβer i effterschrefne
Maader Anno
1684

[fra Hetland]

Eie i Heschestad Sogen
Endre Elfuestrøm 32 mk Smør 1 ort 19 β
Ingeborg Kiedland 1 pund Smør 1 ort 8 β

Indre Efuie
Lauridtz ibm 18 mk Smør j ort
Toβten Eie ½ løb Smør ½ RDr

Refsland under Eie
Nielβ Regdal
j Sogendal Skibbr: 4 faarsskind 1 ort 4 ¾ β

Sogendal Skibbr:

Hanneberg
Nielβ ibms: arfuinger 19 mk Smør j ort 2 β
Erich Hildiβ arfuinger 1 pund Smør 1 ort 8 β

Wester Barestad
Gundbiørn Giesteβen 16 mk Smør 22 β
Torild Giestesen 16 mk Smør 22 β
Jacob Barestad ½ løb Smør ½ RDr
Ommund Giestesen 16 mk Smør 22 β
Endre Barestad 6 mk Smør 8 β

Østebøe
Joen Barestad 3 Spand Smør
3 huder 2 ½ RDr 4 ½ β

Inder Mydland
Hougskild Aalgaardz Sødskinde ½ pund Smør 16 β

Neder Myse
Eilef Mydland ½ løb 2 mk Smør ½ RDr 3 β
Halduor Røβelands børn 20 mk Smør 1 ort 3 β

Neder Omoed
Peder Wigmostad
Nielβ Biørnβen 2 ¾ pund Smør 3 ort [de tre til sammen]
Och Ingelef Biørnsdater
Sigbiørn Hands 9 mk Smør 12 β
Michel Mysβe 9 mk Smør 12 β

Frøtlef
Aanon Ryeβ
Arfuinger j Tved sogn 1 ½ løb Smør 1 ½ RDr

Stor Aalgaard
Michel Stenberg 12 mk Smør 16 β
Hougskild Aalgaardz søster 6 mk Smør 8 β
Lauritz Gudalβ børn 8 mk Smør 11 β
Suend Birchelandz børn 16 mk Smør 22 β

Haaland med Haalandswig
Eilef Mydland 16 mk Smør 22 β
Anne Larβdater Haaland 8 mk Smør 11 β

Immersten
Samuel Amoed ½ Løb Smør ½ RDr

Neder Regland
Olle Tothammer 2 pund 17 mk Smør 3 ort 15 β
Astrj Dauidzdater 3 ½ mk Smør 5 β
Ingeborg Røβelandz Arfuinger 3 ½ mk Smør 5 β

Bierliud
Oβmund Seuge ½ Løb Smør ½ RDr

Lille Aarestad
Michel Stenberg
och Torchild Bierliud 18 mk Smør 1 ort

Gyeland
Marite Tothammer 18 mk Smør 1 ort

Myrstøel
Olle Tothammer 2 pumd Smør ½ RDr 16 β

Egelj i Sireheien
Trond Toreβen 18 mk tallig 1 ort

Lønning
Gurj Stenberg 19 ½ mk Smør 1 ort 1 β

Knubedal
Sigbiørn Løfaaβ 18 mk Smør 10 ort

Neder Saurdal
Ingeborg Kiedland 2 ¾ pund Smør 3 ort

Goudeland
Erich Hilde¥â Arfuinger 7 ½ mk Smør 10 β

Ougendal
Christen Ofuendal 8 mk Smør 11 β
Margrite Beerliudz børn 16 mk Smør 22 β

Hetleschoug
Jacob Barestad 1 pund Smør 1 ort 8 β

Netland
Jacob Barestad ½ løb Smør ½ RDr

Schougen under Netland
Jacob Barestad ½ pund Smør 16 β

Sellebøe
Alf Gieriβdal ½ løb Smør ½ RDr

Sollie
Enchen Marite Tiøn 1 pund Smør 1 ort 8 β

Stoer Egelj
Giermund ibm 7 ½ mk Smør 10 β

Lille Egelj i Suaheien
Alf Gieriβdal ½ pund Smør 16 β

Lønning i Elfuen
Jenβ Lauridtzen 6 mk Smør 8 β

Noernes
Nielβ Mathiβen 6 mk Smør 8 β
Samuel Omoed 6 mk Smør 8 β