Avskrifter fra Sokndal

Jederens och Dallernes
fougderie,
Fortegnelse
paa woxen Drenge udi
=Gand, Kleps, Hougs,=
=Hougland, Quie,=
=Walde, Eggersunds, og=
=Sogendals skibbreder=
=d: 16 Martj=
=1681=

 

Soggendals Skibbr:

92. leg

B°rild J°rgen▀: Kirckeb°e

93.

Torkild Torgie▀: Haneberg

Niels Nils▀: ibm.

Stefen Jacob▀: Reeg

94.

Jacob Ol▀en Aarstad

Jacob Tierwold▀: ěrisland

96.

Joen Torsten▀en ěsteb°e

97.

Tolef Mickel▀: Fr°eland

Sifwer Jacob▀: ibm.

101.

Niels Knud▀: Egelj

102.

Torgier Rasmu▀: Regwig

103.

Johans Ol▀: Y. Mydland

Mickel Cristen▀: Ougendal

107.

Aadtser Tole▀en Elfwest°m

Saaledes rigtig paa
drengene, undtagit
Rasmus Isach▀en °fre
Regland, og Mickel
Bertel▀en St. Omdal
som er paa Seiladtz,
Soldatter af seeniste
l°sgifwen er ingen
af under officerer
Olle Omund▀en Houge
bekiender Oluf
Tothammer Lensmand
Torkild Drageland og
Lauritdz ěsteb°e, med
woris zignetter

ls. ls. ls.