Avskrifter fra Sokndal

 

[Legdsrulle]

No: 56

Soggendals Skibbr:

               70.

67. Brønild Jørgensen Kirckebøe

71.

68. Niels Nilesen Haneberg = enche søn

69. Jacob Biørnsen Omod

                72.

70. Biørn Jacobsen Frøeland

71. Tollef Mickelsen Frøeland

72. Sifuor Jacobsen Frøeland

                73.

73. Biørn Torsen Nesuog

                74.

74. Olle Andersen Immersten

                75.

75. Adtlach Adtlachsen Egelj

Actum Stauanger kongsgaard = 29 Martj = 1681