Avskrifter fra Sokndal

 

Jederens Och Dallerens

Fougderies

Sagefalds Regenschab

Anno 1682 1683 och

1684

 

Sogendal schibbr:

[1682]

 

Niels Stenberg for W-lydighed        -        1 Rdr

Alf Sandbeck, Sten Seel, Aaen

Ibm, Brynild Bradzberg, Tollef

Ibm, och Haldword Schifueraaβ

Jligemaade tilβammen                  -        6 Rdr

Joen Jmmersteen                        -        1 Rdr

Jacob Barestad                           -        7 Rdr

 

Stefningsfald

[1683]

 

Nielβ Hauge                                -        ½ Rdr

Jacob Løtoft                              -        ½ Rdr

Marchus Løning J Elfven               -        ½ Rdr

Olle Aarswold                             -        ½ Rdr

Jacob Toxen                              -        ½ Rdr

 

 

Tarald Regeland for nechtel

βe iche at følge Mesterman

den J en reber anlestelse              -        1 Rdr

Nielβ Hauge for forβømmelse

Jligefald                                     -        ½ Rdr

 

[1684]

 

Jacob Jfuerβen Bircheland for

udeblifuelβe udeblifuelβe [sic.]       -        ½ Rdr

Elling Løgwig for udeblifuelβe

Forβømmelse                              -        ½ Rdr

Ole Biørnsen Mydland udj

Stefningsfald                              -        ½ Rdr